Sara Johnsen og Pål Sletaune får Fritt Ords Honnør

Sara Johnsen og Pål Sletaune får Fritt Ords Honnør

Sara Johnsen og Pål Sletaune tildeles Fritt Ords Honnør for dramaserien «22. juli», som gir et «eminent kunstnerisk bidrag til kritisk refleksjon over den dramatiske hendelsen».

Stiftelsen Fritt Ords styreleder Grete Brochmann fremhever i begrunnelsen for prisen hvordan de sentrale aktørene i dramaserien er berørte yrkesutøvere på jobb i sentrale samfunnsinstitusjoner i velferdsstaten og rettsstaten: helsevesenet, mediene, skolen, kirken og politiet.

– Filmskapernes blikk på institusjonenes betydning under ekstraordinære forhold, formidlet gjennom vanlige mennesker på jobb, gir innsikt i sider ved det norske systemet som også har fått ny aktualitet under koronakrisen i 2020. Begge krisene viser betydningen av velfungerende, sterke og tillitsbaserte strukturer når det virkelig gjelder, men de avdekker også manglende beredskap, systemsvikt og nasjonal sårbarhet, sier Brochmann.

22.juli er skrevet av Sara Johnsen, med Pål Sletaune som regissør, mens begge står oppført som serieskapere. Serien er blitt kritikerrost i både Norge, Sverige og Danmark, og fikk i februar Den nordiske manusprisen for beste dramaserie.

Da Rushprint snakket med dem tidligere i høst kunne de to serieskaperne fortelle at de ikke hadde ønsket gi terroristen Breivik plass i sin skildring. Isteden var det ringvirkningene av terrorhandlingen ute i det sivile samfunnet de har villet berøre.

 – Vi begynte å jobbe med denne serien for fem år siden. Som så mange andre nordmenn var vi veldig opptatt av 22.juli, men vi gikk bort fra å skildre de som var direkte berørt. På den tiden da vi begynte å utvikle idéen virket det veldig feil, nettopp fordi historien jo tilhører ofrene.

De  gjorde nøye research, og de ville skildre folk i reelle yrker. Sletaune utdypet med å beskrive hvordan akutt-teamet på Ullevål klarte å redde 30 av 31 pasientene som kom inn den dagen terroren rammet. Hvor sensasjonelt det var å klare dette i en slik krise.

– Vi prøvde å forstå hvordan de jobba. Når vi spilte inn var vi der mange dager og øvde inn med leger og sykepleiere som hadde vært der da det skjedde. Vi gjorde det for å oppnå en dokumentarisk autensitet. Samtidig er utfordringen at det er en dramaserie, så vi må forenkle. Det er ikke en instruksjonsfilm, vi må gjøre det til noe som er visuelt virkningsfullt å se på.

– Så ble vi veldig inspirert av HBO-serien Treme som handler om New Orleans og ettervirkningene fra orkanen Katrina.

Han utdyper hvordan Treme ga et spenn – fordi den handler om konsekvensene av orkanen og flommens herjinger, om alt livet som brått ble forandret. Man ser hvordan katastrofen virker inn på samfunnet.

– Vi har også hatt en annen inspirasjonskilde: Svenske Peter Englund skrev en bok om første verdenskrig som heter Krigens skjønnhet og sorg. Den består av 213 småhistorier som han har samlet om forskjellige randsoner av krigen som skildrer krigens vesen indirekte. Det fikk oss til å tenke på måter vi kunne skildre denne hendelsen og samtidig vise hensyn. Vi kom fram til at vi ville fortelle om folk som gjennom jobben sin kom i kontakt med ofrene for terroren.

Produsenter for NRK Drama på serien er Elisabeth Tangen og Per Berge Engebretsen.  22. juli ble realisert i samarbeid med SVT, DR, YLE og RUV.

Sara Johnsen og Pål Sletaune får Fritt Ords Honnør

Sara Johnsen og Pål Sletaune får Fritt Ords Honnør

Sara Johnsen og Pål Sletaune tildeles Fritt Ords Honnør for dramaserien «22. juli», som gir et «eminent kunstnerisk bidrag til kritisk refleksjon over den dramatiske hendelsen».

Stiftelsen Fritt Ords styreleder Grete Brochmann fremhever i begrunnelsen for prisen hvordan de sentrale aktørene i dramaserien er berørte yrkesutøvere på jobb i sentrale samfunnsinstitusjoner i velferdsstaten og rettsstaten: helsevesenet, mediene, skolen, kirken og politiet.

– Filmskapernes blikk på institusjonenes betydning under ekstraordinære forhold, formidlet gjennom vanlige mennesker på jobb, gir innsikt i sider ved det norske systemet som også har fått ny aktualitet under koronakrisen i 2020. Begge krisene viser betydningen av velfungerende, sterke og tillitsbaserte strukturer når det virkelig gjelder, men de avdekker også manglende beredskap, systemsvikt og nasjonal sårbarhet, sier Brochmann.

22.juli er skrevet av Sara Johnsen, med Pål Sletaune som regissør, mens begge står oppført som serieskapere. Serien er blitt kritikerrost i både Norge, Sverige og Danmark, og fikk i februar Den nordiske manusprisen for beste dramaserie.

Da Rushprint snakket med dem tidligere i høst kunne de to serieskaperne fortelle at de ikke hadde ønsket gi terroristen Breivik plass i sin skildring. Isteden var det ringvirkningene av terrorhandlingen ute i det sivile samfunnet de har villet berøre.

 – Vi begynte å jobbe med denne serien for fem år siden. Som så mange andre nordmenn var vi veldig opptatt av 22.juli, men vi gikk bort fra å skildre de som var direkte berørt. På den tiden da vi begynte å utvikle idéen virket det veldig feil, nettopp fordi historien jo tilhører ofrene.

De  gjorde nøye research, og de ville skildre folk i reelle yrker. Sletaune utdypet med å beskrive hvordan akutt-teamet på Ullevål klarte å redde 30 av 31 pasientene som kom inn den dagen terroren rammet. Hvor sensasjonelt det var å klare dette i en slik krise.

– Vi prøvde å forstå hvordan de jobba. Når vi spilte inn var vi der mange dager og øvde inn med leger og sykepleiere som hadde vært der da det skjedde. Vi gjorde det for å oppnå en dokumentarisk autensitet. Samtidig er utfordringen at det er en dramaserie, så vi må forenkle. Det er ikke en instruksjonsfilm, vi må gjøre det til noe som er visuelt virkningsfullt å se på.

– Så ble vi veldig inspirert av HBO-serien Treme som handler om New Orleans og ettervirkningene fra orkanen Katrina.

Han utdyper hvordan Treme ga et spenn – fordi den handler om konsekvensene av orkanen og flommens herjinger, om alt livet som brått ble forandret. Man ser hvordan katastrofen virker inn på samfunnet.

– Vi har også hatt en annen inspirasjonskilde: Svenske Peter Englund skrev en bok om første verdenskrig som heter Krigens skjønnhet og sorg. Den består av 213 småhistorier som han har samlet om forskjellige randsoner av krigen som skildrer krigens vesen indirekte. Det fikk oss til å tenke på måter vi kunne skildre denne hendelsen og samtidig vise hensyn. Vi kom fram til at vi ville fortelle om folk som gjennom jobben sin kom i kontakt med ofrene for terroren.

Produsenter for NRK Drama på serien er Elisabeth Tangen og Per Berge Engebretsen.  22. juli ble realisert i samarbeid med SVT, DR, YLE og RUV.

MENY