Bransjens nye lobbyist

Bransjens nye lobbyist

Som sentral AP-politiker var han klar til å iverksette «Filmløftet 2.0» under forrige Stortingsvalg. Nå blir han isteden filmbransjens nye lobbyist overfor den nye regjeringen.

– Vi er klare for å rykke inn med en ny kulturminister for å ta det neste steget i filmpolitikken, sa Arild Grande da Rushprint møtte ham foran Stortingsvalget i 2017. Da presenterte han som mediepolitiske talsmann i Arbeiderpartiet visjonene for et ”Filmløftet 2.0”. Målet var å ta det neste løftet i partiets filmpolitikk som ble innledet av tidligere kulturminister Trond Giskes «Veiviseren for norsk film» i 2007.

Han manglet ikke gode visjoner, slik bransjen opplevde det: Filmfondet skulle økes, strømmetjenestene skulle få et medfinansierings-ansvar og insentivordningen flyttes til næringsdepartementet.

Men så gikk ikke valget APs vei og Grandes filmpolitiske visjoner måtte godgjøre seg enda noen år i opposisjon. Da anledningen omsider byr seg for AP å danne ny regjering etter årets valg, er Grande på vei ut av politikken.

Det som venter ham, i første omgang, er et engasjement som prosjektleder for «Det neste steget – styrket satsing på norsk audiovisuell produksjon». Det er Virke Produsentforeningen som har lokket politikeren til å bli en slags lobbyist for bransjen gjennom det som i realiteten er en bestilling av en oppgradert filmpolitikk.

Formålet er blant annet å oppnå økt bevissthet hos norske beslutningstakere for film-, tv- og spillbransjens betydning og myndighetenes ansvar for å bidra til å sikre bærekraftige og uavhengige produksjonsselskaper. Bransjen har innsett at man har en åpning nå med kommende ny regjering. Om det blir en mindretallsregjering vil det gi bransjen mer å spille på i Stortinget, som da får mer innflytelse. Da er det gull verd å ha en dreven aktør med på laget som har tilgang til både regjering og Storting.

Det er en samlet bransje som står bak «bestillingen» som formuleres slik:

«Bransjerådet for film,

Norske Dramatikeres forbund, Norsk filmforbund, Norsk Skuespillerforbund, Norske Filmregissører, VIRKE Produsentforeningen, Norske Filmdistributørers Forening, Film & Kino,

anmoder om at følgende hovedprioriteringer for audiovisuell sektor tas inn i regjeringsplattformen for stortingsperioden 2021-2025:

Regjeringen vil styrke satsingen på norske filmer, serier og spill. For å sikre en bærekraftig og uavhengig bransje er det nødvendig at virkemidlene i større grad stimulerer hele verdikjeden. Filminsentivordningen skal utvikles slik at den bedre legger til rette for at flere og større deler av produksjoner legges til Norge, og strømmeaktørene skal bidra til nytt norsk innhold gjennom at det etableres et medfinansieringsansvar. Regjeringen vil forsterke den regionale filmpolitikken og innføre en kinostrategi. Sammen med bransjen vil regjeringen utvikle tiltak som stimulerer til grønn og bærekraftig produksjon.

Regjeringen vil:

– Øke midlene til produksjon av norske filmer, serier og spill gjennom å styrke filmfondet og utvikle en ny spillstrategi.

– Utvikle filminsentivordningen til å bli mer forutsigbar ved å gjøre den regelstyrt.

– Sikre at de ulike leddene i verdikjeden som tjener penger på å formidle norske filmer og serier bidrar til å finansiere nytt norsk innhold gjennom å etablere et medfinansieringsansvar som vil styrke den norske uavhengige produksjonsbransjen og/eller fond.

– Styrke den regionale filmsatsingen og innføre en kinostrategi for hele landet.

– Styrke alle ledd i bransjen gjennom bl.a. kunstnerøkonomireform og å sikre forutsigbarhet i tilskuddsordningene for organisasjonene.»

