Fjerner enmetersregelen, ikke risikoen

Fjerner enmetersregelen, ikke risikoen

Fra mandag trenger ikke lenger de foran og bak kamera ha en meters avstand fra hverandre. Men risikoen forblir den samme.

Foto fra opptakene til «Exit» – en av seriene som nå er i produksjon

Det var under gårsdagens pressekonferanse at regjeringen la fram endringene i føringene for hvordan blant annet filmbransjen, idretten og musikklivet skal forholde seg til koronaviruset. Fram til nylig har det vært tometersregelen, og så etter hvert enmetersregelen, som har hersket. Men i en ny forskrift lagt frem av regjeringen i går ettermiddag gis det unntak fra regelen.

For de produksjonene som har tilpasset seg restriksjonene, vil dette selvsagt åpne opp for muligheten til å spille inn intime og nære scener som de foreløpig har utsatt på ubestemt tid.

Petter Testmann-Koch og Freemantle var blant de som 28.april fortalte Rushprint om de omfattende endringene de hadde gjort for å kunne gjenoppta produksjonen av andre sesongen av dramaserien Exit.

– Vi har endret innspillingsplanen flerfoldige ganger, og har nå lagt de enkleste scenene i den første opptaksperioden. De mest kompliserte og folkerike scenene er lagt til siste produksjonsperiode som nå er forskjøvet til august.

Nå kan Testman-Koch og Freemantle spille inn noen av de vanskelige scenene allerede fra mandag, om de ønsker det. Men risikoen blir ikke borte, selv om regjeringen åpner for muligheten, påpeker Åse Kringstad i Virke Produsentforeningen.

– Det fjerner jo ikke risikoen. Altså, om noen på et sett, for eksempel en skuespiller blir syk, må jo så godt som hele cast og crew i karantene, dersom man har oppholdt seg nærmere enn under to meter. Med tanke på kostnadene forbundet med å igangsette produksjon, og så eventuelt få den utsatt eller kansellert, blir det et tveegget sverd å snakke om unntak fra 1-metersregelen, sier hun.

I bransjens egne retningslinjer for korona-sikker produksjon, heter det blant annet:

«Ved arbeid på set, skal alle involverte sørge for å holde avstand fra andre i tråd med helsemyndighetenes til enhver tid gjeldende anbefalinger, og der det er nødvendig benytte beskyttende utstyr. Produsent er ansvarlig for at alt nødvendig beskyttelsesutstyr er tilgjengelig til enhver tid på set.

«Produsenten informerer alle involverte at det praktiseres nulltoleranse for oppmøte på set med symptom på covid-19, eller dersom man har vært i nærkontakt med person(er) med påvist covid-19-smitte. Brudd på dette punkt kan medføre straffeforfølgelse i tråd med myndighetenes til enhver tid gjeldende bestemmelser. Ved første tegn på mulig covid-19-symptom, utløses hjemmekarantene for vedkommende, i tråd med helsemyndighetenes til enhver tid gjeldende anbefalinger. Brudd på dette kan medføre stans for hele produksjonen.»

Les mer om bransjens retningslinjer for korona-sikker produksjon

Fjerner enmetersregelen, ikke risikoen

Fjerner enmetersregelen, ikke risikoen

Fra mandag trenger ikke lenger de foran og bak kamera ha en meters avstand fra hverandre. Men risikoen forblir den samme.

Foto fra opptakene til «Exit» – en av seriene som nå er i produksjon

Det var under gårsdagens pressekonferanse at regjeringen la fram endringene i føringene for hvordan blant annet filmbransjen, idretten og musikklivet skal forholde seg til koronaviruset. Fram til nylig har det vært tometersregelen, og så etter hvert enmetersregelen, som har hersket. Men i en ny forskrift lagt frem av regjeringen i går ettermiddag gis det unntak fra regelen.

For de produksjonene som har tilpasset seg restriksjonene, vil dette selvsagt åpne opp for muligheten til å spille inn intime og nære scener som de foreløpig har utsatt på ubestemt tid.

Petter Testmann-Koch og Freemantle var blant de som 28.april fortalte Rushprint om de omfattende endringene de hadde gjort for å kunne gjenoppta produksjonen av andre sesongen av dramaserien Exit.

– Vi har endret innspillingsplanen flerfoldige ganger, og har nå lagt de enkleste scenene i den første opptaksperioden. De mest kompliserte og folkerike scenene er lagt til siste produksjonsperiode som nå er forskjøvet til august.

Nå kan Testman-Koch og Freemantle spille inn noen av de vanskelige scenene allerede fra mandag, om de ønsker det. Men risikoen blir ikke borte, selv om regjeringen åpner for muligheten, påpeker Åse Kringstad i Virke Produsentforeningen.

– Det fjerner jo ikke risikoen. Altså, om noen på et sett, for eksempel en skuespiller blir syk, må jo så godt som hele cast og crew i karantene, dersom man har oppholdt seg nærmere enn under to meter. Med tanke på kostnadene forbundet med å igangsette produksjon, og så eventuelt få den utsatt eller kansellert, blir det et tveegget sverd å snakke om unntak fra 1-metersregelen, sier hun.

I bransjens egne retningslinjer for korona-sikker produksjon, heter det blant annet:

«Ved arbeid på set, skal alle involverte sørge for å holde avstand fra andre i tråd med helsemyndighetenes til enhver tid gjeldende anbefalinger, og der det er nødvendig benytte beskyttende utstyr. Produsent er ansvarlig for at alt nødvendig beskyttelsesutstyr er tilgjengelig til enhver tid på set.

«Produsenten informerer alle involverte at det praktiseres nulltoleranse for oppmøte på set med symptom på covid-19, eller dersom man har vært i nærkontakt med person(er) med påvist covid-19-smitte. Brudd på dette punkt kan medføre straffeforfølgelse i tråd med myndighetenes til enhver tid gjeldende bestemmelser. Ved første tegn på mulig covid-19-symptom, utløses hjemmekarantene for vedkommende, i tråd med helsemyndighetenes til enhver tid gjeldende anbefalinger. Brudd på dette kan medføre stans for hele produksjonen.»

Les mer om bransjens retningslinjer for korona-sikker produksjon

MENY