Åpningskonferansen på TIFF blir heldigital

Åpningskonferansen på TIFF blir heldigital

Vi lar startskuddet gå for det nye filmåret med en heldigital utgave av åpningskonferansen i Tromsø. Her på rushprint.no kan du møte kulturministeren, NFI-ledelsen, filmpolitiske talspersoner og internasjonale aktører i samtale om et år som har endevendt filmen. Hvor går veien videre?

Som vanlig skal kulturministeren holde åpningstalen under konferansen som har etablert seg som det årlige startskuddet for filmåret. Statsråd Abid Raja vil gjøre rede for et unntaksår som har krevd ekstraordinære tiltak fra både ham selv og bransjen. Sammen skal vi under konferansen forsøke å stake ut en kurs videre. I 2020 ble filmbransjen kullkastet og endevendt, mens publikum har sett/konsumert/fråtset i film og drama-serier som aldri før. På årets konferanse ser vi på endringene og de store diskusjonene som rir bransjen nå.

På grunn av dagens smittesituasjon har vi gjort konferansen heldigital og tilgjengelig for alle. Fra studio i Tromsø vil ordstyrer Hilde Sandvik lede oss gjennom programmet som du kan følge på rushprint.no og TIFFs Facebookside.

PROGRAMMET, mandag 18.januar:

Med forbehold om endringer/tillegg og enkelte justeringer av tidspunkt:

12:00 VELKOMMEN
Fylkesråd Anne Toril Eriksen Balto (SP) ønsker velkommen.

12:10 KULTURMINISTEREN
Filmpolitisk innlegg fra statsråd Abid Raja (V).

12:20 FRAMTIDEN ER HER
Tomas Eskilsson, strategisjef for Film i Väst, oppsummerer koronaåret og endringene vi nå ser. Hvilke trender har pandemien akselrert? Forsvinner kinovinduene? Hva betyr det for filmen at strømmegigantenes vekst bare tiltar i styrke? Hva er de aller viktigste filmpolitiske spørsmålene og hvordan skal de offentlige institusjonene forholde seg til en verden dominert av Netflix og Disney?

12:40 STRATEGI 2025
Kjersti Mo, direktør ved Norsk filminstitutt, legger fram instituttets langtidsstrategi for 2025. Hvordan svarer strategien på utfordringene film og tv-bransjen står overfor?

12:55 NYE FORSKRIFTER PÅ VEI
Lars Løge, avdelingsdirektør for utvikling og produksjon, presenterer status og forklarer hvorfor NFI har forslått drastiske endringer i forskriften for filmstøtte.

13:10 NOE VUNNET, NOE TAPT
Vi får innspill fra ledende norske produsenter om de nye forskriftene, og hvordan vilkårene vil bli for finansiering av norske produksjoner. Hvilke filmer vil vi få? Hvilke vil vi ikke få?

13:30 HISTORIEFORTELLERNE
Bjørn Eirik Olsen legger fram rapporten Historiefortellerne – Ambisjoner, strukturer og økonomi i nordnorsk filmproduksjon. Rapporten er utarbeidet på vegne av Nordnorsk filmkommisjon.

I TIFF-studio får vi reaksjoner fra Linda Netland, Filmfond Nord, og Tor Vadseth, Nordnorsk filmsenter.

13:50 UTLANDET KOMMER
Working Title står bak 14 Oscar-vinnende filmer og en rekke suksessrike dramaserier. Nå er de aktuell med dramaserien The Devil’s Star basert på Jo Nesbøs bok. De er dessuten en av søkerne til den norske insentivordningen. Fra Working Title møter vi Sarah Jane-Wright og Rhian McCosker-Smith. De gir oss en rapport fra Storbritannia og dramaboomens frontlinje: Hvordan er utsiktene for å bringe internasjonale prosjekter til Norge?

I TIFF-studio møter vi Hilde Korsæth, nytilsatt leder for Nordnorsk filmkommisjon.

14:10 VALGÅRET 2021
Vi utfordrer opposisjonen og sparker i gang valgåret med fem aktuelle filmpolitiske spørsmål. Med Anette Trettebergstuen (AP) og Åslaug Sem-Jacobsen (SP).

Sammen med TIFF og Troms og Finnmark fylkeskommune ønsker vi velkommen til årets første møtested for norsk filmbransje.

