Redaktørforeningen støtter Indie Film foran behandlingen i Høyesterett

Redaktørforeningen støtter Indie Film foran behandlingen i Høyesterett

Redaktørforeningen går inn med støtte til Indie Film etter avslaget i Lagmansretten om bruk av lydopptak i true crime-serien «Direktøren». Nå skal saken opp i Høyesterett, like etter TV2-premieren på den aktuelle produksjonen.

Illustrasjonsfoto av NTB/Scanpix

28. august er det premiere på Indie Films true crime-serie Direktøren på TV 2. Serien belyser saken der en norsk forretningsmann ble knivstukket en rekke ganger etter en vennemiddag, og nær drept. Saken tok en overraskende vending da han selv ble dømt for legemsbeskadigelse.

Hvordan kan en ubevæpnet person som blir knivstukket en rekke ganger, og nesten drept, ende opp med selv å bli domfelt? Hvordan blir du møtt av politiet hvis du havner i en nødsituasjon? Og kan personligheten og væremåten din ha noe å si for hvordan både politi og rettsvesen behandler deg? Dette er blant spørsmålene Indie Film og TV2 ønsker å belyse i serien.

«En prinsipielt viktig sak.»

Under arbeidet med serien fikk regissør Karianne Berge og produsent Carsten Aanonsen avslag i Lagmannsretten om å bruke lydopptak fra rettsforhandlingene i straffesaken.

De delene av lydopptaket som Indie Film ønsket å bruke i serien berører forretningsmannens forklaring og forsvarerens prosedyre i Lagmannsretten i 2016. Begge har gitt samtykke til publisering, melder fagbladet Journalisten, men aktoratet har motsatt seg offentliggjøring av opptaket og Lagmannsretten avslo altså Indie Films begjæring. På bakgrunn av dette har Indie Film anket saken til Høyesterett der den skal til behandling 20.september.

Nå går Norsk Redaktørforening inn som partshjelper i saken, melder foreningen selv i pressemelding.

«Dette er en prinsipielt viktig sak som handler både om offentlighet i rettspleien og om medienes uavhengighet, sier generalsekretær i Norsk Redaktørforening», Reidun Kjelling Nybø.

«Vi mener at bruken av et privat lydopptak som dette ikke krever et samtykke og at domstolene i tillegg må være svært tilbakeholde med å legge seg opp i hvilken form opptaket skal presenteres i.»

Norsk Redaktørforening har flere ganger gitt partshjelp i forbindelse med prinsipielt viktige saker i Høyesterett. I 2015 var foreningen partshjelper for filmskaper Ulrik Imtiaz Rolfsen da han vant fram i Høyesterett etter at PST hadde beslaglagt upublisert materiale hjemme hos filmskaperen.

Jon Wessel-Aas, som fører saken for Indie Film, har tidligere uttalt til Journalisten at han mener produksjonen ikke trengte å spørre om lov i utgangspunktet:

– Det er ikke uvanlig at media søker om lov til å gjøre opptak fra straffesaker. Men det har nok ikke vært så mange tilfeller som dette – hvor det er gjort et i utgangspunktet lovlig opptak, som flere år etter at rettssaken er avsluttet kommer en redaksjon i hende.

Foto av direktøren på sykehus fra serien «Direktøren» (TV2).

«Unik tilgang på kildemateriale»

 Omstendighetene rundt saken oppsummeres i seriens handlingsbeskrivelse:

«Det er sommeren 2014, og det amerikanske paret Neil og Eryka skal avslutte sin Europa-ferie med to dager i Oslo. Året før hadde de møtt den norske forretningsmannen Øystein på oktoberfest i München, der han lovet dem husly dersom de skulle til Oslo. Nå tar de ham på ordet, og Øystein åpner dørene for paret. Stemningen er god. Så går alt galt. Fra klokken to om natten kommer det en rekke nødsamtaler fra huset, der Øystein blant annet hevder at Neil truer med å drepe ham. Først en time etter første oppringning kommer det en patrulje til boligen. Der finner de Øystein i en blodpøl med døende puls, og med en rekke knivstikk over hele kroppen.»

