Historikere med krass kritikk av «Frontkjempere»

Historikere med krass kritikk av «Frontkjempere»

Nok en gang har norske serieskapere utløst norske krigshistorikeres vrede. Denne gangen er det framstillingen av norske frontkjempere som kjempet på nazistenes side de opplever som problematisk.

I et felles innlegg på VG.no retter historikerne Sigurd Sørlie, Terje Emberland, Lars Borgersrud og Arnfinn Moland krass kritikk av måten serieskaperne har valgt å framstille de norske frontkjemperne på.

Frontkjempere er en påkostet historisk dokumentarserie basert på intervjuer med norske frontkjempere – nordmenn som trakk i tysk uniform og kjempet på Hitlers side under 2. verdenskrig. Serien har premiere på NRK.no i dag. Frontkjempernes historier og opplevelser gjenfortelles gjennom intervjuer og er dramatisert med statister og skuespillere. Et utvalg av faghistorikere bidrar til å sette frontkjempernes historier inn i en sammenheng, deriblant forfatterne av innlegget, men de er åpenbart ikke fornøyd med resultatet.

Selv om historikerne bak innlegget anerkjenner at filmen inneholder «interessante og til dels sterke intervjuer med de krigsfrivillige selv», mener de at serieskaperne sviktet sin viktigste oppgave: «å gi seerne et oppdatert og nyansert bilde av historien».

«Det grunnleggende problemet er at filmskaperne ikke har maktet å opprettholde den nødvendige kritiske distansen til frontkjemperne. Dermed ender de opp med å reprodusere flere av SS-veteranenes uholdbare historierevisjonistiske teser», hevder de.

Frontkjempere

Etter andre verdenskrig var det maktpåliggende for veteraner fra Waffen-SS å distansere seg fra nazismen og naziregimets forbrytelser, påpeker de.

«Som følge av tilknytningen til Himmlers SS-organisasjon sto de imidlertid overfor en langt vanskeligere oppgave enn sine kolleger i Wehrmacht. Strategien ble å skyve ansvaret for forbrytelsene over på andre deler av SS-organisasjonen, slik som de mobile Einsatzgruppen, og ved å hevde at de selv hadde vært ordinære frontsoldater i regulære militære avdelinger.»

Forskningen har imidlertid vist at de «germanske» frivillige ble vervet som ledd i «et rasepolitisk prosjekt som forutsatte utryddelse og slavebinding av millioner av mennesker. Videre har den vist at denne gruppen i stor grad sluttet opp om den nazistiske ideologien. Den har også vist at de, i likhet med andre i Waffen-SS, direkte og indirekte ble trukket inn i naziregimets forbrytelser.»

NRK-filmen tier ikke fullstendig om SS’ målsettinger, utryddelseskrigens karakter eller at enkelte Waffen-SS-avdelinger begikk forbrytelser, understreker de i VG. Det kommer også frem at flere av dem som intervjues, var knyttet til den norske nazistiske bevegelsen. Historikere slipper dessuten til med motforestillinger.

Problemet, slik de opplever det, er at serien som helhet, gjennom sitt hovedperspektiv, de spørsmålene som stilles eller ikke tas opp, og gjennom sin redigering, «etterlater inntrykk av at det var betydelig avstand mellom de SS-frivillige på den ene siden og nazismen og dens forbrytelser på den andre, og av at de dypest sett var drevet av samme motiver som nordmenn på alliert side. Med andre ord gjenoppliver den sentrale deler av SS-veteranenes mytologi.»


Les hele innlegget


Les vårt intervju med serieskaper Alexander Kristiansen om blant annet kritikken

Historikere med krass kritikk av «Frontkjempere»

Historikere med krass kritikk av «Frontkjempere»

Nok en gang har norske serieskapere utløst norske krigshistorikeres vrede. Denne gangen er det framstillingen av norske frontkjempere som kjempet på nazistenes side de opplever som problematisk.

I et felles innlegg på VG.no retter historikerne Sigurd Sørlie, Terje Emberland, Lars Borgersrud og Arnfinn Moland krass kritikk av måten serieskaperne har valgt å framstille de norske frontkjemperne på.

Frontkjempere er en påkostet historisk dokumentarserie basert på intervjuer med norske frontkjempere – nordmenn som trakk i tysk uniform og kjempet på Hitlers side under 2. verdenskrig. Serien har premiere på NRK.no i dag. Frontkjempernes historier og opplevelser gjenfortelles gjennom intervjuer og er dramatisert med statister og skuespillere. Et utvalg av faghistorikere bidrar til å sette frontkjempernes historier inn i en sammenheng, deriblant forfatterne av innlegget, men de er åpenbart ikke fornøyd med resultatet.

Selv om historikerne bak innlegget anerkjenner at filmen inneholder «interessante og til dels sterke intervjuer med de krigsfrivillige selv», mener de at serieskaperne sviktet sin viktigste oppgave: «å gi seerne et oppdatert og nyansert bilde av historien».

«Det grunnleggende problemet er at filmskaperne ikke har maktet å opprettholde den nødvendige kritiske distansen til frontkjemperne. Dermed ender de opp med å reprodusere flere av SS-veteranenes uholdbare historierevisjonistiske teser», hevder de.

Frontkjempere

Etter andre verdenskrig var det maktpåliggende for veteraner fra Waffen-SS å distansere seg fra nazismen og naziregimets forbrytelser, påpeker de.

«Som følge av tilknytningen til Himmlers SS-organisasjon sto de imidlertid overfor en langt vanskeligere oppgave enn sine kolleger i Wehrmacht. Strategien ble å skyve ansvaret for forbrytelsene over på andre deler av SS-organisasjonen, slik som de mobile Einsatzgruppen, og ved å hevde at de selv hadde vært ordinære frontsoldater i regulære militære avdelinger.»

Forskningen har imidlertid vist at de «germanske» frivillige ble vervet som ledd i «et rasepolitisk prosjekt som forutsatte utryddelse og slavebinding av millioner av mennesker. Videre har den vist at denne gruppen i stor grad sluttet opp om den nazistiske ideologien. Den har også vist at de, i likhet med andre i Waffen-SS, direkte og indirekte ble trukket inn i naziregimets forbrytelser.»

NRK-filmen tier ikke fullstendig om SS’ målsettinger, utryddelseskrigens karakter eller at enkelte Waffen-SS-avdelinger begikk forbrytelser, understreker de i VG. Det kommer også frem at flere av dem som intervjues, var knyttet til den norske nazistiske bevegelsen. Historikere slipper dessuten til med motforestillinger.

Problemet, slik de opplever det, er at serien som helhet, gjennom sitt hovedperspektiv, de spørsmålene som stilles eller ikke tas opp, og gjennom sin redigering, «etterlater inntrykk av at det var betydelig avstand mellom de SS-frivillige på den ene siden og nazismen og dens forbrytelser på den andre, og av at de dypest sett var drevet av samme motiver som nordmenn på alliert side. Med andre ord gjenoppliver den sentrale deler av SS-veteranenes mytologi.»


Les hele innlegget


Les vårt intervju med serieskaper Alexander Kristiansen om blant annet kritikken

MENY