Raja ber Helsedirektoratet revurdere én-metersregelen

Raja ber Helsedirektoratet revurdere én-metersregelen

Kulturminister Abid Raja vil be Helsedirektoratet om å gjøre en ny vurdering av sin tolkning av én-metersregelen for å se om det er mulig å gi kinoene unntak.

Å bare kunne benytte hvert tredje sete i kinosalen får store konsekvenser for kinoenes inntjeningsmuligheter, skrev Film & Kino, Distributørforeningen og Produsentforeningen Virke i et brev til Kulturdepartementet i forrige uke.

Bakgrunnen var at Helsedirektorat krever at bare hvert tredje kinosete kan brukes for å sikre at én-metersregelen opprettholdes. Endringen til å måle meteren på denne måten kom etter at direktoratet mente publikum kunne finne på å lene seg mot hverandre om de satt på annet hvert sete. Men dette kravet kan gjøre «ubotelig skade», slik bransjeaktørene formulerte det i brevet. Heller ikke Norske Kulturhus krever noe større avstand enn det som eksisterer mellom annet hvert sete.

Nå har Kulturminister Abid Raja og helseminister Bent Høie tatt initiativ til et møte med representanter for kinoene og scenekunstsektoren, skriver Kulturdepartementet i en pressemelding. Formålet med møtet er dialog om og innspill til praktisering av én-metersregelen.

– Jeg både skjønner og deler kultursektorens utålmodighet, og jeg kan forsikre om at jeg og regjeringen vil åpne så mye vi kan, innenfor forsvarlige rammer. Vi vil derfor be Helsedirektoratet om å gjøre en ny vurdering av om det er forsvarlig å gi ytterligere unntak fra krav til avstand mellom personer ved arrangementer, sier kulturminister Abid Raja.

– Nå samler vi sentrale aktører i kultursektoren med ekspertene i Helsedirektoratet for å diskutere praktiseringen av én-metersregelen for sittende publikum. Etter møtet vil Helsedirektoratet sammen med Folkehelseinstituttet vurdere innspillene og komme med råd til regjeringen eventuelt om og når dagens krav kan justeres. Regjeringen må derfor komme tilbake til dette etter vi har fått råd fra helsemyndighetene, fortsetter Raja.

Møtet finner sted onsdag 15. juli kl. 16. På møtet deltar statssekretær Anne Grethe Erlandsen fra Helse- og omsorgsdepartementet, politisk rådgiver Emma Lind fra Kulturdepartementet og fungerende assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad fra Helsedirektoratet. Følgende aktører vil inviteres til å delta: Arbeidsgiverforeningen Spekter, Hovedorganisasjonen Virke, Creo – forbundet for kunst og kultur, Norsk teater- og orkesterforening, Norske kulturhus, Norske Konsertarrangører og Film & Kino.

 

Raja ber Helsedirektoratet revurdere én-metersregelen

Raja ber Helsedirektoratet revurdere én-metersregelen

Kulturminister Abid Raja vil be Helsedirektoratet om å gjøre en ny vurdering av sin tolkning av én-metersregelen for å se om det er mulig å gi kinoene unntak.

Å bare kunne benytte hvert tredje sete i kinosalen får store konsekvenser for kinoenes inntjeningsmuligheter, skrev Film & Kino, Distributørforeningen og Produsentforeningen Virke i et brev til Kulturdepartementet i forrige uke.

Bakgrunnen var at Helsedirektorat krever at bare hvert tredje kinosete kan brukes for å sikre at én-metersregelen opprettholdes. Endringen til å måle meteren på denne måten kom etter at direktoratet mente publikum kunne finne på å lene seg mot hverandre om de satt på annet hvert sete. Men dette kravet kan gjøre «ubotelig skade», slik bransjeaktørene formulerte det i brevet. Heller ikke Norske Kulturhus krever noe større avstand enn det som eksisterer mellom annet hvert sete.

Nå har Kulturminister Abid Raja og helseminister Bent Høie tatt initiativ til et møte med representanter for kinoene og scenekunstsektoren, skriver Kulturdepartementet i en pressemelding. Formålet med møtet er dialog om og innspill til praktisering av én-metersregelen.

– Jeg både skjønner og deler kultursektorens utålmodighet, og jeg kan forsikre om at jeg og regjeringen vil åpne så mye vi kan, innenfor forsvarlige rammer. Vi vil derfor be Helsedirektoratet om å gjøre en ny vurdering av om det er forsvarlig å gi ytterligere unntak fra krav til avstand mellom personer ved arrangementer, sier kulturminister Abid Raja.

– Nå samler vi sentrale aktører i kultursektoren med ekspertene i Helsedirektoratet for å diskutere praktiseringen av én-metersregelen for sittende publikum. Etter møtet vil Helsedirektoratet sammen med Folkehelseinstituttet vurdere innspillene og komme med råd til regjeringen eventuelt om og når dagens krav kan justeres. Regjeringen må derfor komme tilbake til dette etter vi har fått råd fra helsemyndighetene, fortsetter Raja.

Møtet finner sted onsdag 15. juli kl. 16. På møtet deltar statssekretær Anne Grethe Erlandsen fra Helse- og omsorgsdepartementet, politisk rådgiver Emma Lind fra Kulturdepartementet og fungerende assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad fra Helsedirektoratet. Følgende aktører vil inviteres til å delta: Arbeidsgiverforeningen Spekter, Hovedorganisasjonen Virke, Creo – forbundet for kunst og kultur, Norsk teater- og orkesterforening, Norske kulturhus, Norske Konsertarrangører og Film & Kino.

 

MENY