ARRANGØRER: Troms og Finnmark fylkeskommune, Rushprint og Tromsø internasjonale filmfestival

Åpningskonferansen på TIFF blir heldigital

Åpningskonferansen på TIFF blir heldigital

Vi lar startskuddet gå for det nye filmåret med en heldigital utgave av åpningskonferansen i Tromsø. Her på rushprint.no kan du møte kulturministeren, NFI-ledelsen, filmpolitiske talspersoner og internasjonale aktører i samtale om et år som har endevendt filmen. Hvor går veien videre?

Som vanlig skal kulturministeren holde åpningstalen under konferansen som har etablert seg som det årlige startskuddet for filmåret. Statsråd Abid Raja vil gjøre rede for et unntaksår som har krevd ekstraordinære tiltak fra både ham selv og bransjen. Sammen skal vi under konferansen forsøke å stake ut en kurs videre. I 2020 ble filmbransjen kullkastet og endevendt, mens publikum har sett/konsumert/fråtset i film og drama-serier som aldri før. På årets konferanse ser vi på endringene og de store diskusjonene som rir bransjen nå.

På grunn av dagens smittesituasjon har vi gjort konferansen heldigital og tilgjengelig for alle. Fra studio i Tromsø vil ordstyrer Hilde Sandvik lede oss gjennom programmet som du kan følge på rushprint.no og TIFFs Facebookside.

PROGRAMMET, mandag 18.januar:

Med forbehold om endringer/tillegg og enkelte justeringer av tidspunkt:

12:00 VELKOMMEN
Fylkesråd Anne Toril Eriksen Balto (SP) ønsker velkommen.

12:10 KULTURMINISTEREN
Filmpolitisk innlegg fra statsråd Abid Raja (V).

12:20 FRAMTIDEN ER HER
Tomas Eskilsson, strategisjef for Film i Väst, oppsummerer koronaåret og endringene vi nå ser. Hvilke trender har pandemien akselrert? Forsvinner kinovinduene? Hva betyr det for filmen at strømmegigantenes vekst bare tiltar i styrke? Hva er de aller viktigste filmpolitiske spørsmålene og hvordan skal de offentlige institusjonene forholde seg til en verden dominert av Netflix og Disney?

12:40 STRATEGI 2025
Kjersti Mo, direktør ved Norsk filminstitutt, legger fram instituttets langtidsstrategi for 2025. Hvordan svarer strategien på utfordringene film og tv-bransjen står overfor?

12:55 NYE FORSKRIFTER PÅ VEI
Lars Løge, avdelingsdirektør for utvikling og produksjon, presenterer status og forklarer hvorfor NFI har forslått drastiske endringer i forskriften for filmstøtte.

13:10 NOE VUNNET, NOE TAPT
Vi får innspill fra ledende norske produsenter om de nye forskriftene, og hvordan vilkårene vil bli for finansiering av norske produksjoner. Hvilke filmer vil vi få? Hvilke vil vi ikke få?

13:30 HISTORIEFORTELLERNE
Bjørn Eirik Olsen legger fram rapporten Historiefortellerne – Ambisjoner, strukturer og økonomi i nordnorsk filmproduksjon. Rapporten er utarbeidet på vegne av Nordnorsk filmkommisjon.

I TIFF-studio får vi reaksjoner fra Linda Netland, Filmfond Nord, og Tor Vadseth, Nordnorsk filmsenter.

13:50 UTLANDET KOMMER
Working Title står bak 14 Oscar-vinnende filmer og en rekke suksessrike dramaserier. Nå er de aktuell med dramaserien The Devil’s Star basert på Jo Nesbøs bok. De er dessuten en av søkerne til den norske insentivordningen. Fra Working Title møter vi Sarah Jane-Wright og Rhian McCosker-Smith. De gir oss en rapport fra Storbritannia og dramaboomens frontlinje: Hvordan er utsiktene for å bringe internasjonale prosjekter til Norge?

I TIFF-studio møter vi Hilde Korsæth, nytilsatt leder for Nordnorsk filmkommisjon.

14:10 VALGÅRET 2021
Vi utfordrer opposisjonen og sparker i gang valgåret med fem aktuelle filmpolitiske spørsmål. Med Anette Trettebergstuen (AP) og Åslaug Sem-Jacobsen (SP).

Sammen med TIFF og Troms og Finnmark fylkeskommune ønsker vi velkommen til årets første møtested for norsk filmbransje.

ARRANGØRER: Troms og Finnmark fylkeskommune, Rushprint og Tromsø internasjonale filmfestival

MENY