Torunn Nyen tildelt Kongens Fortjenestemedalje

Torunn Nyen tildelt Kongens Fortjenestemedalje

Torunn Nyen er tildelt Kongens Fortjenestemedalje for sin innsats for filmen og filmbransjen generelt, og kort- og dokumentarfilmen spesielt.

Denne uken ble Torunn Nyen tildelt Kongens Fortjenestemedalje for sin innsats for norsk filmbransje og kortfilmen.

Nyen er godt kjent i filmbransjen som en sentral portvokter og kurator for Kortfilmfestivalen i Grimstad gjennom fire tiår. Hun var med på å stifte festivalen og ledet den gjennom de enorme forandringene filmen og kortformatet gjennomgikk i disse årene. De fleste ledende norske filmskapere har fått vist filmene sine på festivalen. Ja, under de første to tiårene av festivalen fantes det knapt nok andre arenaer der de kunne vise seg fram for bransjen. I Grimstad har de brynt seg på et kresent publikum, alle sammen – fra Bent Hamer og Marius Holst til Maria Sødahl og Sara Johnsen. Mange karrierer ble «skapt» på Kortfilmfestivalen. Også ny norsk dokumentarfilm har hatt en sentral arena på Kortfilmfestivalen.

Få har kjempet så iherdig for kortfilmens anerkjennelse som kunstuttrykk. Under Nyens ledelse mottok Kortfilmfestivalen den høythengende Amandakomiteens Gullklapper for sin innsats for norsk film.

Nyen har også vært en brobygger mellom det norske og internasjonale filmproduksjonsmiljøet gjennom sitt kontaktnettverk og som bindeledd mellom generasjoner. Hun har åpnet dører for en lang rekke filmskapere, nasjonalt så vel som internasjonalt. Hun bidro også til at Nordisk Panorama og Filmkontakt Nord ble etablert. Ved å løfte Kortfilmfestivalen til en av de mest prestisjefylte kortfilmfestivalene i verden, har hun bidratt til å sette norsk film på det internasjonale kartet. Nyen jobber i dag blant annet som frivillig for festivalene Movies on War, Factory Light Festival og Short Riga.

(Foto av Carsten Aniksdal)

Torunn Nyen tildelt Kongens Fortjenestemedalje

Torunn Nyen tildelt Kongens Fortjenestemedalje

Torunn Nyen er tildelt Kongens Fortjenestemedalje for sin innsats for filmen og filmbransjen generelt, og kort- og dokumentarfilmen spesielt.

Denne uken ble Torunn Nyen tildelt Kongens Fortjenestemedalje for sin innsats for norsk filmbransje og kortfilmen.

Nyen er godt kjent i filmbransjen som en sentral portvokter og kurator for Kortfilmfestivalen i Grimstad gjennom fire tiår. Hun var med på å stifte festivalen og ledet den gjennom de enorme forandringene filmen og kortformatet gjennomgikk i disse årene. De fleste ledende norske filmskapere har fått vist filmene sine på festivalen. Ja, under de første to tiårene av festivalen fantes det knapt nok andre arenaer der de kunne vise seg fram for bransjen. I Grimstad har de brynt seg på et kresent publikum, alle sammen – fra Bent Hamer og Marius Holst til Maria Sødahl og Sara Johnsen. Mange karrierer ble «skapt» på Kortfilmfestivalen. Også ny norsk dokumentarfilm har hatt en sentral arena på Kortfilmfestivalen.

Få har kjempet så iherdig for kortfilmens anerkjennelse som kunstuttrykk. Under Nyens ledelse mottok Kortfilmfestivalen den høythengende Amandakomiteens Gullklapper for sin innsats for norsk film.

Nyen har også vært en brobygger mellom det norske og internasjonale filmproduksjonsmiljøet gjennom sitt kontaktnettverk og som bindeledd mellom generasjoner. Hun har åpnet dører for en lang rekke filmskapere, nasjonalt så vel som internasjonalt. Hun bidro også til at Nordisk Panorama og Filmkontakt Nord ble etablert. Ved å løfte Kortfilmfestivalen til en av de mest prestisjefylte kortfilmfestivalene i verden, har hun bidratt til å sette norsk film på det internasjonale kartet. Nyen jobber i dag blant annet som frivillig for festivalene Movies on War, Factory Light Festival og Short Riga.

(Foto av Carsten Aniksdal)

MENY