Indie Film har forsøkt å få begge parter til å bidra med sin versjon av saken, men det amerikanske paret har ikke ønsket å stille.  Berge og Aanonsen forteller at et enormt kildemateriale likevel har gjort det mulig å gå i dybden av saken.

– I arbeidet med serien har vi hatt en unik tilgang på kildemateriale og intervjuobjekter, og dette har gitt oss muligheten til å gå gjennom dører i det norske rettssystemet som vanligvis holdes lukket for offentligheten. Historien viste seg å være full av mysterier, overraskende vendinger og motsetningsfylte perspektiver. Av denne grunn syns vi det er svært leit at amerikanerne ikke har ønsket å snakke med oss, eller tillatt noen fra deres side å stille i serien. Kildematerialet ga oss likevel en sjelden mulighet til å se hva som foregikk bak kulissene hos politiet, påtalemyndigheten og domstolene, og det har vært viktig for å oss å belyse de mange detaljene som ligger bak rettsavgjørelsene som fulgte i årene etter hendelsene denne skjebnesvangre augustdagen, sier Berge og Aanonsen.

I Direktøren får publikum høre autentiske lydklipp fra nødsamtalene den kvelden, og se videoopptak fra politiavhør av partene, melder TV2. Seerne får også høre lydklipp fra lagmannsretten der forretningsmannen ble dømt for legemsbeskadigelse. Programredaktør i TV 2, Kathrine Haldorsen, mener det er nødvendig å publisere dette materialet for å belyse saken på en riktig og balansert måte.

– Det er pressens plikt å beskytte enkeltmennesker mot overgrep fra offentlige myndigheter, og med denne serien ønsker vi å vise hvordan man blir møtt av politi og rettsvesen. Denne saken har fått store menneskelige konsekvenser, og her har vi dokumentasjon på politiets håndtering av saken allerede fra før den fatale hendelsen skjedde. Ved å vise dette materialet kan vi oppnå det vi ønsker med serien, nemlig å diskutere enkeltmenneskers rettssikkerhet i Norge, sier Haldorsen.

«Direktøren» har premiere på TV 2 og TV 2 Play søndag 28. august.

Redaktørforeningen støtter Indie Film foran behandlingen i Høyesterett

Redaktørforeningen støtter Indie Film foran behandlingen i Høyesterett

Redaktørforeningen går inn med støtte til Indie Film etter avslaget i Lagmansretten om bruk av lydopptak i true crime-serien «Direktøren». Nå skal saken opp i Høyesterett, like etter TV2-premieren på den aktuelle produksjonen.

Illustrasjonsfoto av NTB/Scanpix

28. august er det premiere på Indie Films true crime-serie Direktøren på TV 2. Serien belyser saken der en norsk forretningsmann ble knivstukket en rekke ganger etter en vennemiddag, og nær drept. Saken tok en overraskende vending da han selv ble dømt for legemsbeskadigelse.

Hvordan kan en ubevæpnet person som blir knivstukket en rekke ganger, og nesten drept, ende opp med selv å bli domfelt? Hvordan blir du møtt av politiet hvis du havner i en nødsituasjon? Og kan personligheten og væremåten din ha noe å si for hvordan både politi og rettsvesen behandler deg? Dette er blant spørsmålene Indie Film og TV2 ønsker å belyse i serien.

«En prinsipielt viktig sak.»

Under arbeidet med serien fikk regissør Karianne Berge og produsent Carsten Aanonsen avslag i Lagmannsretten om å bruke lydopptak fra rettsforhandlingene i straffesaken.

De delene av lydopptaket som Indie Film ønsket å bruke i serien berører forretningsmannens forklaring og forsvarerens prosedyre i Lagmannsretten i 2016. Begge har gitt samtykke til publisering, melder fagbladet Journalisten, men aktoratet har motsatt seg offentliggjøring av opptaket og Lagmannsretten avslo altså Indie Films begjæring. På bakgrunn av dette har Indie Film anket saken til Høyesterett der den skal til behandling 20.september.

Nå går Norsk Redaktørforening inn som partshjelper i saken, melder foreningen selv i pressemelding.

«Dette er en prinsipielt viktig sak som handler både om offentlighet i rettspleien og om medienes uavhengighet, sier generalsekretær i Norsk Redaktørforening», Reidun Kjelling Nybø.

