Terez Hollo-Klausen blir ny avdelingsdirektør i NFI

Terez Hollo-Klausen blir ny avdelingsdirektør i NFI

Terez Hollo-Klausen får ansvaret med å få den nyopprettede avdelingen for Utvikling, spill og publikum i Norsk filminstitutt på rett kjøl.

Den nyopprettede avdelingen for Utvikling, spill og publikum i Norsk filminstitutt fikk som kjent en dårlig start da Anders Tangen sluttet brått etter bare få uker som avdelingsdirektør. Det skjedde i kjølvannet av intern uro som følge av omorganisering og frykt for at den faglige tyngden i organisasjonen skulle bli svekket.

Nå blir det opp til Terez Hollo-Klausen å få skuta på rett kjøl. Hun blir den første kvinnelige avdelingsdirektør med ansvar for den kunstneriske vurderingen i konsulentordningen.

Hollo-Klausen kommer fra Monday Scripted der hun produserte TV-serien Verden er min for NRK. Før det kom hun fra produksjonsselskapet Cinenord, hvor hun blant annet var produsent på dramaserien Wisting. Hun har også sittet i styret i Filmkraft og i Fond for lyd og bildes fagutvalg.

– Jeg har gjennom to tiår selv vært på andre siden av bordet som søker i NFIs ordninger, i alle formater, inkludert spill, erfaring som kommer godt med når jeg nå skal lede arbeidet i avdelingen for utvikling, spill og publikum. Jeg er glødende engasjert og nysgjerrig på alle typer fortellinger – til både brede og smalere publikumsgrupper, sier Hollo-Klausen.

– Jeg ser frem til å arbeide den nye strukturen og satsingsområdene til NFI, og er særlig opptatt av å sikre god kjønnsbalanse, bærekraft og mangfold. Nye fortellerperspektiver kommer som en naturlig følge av at vi i dag har et større tilfang av historier, og jeg ser frem til å gjennom NFI bidra å hjelpe frem både erfarne og nye talenter. Jeg gleder meg til å jobbe sammen med en dyktig gjeng for å legge til rette for realisering av sterke fortellinger og spill.

I forlengelsen av ny virksomhetsstrategi innførte Norsk filminstitutt høsten 2021 en ny organisasjonsstruktur. Da ble det etablert en egen avdeling for utvikling, spill og publikum. Her jobber konsulentene som jobber med kunstnerisk vurdering, rådgivere som bidrar med publikumsinnsikt og utvikling av spill og alle formater innen film og drama. Denne avdelingen får også inn Simon Kvame i nyopprettet stilling som publikumsrådgiver og Ann-Sophie W. Birkenes som informasjonsrådgiver på Media Desk.

Terez Hollo-Klausen blir ny avdelingsdirektør i NFI

Terez Hollo-Klausen blir ny avdelingsdirektør i NFI

Terez Hollo-Klausen får ansvaret med å få den nyopprettede avdelingen for Utvikling, spill og publikum i Norsk filminstitutt på rett kjøl.

Den nyopprettede avdelingen for Utvikling, spill og publikum i Norsk filminstitutt fikk som kjent en dårlig start da Anders Tangen sluttet brått etter bare få uker som avdelingsdirektør. Det skjedde i kjølvannet av intern uro som følge av omorganisering og frykt for at den faglige tyngden i organisasjonen skulle bli svekket.

Nå blir det opp til Terez Hollo-Klausen å få skuta på rett kjøl. Hun blir den første kvinnelige avdelingsdirektør med ansvar for den kunstneriske vurderingen i konsulentordningen.

Hollo-Klausen kommer fra Monday Scripted der hun produserte TV-serien Verden er min for NRK. Før det kom hun fra produksjonsselskapet Cinenord, hvor hun blant annet var produsent på dramaserien Wisting. Hun har også sittet i styret i Filmkraft og i Fond for lyd og bildes fagutvalg.

– Jeg har gjennom to tiår selv vært på andre siden av bordet som søker i NFIs ordninger, i alle formater, inkludert spill, erfaring som kommer godt med når jeg nå skal lede arbeidet i avdelingen for utvikling, spill og publikum. Jeg er glødende engasjert og nysgjerrig på alle typer fortellinger – til både brede og smalere publikumsgrupper, sier Hollo-Klausen.

– Jeg ser frem til å arbeide den nye strukturen og satsingsområdene til NFI, og er særlig opptatt av å sikre god kjønnsbalanse, bærekraft og mangfold. Nye fortellerperspektiver kommer som en naturlig følge av at vi i dag har et større tilfang av historier, og jeg ser frem til å gjennom NFI bidra å hjelpe frem både erfarne og nye talenter. Jeg gleder meg til å jobbe sammen med en dyktig gjeng for å legge til rette for realisering av sterke fortellinger og spill.

I forlengelsen av ny virksomhetsstrategi innførte Norsk filminstitutt høsten 2021 en ny organisasjonsstruktur. Da ble det etablert en egen avdeling for utvikling, spill og publikum. Her jobber konsulentene som jobber med kunstnerisk vurdering, rådgivere som bidrar med publikumsinnsikt og utvikling av spill og alle formater innen film og drama. Denne avdelingen får også inn Simon Kvame i nyopprettet stilling som publikumsrådgiver og Ann-Sophie W. Birkenes som informasjonsrådgiver på Media Desk.

MENY