Emmy kids til NRK Supers «Lik meg»

Emmy kids til NRK Supers «Lik meg»

NRKs dramaserie for barn «Lik meg» er tildelt en Emmy i kategorien Kids: Digital.

– Vi er kjempestolte over at vårt innhold blir satt pris på ute i verden. «Lik meg» vant digitalkategorien til Japan Prize og nå en Emmy. Det er jo ekstra stas. Serien har en viktig, men også ganske tung tematikk, et manus som oppleves sant og ekte og svært talentfulle unge skuespillere som viser seg å være en god oppskrift, sier sjef i NRK Super, Hildri Gulliksen, som respons på tildelingen.

Årets seremoni fant sted online, som følge av koronapandemien, og ved siden av Norge hentet Storbritannia hjem to priser, mens Belgia, Nederland, Brasil og Australia fikk en pris hver.

Lik meg er et virkelighetsnært sanntidsdrama for 12- og, etter hvert 13-åringen. Manus er skrevet av Anne Wisløff. Intensjonen har vært å styrke selvfølelsen til både jenter og gutter: «Serieskaperne ønsket å gjøre de unge bevisst på konsekvensene av egen atferd, og vise dem gevinsten av å stå imot press og konfrontere frykt.»

I første sesong viste NRK Super hvordan utestenging og usynlig mobbing kan foregå. Tematikken skapte enormt engasjement i kommentarfeltet, og serien ble raskt tatt inn i klasserom over hele landet. Også mobbeombudene forteller at de bruker «Lik meg» i sin rådgiving av lærere.

I sin omtale av serien mente Morgenbladet at den skiller seg fra mye annet som lages for barn og unge:

 «Den skiller seg ut ved konsekvent å nekte å dele inn karakterene etter moralske kriterier. Her kan mobbeofferet være vanskelig å like, og selv være en mobber; den som blir utestengt fra fellesskapet kan i neste episode selv stenge ute. Om det finnes en moralsk kompassnål inni den enkelte, blir den stadig forvirret av det sosiale spillets sterke magnetisme. Sosialpsykologisk er denne utforskningen av makt og vennskap, nærhet og avstand, like desinteressert som Paradise Hotel, samtidig som hver karakter fremstår troverdig og interessant i seg selv»

Emmy kids til NRK Supers «Lik meg»

Emmy kids til NRK Supers «Lik meg»

NRKs dramaserie for barn «Lik meg» er tildelt en Emmy i kategorien Kids: Digital.

– Vi er kjempestolte over at vårt innhold blir satt pris på ute i verden. «Lik meg» vant digitalkategorien til Japan Prize og nå en Emmy. Det er jo ekstra stas. Serien har en viktig, men også ganske tung tematikk, et manus som oppleves sant og ekte og svært talentfulle unge skuespillere som viser seg å være en god oppskrift, sier sjef i NRK Super, Hildri Gulliksen, som respons på tildelingen.

Årets seremoni fant sted online, som følge av koronapandemien, og ved siden av Norge hentet Storbritannia hjem to priser, mens Belgia, Nederland, Brasil og Australia fikk en pris hver.

Lik meg er et virkelighetsnært sanntidsdrama for 12- og, etter hvert 13-åringen. Manus er skrevet av Anne Wisløff. Intensjonen har vært å styrke selvfølelsen til både jenter og gutter: «Serieskaperne ønsket å gjøre de unge bevisst på konsekvensene av egen atferd, og vise dem gevinsten av å stå imot press og konfrontere frykt.»

I første sesong viste NRK Super hvordan utestenging og usynlig mobbing kan foregå. Tematikken skapte enormt engasjement i kommentarfeltet, og serien ble raskt tatt inn i klasserom over hele landet. Også mobbeombudene forteller at de bruker «Lik meg» i sin rådgiving av lærere.

I sin omtale av serien mente Morgenbladet at den skiller seg fra mye annet som lages for barn og unge:

 «Den skiller seg ut ved konsekvent å nekte å dele inn karakterene etter moralske kriterier. Her kan mobbeofferet være vanskelig å like, og selv være en mobber; den som blir utestengt fra fellesskapet kan i neste episode selv stenge ute. Om det finnes en moralsk kompassnål inni den enkelte, blir den stadig forvirret av det sosiale spillets sterke magnetisme. Sosialpsykologisk er denne utforskningen av makt og vennskap, nærhet og avstand, like desinteressert som Paradise Hotel, samtidig som hver karakter fremstår troverdig og interessant i seg selv»

MENY