«Vi mener at bruken av et privat lydopptak som dette ikke krever et samtykke og at domstolene i tillegg må være svært tilbakeholde med å legge seg opp i hvilken form opptaket skal presenteres i.»

Norsk Redaktørforening har flere ganger gitt partshjelp i forbindelse med prinsipielt viktige saker i Høyesterett. I 2015 var foreningen partshjelper for filmskaper Ulrik Imtiaz Rolfsen da han vant fram i Høyesterett etter at PST hadde beslaglagt upublisert materiale hjemme hos filmskaperen.

Jon Wessel-Aas, som fører saken for Indie Film, har tidligere uttalt til Journalisten at han mener produksjonen ikke trengte å spørre om lov i utgangspunktet:

– Det er ikke uvanlig at media søker om lov til å gjøre opptak fra straffesaker. Men det har nok ikke vært så mange tilfeller som dette – hvor det er gjort et i utgangspunktet lovlig opptak, som flere år etter at rettssaken er avsluttet kommer en redaksjon i hende.

Foto av direktøren på sykehus fra serien «Direktøren» (TV2).

«Unik tilgang på kildemateriale»

 Omstendighetene rundt saken oppsummeres i seriens handlingsbeskrivelse:

«Det er sommeren 2014, og det amerikanske paret Neil og Eryka skal avslutte sin Europa-ferie med to dager i Oslo. Året før hadde de møtt den norske forretningsmannen Øystein på oktoberfest i München, der han lovet dem husly dersom de skulle til Oslo. Nå tar de ham på ordet, og Øystein åpner dørene for paret. Stemningen er god. Så går alt galt. Fra klokken to om natten kommer det en rekke nødsamtaler fra huset, der Øystein blant annet hevder at Neil truer med å drepe ham. Først en time etter første oppringning kommer det en patrulje til boligen. Der finner de Øystein i en blodpøl med døende puls, og med en rekke knivstikk over hele kroppen.»

Indie Film har forsøkt å få begge parter til å bidra med sin versjon av saken, men det amerikanske paret har ikke ønsket å stille.  Berge og Aanonsen forteller at et enormt kildemateriale likevel har gjort det mulig å gå i dybden av saken.

– I arbeidet med serien har vi hatt en unik tilgang på kildemateriale og intervjuobjekter, og dette har gitt oss muligheten til å gå gjennom dører i det norske rettssystemet som vanligvis holdes lukket for offentligheten. Historien viste seg å være full av mysterier, overraskende vendinger og motsetningsfylte perspektiver. Av denne grunn syns vi det er svært leit at amerikanerne ikke har ønsket å snakke med oss, eller tillatt noen fra deres side å stille i serien. Kildematerialet ga oss likevel en sjelden mulighet til å se hva som foregikk bak kulissene hos politiet, påtalemyndigheten og domstolene, og det har vært viktig for å oss å belyse de mange detaljene som ligger bak rettsavgjørelsene som fulgte i årene etter hendelsene denne skjebnesvangre augustdagen, sier Berge og Aanonsen.

I Direktøren får publikum høre autentiske lydklipp fra nødsamtalene den kvelden, og se videoopptak fra politiavhør av partene, melder TV2. Seerne får også høre lydklipp fra lagmannsretten der forretningsmannen ble dømt for legemsbeskadigelse. Programredaktør i TV 2, Kathrine Haldorsen, mener det er nødvendig å publisere dette materialet for å belyse saken på en riktig og balansert måte.

– Det er pressens plikt å beskytte enkeltmennesker mot overgrep fra offentlige myndigheter, og med denne serien ønsker vi å vise hvordan man blir møtt av politi og rettsvesen. Denne saken har fått store menneskelige konsekvenser, og her har vi dokumentasjon på politiets håndtering av saken allerede fra før den fatale hendelsen skjedde. Ved å vise dette materialet kan vi oppnå det vi ønsker med serien, nemlig å diskutere enkeltmenneskers rettssikkerhet i Norge, sier Haldorsen.

«Direktøren» har premiere på TV 2 og TV 2 Play søndag 28. august.

MENY