Filmkommisjonen skilles ut av Norsk filminstitutt

Filmkommisjonen skilles ut av Norsk filminstitutt

Kulturdepartementet har landet på den løsningen som var forventet – at Filmkommisjonen skilles ut av Norsk filminstitutt og flyttes til Bergen.

Foto: Det internasjonale arbeidet flyttes vestover…

Det har ikke vært noen hemmelighet at Norsk filmkommisjon har vært blant Norsk filminstitutts minst elskede barn. NFI fikk i 2009 kommisjonen noe ufrivillig i fanget og har siden ikke helt visst hva de skal gjøre med den. Men nå har Kulturdepartementet (KUD) landet på den konklusjonen mange har forventet. Som det heter i pressemeldingen fra KUD:

«Som et ledd i regjeringens målrettede satsning på å få flere utenlandske filmproduksjoner til Norge har Kulturdepartementet vedtatt å skille Filmkommisjonen ut av Norsk filminstitutt (NFI) og etablere den nye virksomheten i Bergen.»

«Bergen er valgt fordi det er en by med gode internasjonale forbindelser, og vi har gode erfaringer med at insentivordningen allerede styres i byen», sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Filmkommisjonen fungerer som et bindeledd mellom den norske og den internasjonale film- og TV-industrien og har som formål å promotere Norge som innspillingsland og motivere utenlandske filmprodusenter til å legge innspilling av sine filmer her. Kommisjonen bistår også produksjonene underveis. Kommisjonen har ligget under Norsk filminstitutt (NFI) siden 2009 og er blitt drevet fra Oslo. Nå etableres Filmkommisjonen som en uavhengig stiftelse og flyttes til Bergen.

Ved å etablere kommisjonen som en egen stiftelse vil man kunne drive mer uavhengig og i enda tettere samarbeid med de regionale filmfondene. Den nye virksomheten får et driftsbudsjett på tre millioner kroner.

«Dette viser tydelig vår vilje til å satse målrettet for å få flere utenlandske produksjoner til Norge. Satsningen styrker Filmkommisjonens handlekraft og vil gjøre det mulig å oppnå enda bedre resultater enn det som var mulig innenfor NFIs rammer, sier kultur- og likestillingsministeren.

Stiftelsen etableres i løpet av høsten. Målet er at Filmkommisjonen skal være på plass i Bergen innen 1. januar 2021.

Filmkommisjonen skilles ut av Norsk filminstitutt

Filmkommisjonen skilles ut av Norsk filminstitutt

Kulturdepartementet har landet på den løsningen som var forventet – at Filmkommisjonen skilles ut av Norsk filminstitutt og flyttes til Bergen.

Foto: Det internasjonale arbeidet flyttes vestover…

Det har ikke vært noen hemmelighet at Norsk filmkommisjon har vært blant Norsk filminstitutts minst elskede barn. NFI fikk i 2009 kommisjonen noe ufrivillig i fanget og har siden ikke helt visst hva de skal gjøre med den. Men nå har Kulturdepartementet (KUD) landet på den konklusjonen mange har forventet. Som det heter i pressemeldingen fra KUD:

«Som et ledd i regjeringens målrettede satsning på å få flere utenlandske filmproduksjoner til Norge har Kulturdepartementet vedtatt å skille Filmkommisjonen ut av Norsk filminstitutt (NFI) og etablere den nye virksomheten i Bergen.»

«Bergen er valgt fordi det er en by med gode internasjonale forbindelser, og vi har gode erfaringer med at insentivordningen allerede styres i byen», sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Filmkommisjonen fungerer som et bindeledd mellom den norske og den internasjonale film- og TV-industrien og har som formål å promotere Norge som innspillingsland og motivere utenlandske filmprodusenter til å legge innspilling av sine filmer her. Kommisjonen bistår også produksjonene underveis. Kommisjonen har ligget under Norsk filminstitutt (NFI) siden 2009 og er blitt drevet fra Oslo. Nå etableres Filmkommisjonen som en uavhengig stiftelse og flyttes til Bergen.

Ved å etablere kommisjonen som en egen stiftelse vil man kunne drive mer uavhengig og i enda tettere samarbeid med de regionale filmfondene. Den nye virksomheten får et driftsbudsjett på tre millioner kroner.

«Dette viser tydelig vår vilje til å satse målrettet for å få flere utenlandske produksjoner til Norge. Satsningen styrker Filmkommisjonens handlekraft og vil gjøre det mulig å oppnå enda bedre resultater enn det som var mulig innenfor NFIs rammer, sier kultur- og likestillingsministeren.

Stiftelsen etableres i løpet av høsten. Målet er at Filmkommisjonen skal være på plass i Bergen innen 1. januar 2021.

MENY