Bransjens nye lobbyist

Bransjens nye lobbyist

Som sentral AP-politiker var han klar til å iverksette «Filmløftet 2.0» under forrige Stortingsvalg. Nå blir han isteden filmbransjens nye lobbyist overfor den nye regjeringen.

– Vi er klare for å rykke inn med en ny kulturminister for å ta det neste steget i filmpolitikken, sa Arild Grande da Rushprint møtte ham foran Stortingsvalget i 2017. Da presenterte han som mediepolitiske talsmann i Arbeiderpartiet visjonene for et ”Filmløftet 2.0”. Målet var å ta det neste løftet i partiets filmpolitikk som ble innledet av tidligere kulturminister Trond Giskes «Veiviseren for norsk film» i 2007.

Han manglet ikke gode visjoner, slik bransjen opplevde det: Filmfondet skulle økes, strømmetjenestene skulle få et medfinansierings-ansvar og insentivordningen flyttes til næringsdepartementet.

Men så gikk ikke valget APs vei og Grandes filmpolitiske visjoner måtte godgjøre seg enda noen år i opposisjon. Da anledningen omsider byr seg for AP å danne ny regjering etter årets valg, er Grande på vei ut av politikken.

Det som venter ham, i første omgang, er et engasjement som prosjektleder for «Det neste steget – styrket satsing på norsk audiovisuell produksjon». Det er Virke Produsentforeningen som har lokket politikeren til å bli en slags lobbyist for bransjen gjennom det som i realiteten er en bestilling av en oppgradert filmpolitikk.

Formålet er blant annet å oppnå økt bevissthet hos norske beslutningstakere for film-, tv- og spillbransjens betydning og myndighetenes ansvar for å bidra til å sikre bærekraftige og uavhengige produksjonsselskaper. Bransjen har innsett at man har en åpning nå med kommende ny regjering. Om det blir en mindretallsregjering vil det gi bransjen mer å spille på i Stortinget, som da får mer innflytelse. Da er det gull verd å ha en dreven aktør med på laget som har tilgang til både regjering og Storting.

Det er en samlet bransje som står bak «bestillingen» som formuleres slik:

«Bransjerådet for film,

Norske Dramatikeres forbund, Norsk filmforbund, Norsk Skuespillerforbund, Norske Filmregissører, VIRKE Produsentforeningen, Norske Filmdistributørers Forening, Film & Kino,

anmoder om at følgende hovedprioriteringer for audiovisuell sektor tas inn i regjeringsplattformen for stortingsperioden 2021-2025:

Regjeringen vil styrke satsingen på norske filmer, serier og spill. For å sikre en bærekraftig og uavhengig bransje er det nødvendig at virkemidlene i større grad stimulerer hele verdikjeden. Filminsentivordningen skal utvikles slik at den bedre legger til rette for at flere og større deler av produksjoner legges til Norge, og strømmeaktørene skal bidra til nytt norsk innhold gjennom at det etableres et medfinansieringsansvar. Regjeringen vil forsterke den regionale filmpolitikken og innføre en kinostrategi. Sammen med bransjen vil regjeringen utvikle tiltak som stimulerer til grønn og bærekraftig produksjon.

Regjeringen vil:

– Øke midlene til produksjon av norske filmer, serier og spill gjennom å styrke filmfondet og utvikle en ny spillstrategi.

– Utvikle filminsentivordningen til å bli mer forutsigbar ved å gjøre den regelstyrt.

– Sikre at de ulike leddene i verdikjeden som tjener penger på å formidle norske filmer og serier bidrar til å finansiere nytt norsk innhold gjennom å etablere et medfinansieringsansvar som vil styrke den norske uavhengige produksjonsbransjen og/eller fond.

– Styrke den regionale filmsatsingen og innføre en kinostrategi for hele landet.

– Styrke alle ledd i bransjen gjennom bl.a. kunstnerøkonomireform og å sikre forutsigbarhet i tilskuddsordningene for organisasjonene.»

MENY