Ny enmeters-regel på kino «gjør ubotelig skade»

Ny enmeters-regel på kino «gjør ubotelig skade»

Å bare kunne benytte hvert tredje sete i kinosalen bryter med øvrig praksis i Europa og får store konsekvenser for kinoenes inntjeningsmuligheter, skriver Film & Kino, Distributørforeningen og Produsentforeningen Virke i et brev til Kulturdepartementet.

Den norske filmfestivalen i Haugesund fra midten av august har tradisjonelt åpnet med ny norsk film. Det kan bli utfordrende, for ikke å si umulig i år på grunn av tolkningen av den nye enmetersregelen, skriver Guttorm Petterson i Film & Kino, Morten Christoffersen i Distributørforeningen og Åse Kringstad i Produsentforeningen Virke, i et brev til Kulturdepartementet.

Brevet er et svar på KUDs svar fra 3.juli på spørsmål fra bransjen med hensyn til en ny måte å måle enmetersregelen på. Fram til 18.juni kunne kinoene selge billetter til annet hvert sete, uten at det kunne påvises at det ledet til større smitte.

Men så endret Helsedirektoratet og dermed også KUD tolkningen av enmetersregelen: Helsedirektorat krever nå at bare hvert tredje kinosete kan brukes for å sikre at enmetersregelen opprettholdes.

Endringen til å måle meteren fra skulder til skulder kom etter at direktoratet mente publikum kunne finne på å lene seg mot hverandre om de satt på annet hvert sete.

Men dette kravet får store konsekvenser for kinoene, og bryter med praksis i våre naboland og resten av Europa, understrekes det i brevet. Heller ikke Norske Kulturhus krever noe større avstand enn det som eksisterer mellom annet hvert sete.

Nå frykter kino- og filmbransjen for de langsiktige konsekvensene av den tilsynelatende lille endringen, og mener at KUD fraskriver seg ansvaret for hvordan meteren skal måles ved å vise til Helsedirektoratet. De mener å se at norske produsenter nå vegrer seg for å slippe filmene på kino i sommer som følge av endringen i målingen, og at dette «gjør ubotelig skade».

Les hele brevet

Ny enmeters-regel på kino «gjør ubotelig skade»

Ny enmeters-regel på kino «gjør ubotelig skade»

Å bare kunne benytte hvert tredje sete i kinosalen bryter med øvrig praksis i Europa og får store konsekvenser for kinoenes inntjeningsmuligheter, skriver Film & Kino, Distributørforeningen og Produsentforeningen Virke i et brev til Kulturdepartementet.

Den norske filmfestivalen i Haugesund fra midten av august har tradisjonelt åpnet med ny norsk film. Det kan bli utfordrende, for ikke å si umulig i år på grunn av tolkningen av den nye enmetersregelen, skriver Guttorm Petterson i Film & Kino, Morten Christoffersen i Distributørforeningen og Åse Kringstad i Produsentforeningen Virke, i et brev til Kulturdepartementet.

Brevet er et svar på KUDs svar fra 3.juli på spørsmål fra bransjen med hensyn til en ny måte å måle enmetersregelen på. Fram til 18.juni kunne kinoene selge billetter til annet hvert sete, uten at det kunne påvises at det ledet til større smitte.

Men så endret Helsedirektoratet og dermed også KUD tolkningen av enmetersregelen: Helsedirektorat krever nå at bare hvert tredje kinosete kan brukes for å sikre at enmetersregelen opprettholdes.

Endringen til å måle meteren fra skulder til skulder kom etter at direktoratet mente publikum kunne finne på å lene seg mot hverandre om de satt på annet hvert sete.

Men dette kravet får store konsekvenser for kinoene, og bryter med praksis i våre naboland og resten av Europa, understrekes det i brevet. Heller ikke Norske Kulturhus krever noe større avstand enn det som eksisterer mellom annet hvert sete.

Nå frykter kino- og filmbransjen for de langsiktige konsekvensene av den tilsynelatende lille endringen, og mener at KUD fraskriver seg ansvaret for hvordan meteren skal måles ved å vise til Helsedirektoratet. De mener å se at norske produsenter nå vegrer seg for å slippe filmene på kino i sommer som følge av endringen i målingen, og at dette «gjør ubotelig skade».

Les hele brevet

MENY