Oscar-akademiet innfører konkrete krav til mangfold

Oscar-akademiet innfører konkrete krav til mangfold

Oscar-akademiet innfører konkrete krav til mangfold for filmene i kategorien beste film. Men foreløpig unnslipper de øvrige kategoriene tilsvarende krav.

The Academy of Motion Picture Arts and Sciences fortsetter sitt arbeid med å bedre mangfold og representasjon blant medlemmene. I går kunne akademiet melde om at det innføres krav til mangfold kategorien beste film. Målet er å bedre representasjonen av etniske minoriteter og personer med LHBTQI-bakgrunn og nedsatt funksjonsevne.

Kriteriene som må oppfylles er delt inn i fire kategorier, hvorav to av de er absolutt påkrevet for å kunne få nominasjon. Hver produsent må under påmeldingen av en film legge ved et spesielt skjema for mangfold der det gjøres rede for hele representasjonen. (For en grundig oversikt over alle kriteriene, vil vi anbefale Varietys gjennomgang).

Likevel er det grenser for langt akademiet på nåværende tidspunkt er villig til å gå. De øvrige kategoriene vil ikke være bundet av samme forpliktelser om å dokumentere mangfold. Kategorier som beste animasjonsfilm, beste dokumentar og beste internasjonale film vil bli behandlet separat.

De siste årene har akademiet foretatt en «renovering» av medlemsmassen da den har vist seg å inneholde mange sovende medlemmer – i tillegg til å være i hovedsak overveldende hvit. Det har skjedd i  kjølvannet av en voksende kampanje for å bedre representasjonen av særlig kvinner og minoriteter, eksemplifisert gjennom #Metoo og #Oscarssowhite.

Dette har også virket positivt inn på representasjonen av filmfolk fra andre deler av verden, også fra Norge. Under forrige inkluderingsprosess på forsommeren 2020 ble 819 nye medlemmer tatt opp i akademiet. Sammensetningen utgjorde da 45 prosent kvinner, 35 prosent underrepresenterte «ethnic/racial communities» og 49 prosent internasjonale filmskapere og bransjefolk fra 68 land.

På lista over inviterte var blant annet animatør og kortfilmskaper Anita Killi, lyddesigner Gisle Tveito og den blackfoot-ættede/norsk-samiske filmskaperen Elle-Máijá Tailfeathers. Også Tailfeathers’ medregissør på den norsk-kanadiske spillefilmdebuten The Body Remembers When The World Broke Open, kanadiske Kathleen Hepburn, var blant de inviterte.

Oscar-akademiet innfører konkrete krav til mangfold

Oscar-akademiet innfører konkrete krav til mangfold

Oscar-akademiet innfører konkrete krav til mangfold for filmene i kategorien beste film. Men foreløpig unnslipper de øvrige kategoriene tilsvarende krav.

The Academy of Motion Picture Arts and Sciences fortsetter sitt arbeid med å bedre mangfold og representasjon blant medlemmene. I går kunne akademiet melde om at det innføres krav til mangfold kategorien beste film. Målet er å bedre representasjonen av etniske minoriteter og personer med LHBTQI-bakgrunn og nedsatt funksjonsevne.

Kriteriene som må oppfylles er delt inn i fire kategorier, hvorav to av de er absolutt påkrevet for å kunne få nominasjon. Hver produsent må under påmeldingen av en film legge ved et spesielt skjema for mangfold der det gjøres rede for hele representasjonen. (For en grundig oversikt over alle kriteriene, vil vi anbefale Varietys gjennomgang).

Likevel er det grenser for langt akademiet på nåværende tidspunkt er villig til å gå. De øvrige kategoriene vil ikke være bundet av samme forpliktelser om å dokumentere mangfold. Kategorier som beste animasjonsfilm, beste dokumentar og beste internasjonale film vil bli behandlet separat.

De siste årene har akademiet foretatt en «renovering» av medlemsmassen da den har vist seg å inneholde mange sovende medlemmer – i tillegg til å være i hovedsak overveldende hvit. Det har skjedd i  kjølvannet av en voksende kampanje for å bedre representasjonen av særlig kvinner og minoriteter, eksemplifisert gjennom #Metoo og #Oscarssowhite.

Dette har også virket positivt inn på representasjonen av filmfolk fra andre deler av verden, også fra Norge. Under forrige inkluderingsprosess på forsommeren 2020 ble 819 nye medlemmer tatt opp i akademiet. Sammensetningen utgjorde da 45 prosent kvinner, 35 prosent underrepresenterte «ethnic/racial communities» og 49 prosent internasjonale filmskapere og bransjefolk fra 68 land.

På lista over inviterte var blant annet animatør og kortfilmskaper Anita Killi, lyddesigner Gisle Tveito og den blackfoot-ættede/norsk-samiske filmskaperen Elle-Máijá Tailfeathers. Også Tailfeathers’ medregissør på den norsk-kanadiske spillefilmdebuten The Body Remembers When The World Broke Open, kanadiske Kathleen Hepburn, var blant de inviterte.

MENY