– Det blir festival i Haugesund

– Det blir festival i Haugesund

Med regjeringens lempning på forsamlingsforbudet kan Den norske filmfestivalen i Haugesund gjennomføres 14.-21.august. Men det blir nødvendigvis en annerledes festival.

Foto fra Smedasundet som omgir festivalområdet i Haugesund

Det er regjeringens lempning på forsamlingsforbudet som gjør at Den norske filmfestivalen kan gjennomføres. Det er nå lov til å gjennomføre arrangementer med maks 50 mennesker til stede, med den forutsetning at det er én meters mellomrom og arrangøren har full oversikt over hvem alle deltakerne er.

Festivalen i Haugesund var blant de som har vurdert ulike scenarier for gjennomføringen, og kommer med følgende melding på Facebook:

«Den norske filmfestivalen har ventet med spenning på siste oppdatering fra regjeringen angående forsamlingsforbudet, og noterer med glede at situasjonen er under kontroll og at den gradvise åpningen av samfunnet kan fortsette. Med den annonserte fremdriftsplanen fra helsemyndighetene kan vi derfor bekrefte at filmfestivalen vil finne sted på de angitte datoene 14. – 21. august. Selvsagt med et forbehold om at situasjonen kan endre seg. Vi ser frem til å sette oss sammen med våre samarbeidspartnere og se hvordan vi på best og tryggest måte kan lage en, om enn noe annerledes, festival til høsten. Og ikke minst så gleder vi oss stort til å se dere alle igjen!»

Hvordan festivalen rent konkret kan gjennomføres, og hvilke deler av programmet som tåler de nye kravene, gjenstår å se. Da vi snakket med festivalsjef Tonje Hardersen forrige uke sa hun at de måtte se på de tre delene av festivalen hver for seg.

-Vi har jo hovedfestivalen som er bransjefestival og publikumsfestival. I tillegg har vi markedet,New Nordic Films. Og så er det Amandaprisutdelingen for seg. Det er arrangementer som kan kreve ulike løsninger. Det kan nok bli vanskelig for internasjonale deltakere å komme til Haugesund for å delta på New Nordic Films, så her ser vi på digitale løsninger for co-produksjonsforumet, work-in-progress og visninger. For den norske bransje- og publikumsfestivalen kan nok en digital versjon være vanskelig å få til, tror hun. – Men Amandajuryen er i gang med å bedømme filmer, så der er vi i rute.

– Det blir festival i Haugesund

– Det blir festival i Haugesund

Med regjeringens lempning på forsamlingsforbudet kan Den norske filmfestivalen i Haugesund gjennomføres 14.-21.august. Men det blir nødvendigvis en annerledes festival.

Foto fra Smedasundet som omgir festivalområdet i Haugesund

Det er regjeringens lempning på forsamlingsforbudet som gjør at Den norske filmfestivalen kan gjennomføres. Det er nå lov til å gjennomføre arrangementer med maks 50 mennesker til stede, med den forutsetning at det er én meters mellomrom og arrangøren har full oversikt over hvem alle deltakerne er.

Festivalen i Haugesund var blant de som har vurdert ulike scenarier for gjennomføringen, og kommer med følgende melding på Facebook:

«Den norske filmfestivalen har ventet med spenning på siste oppdatering fra regjeringen angående forsamlingsforbudet, og noterer med glede at situasjonen er under kontroll og at den gradvise åpningen av samfunnet kan fortsette. Med den annonserte fremdriftsplanen fra helsemyndighetene kan vi derfor bekrefte at filmfestivalen vil finne sted på de angitte datoene 14. – 21. august. Selvsagt med et forbehold om at situasjonen kan endre seg. Vi ser frem til å sette oss sammen med våre samarbeidspartnere og se hvordan vi på best og tryggest måte kan lage en, om enn noe annerledes, festival til høsten. Og ikke minst så gleder vi oss stort til å se dere alle igjen!»

Hvordan festivalen rent konkret kan gjennomføres, og hvilke deler av programmet som tåler de nye kravene, gjenstår å se. Da vi snakket med festivalsjef Tonje Hardersen forrige uke sa hun at de måtte se på de tre delene av festivalen hver for seg.

-Vi har jo hovedfestivalen som er bransjefestival og publikumsfestival. I tillegg har vi markedet,New Nordic Films. Og så er det Amandaprisutdelingen for seg. Det er arrangementer som kan kreve ulike løsninger. Det kan nok bli vanskelig for internasjonale deltakere å komme til Haugesund for å delta på New Nordic Films, så her ser vi på digitale løsninger for co-produksjonsforumet, work-in-progress og visninger. For den norske bransje- og publikumsfestivalen kan nok en digital versjon være vanskelig å få til, tror hun. – Men Amandajuryen er i gang med å bedømme filmer, så der er vi i rute.

MENY