«Bransjen har vist seg bemerkelsesverdig motstandsdyktig»

«Bransjen har vist seg bemerkelsesverdig motstandsdyktig»

Den nordiske bransjen har vist seg bemerkelsesverdig motstandsdyktig og fleksibel i møte med pandemien. Det er en av konklusjonene i en ny rapport.

Foto fra opptakene til Rådebank, en av seriene som er med i undersøkelsen

Det er prosjektleder Terje Gaustad, som like før jul kommenterte effekten av pandemien her på rushprint.no, som trekker denne konklusjonen i sin oppsummering av den ferske rapporten.

Nordic-Mission-Possible-March-2021” er et bestillingsverk fra Nordisk Film & TV Fond der Handelshøyskolen BI har evaluert effekten av pandemien på til sammen 155 spillefilmer, kinodokumentarer og dramaserie-prosjekter. Rapporten er en miks av case studies og kvalitative undersøkelser.

Rapporten oppsummerer restriksjonene som ble innført i de nordiske landene og analyserer konsekvensene av de tiltakene som ble iverksatt mellom mars og november i 2020. Noen av hovedfunnene er som følger:

Dramaseriene ble hardest rammet av restriksjonene, men dro mindre nytte av tiltakene som ble iverksatt enn langfilmene og dokumentarene. Det gjenspeiler at dramaseriene er mindre avhengig av subsidier og derfor ble mindre berørt av Covid-19-hjelpepakkene fra myndighetene.

Jo høyere budsjetter desto mer sårbare var prosjektene overfor restriksjonene og desto mindre effekt hadde tiltakene.

Prosjekter som var i preproduksjon 12.mars, ble rammet hardest (57 prosent av prosjektene), etterfulgt av prosjekter som ennå ikke hadde fått grønt lys eller som nettopp hadde fått grønt lys (50 prosent) og prosjekter i postproduksjon eller førlanseringsstadiet (8 prosent).

Produsentene møtte nye utfordringer ved at opptaksdagene økte med 7 prosent, opptaksfasene ble utvidet med 21 prosent, noe som førte til 10 prosent økning av kostnadene. Samtidig krympet produksjonsinntektene med 17 produsent, noe som hadde en dobbel negativ effekt for de finansielle utsiktene til prosjektene.

Den svenske bransjen, som forholdt seg til anbefalinger istedenfor restriktive tiltak under den første bølgen, ble overraskende mest berørt av de nordiske landene. Det tilskriver rapporten blant annet den transnasjonale dimensjonen ved prosjektene og bruken av utenlandsk arbeidskraft.

Nordic-Mission-Possible-March-2021

«Bransjen har vist seg bemerkelsesverdig motstandsdyktig»

«Bransjen har vist seg bemerkelsesverdig motstandsdyktig»

Den nordiske bransjen har vist seg bemerkelsesverdig motstandsdyktig og fleksibel i møte med pandemien. Det er en av konklusjonene i en ny rapport.

Foto fra opptakene til Rådebank, en av seriene som er med i undersøkelsen

Det er prosjektleder Terje Gaustad, som like før jul kommenterte effekten av pandemien her på rushprint.no, som trekker denne konklusjonen i sin oppsummering av den ferske rapporten.

Nordic-Mission-Possible-March-2021” er et bestillingsverk fra Nordisk Film & TV Fond der Handelshøyskolen BI har evaluert effekten av pandemien på til sammen 155 spillefilmer, kinodokumentarer og dramaserie-prosjekter. Rapporten er en miks av case studies og kvalitative undersøkelser.

Rapporten oppsummerer restriksjonene som ble innført i de nordiske landene og analyserer konsekvensene av de tiltakene som ble iverksatt mellom mars og november i 2020. Noen av hovedfunnene er som følger:

Dramaseriene ble hardest rammet av restriksjonene, men dro mindre nytte av tiltakene som ble iverksatt enn langfilmene og dokumentarene. Det gjenspeiler at dramaseriene er mindre avhengig av subsidier og derfor ble mindre berørt av Covid-19-hjelpepakkene fra myndighetene.

Jo høyere budsjetter desto mer sårbare var prosjektene overfor restriksjonene og desto mindre effekt hadde tiltakene.

Prosjekter som var i preproduksjon 12.mars, ble rammet hardest (57 prosent av prosjektene), etterfulgt av prosjekter som ennå ikke hadde fått grønt lys eller som nettopp hadde fått grønt lys (50 prosent) og prosjekter i postproduksjon eller førlanseringsstadiet (8 prosent).

Produsentene møtte nye utfordringer ved at opptaksdagene økte med 7 prosent, opptaksfasene ble utvidet med 21 prosent, noe som førte til 10 prosent økning av kostnadene. Samtidig krympet produksjonsinntektene med 17 produsent, noe som hadde en dobbel negativ effekt for de finansielle utsiktene til prosjektene.

Den svenske bransjen, som forholdt seg til anbefalinger istedenfor restriktive tiltak under den første bølgen, ble overraskende mest berørt av de nordiske landene. Det tilskriver rapporten blant annet den transnasjonale dimensjonen ved prosjektene og bruken av utenlandsk arbeidskraft.

Nordic-Mission-Possible-March-2021

MENY