Kjersti Mo ny direktør i Norsk Filminstitutt

Kjersti Mo ny direktør i Norsk Filminstitutt

Den nye direktøren er et ubeskrevet blad for filmbransjen og har ”jobbet mye med omstillingsprosesser”.

Etter en god del debatt om Norsk filminstitutts framtidige rolle, blant annet her på rushprint, har styret i NFI landet på Sindre Guldvogs etterfølger som direktør: Kjersti Mo har 23 års erfaring fra ulike medier, blant annet som journalist, programleder, ansvarlig redaktør og direktør, sist som en del av ledergruppen i Egmont Publishing. ”Hun har bred og allsidig ledererfaring og har jobbet mye med omstillingsprosesser som følge av endringene i mediebransjen”, heter det i en pressemelding fra Kulturdepartementet.

Dermed gikk det som filmbransjen fryktet: den som skal stake ut kursen for den viktigste institusjonen i norsk film har ingen erfaring med det feltet hun skal jobbe med. Men både styret og ledelsen i Norsk filminstitutt har vært klare på at organisasjonen skal gjennom en omstilling som kan bli smertefull, og ansettelsen bør kanskje ses i lys av det.

– Jeg er glad for å få en rolle som gir meg muligheten til å være med på den viktige jobben det er å sørge for at publikum også fremover vil få tilgang på godt innhold som speiler norsk virkelighet, språk og kultur. Det konsumeres nå større mengder levende bilder enn noen gang før, på alle skjermer – og stadig flere distribuerer innholdet. Når både teknologi, forbrukeratferd og forretningsmodeller endrer seg, stiller det nye krav til bransjen. Jeg gleder meg til å bringe min erfaring med endring og omstilling fra mediebransjen inn i NFI, for å kunne jobbe sammen med ledergruppe, ansatte og bransjen om å forme et filminstitutt for fremtiden, sier Kjersti Mo i pressemeldingen.

Hun tiltrer stillingen fra 1.november.

Kjersti Mo ny direktør i Norsk Filminstitutt

Kjersti Mo ny direktør i Norsk Filminstitutt

Den nye direktøren er et ubeskrevet blad for filmbransjen og har ”jobbet mye med omstillingsprosesser”.

Etter en god del debatt om Norsk filminstitutts framtidige rolle, blant annet her på rushprint, har styret i NFI landet på Sindre Guldvogs etterfølger som direktør: Kjersti Mo har 23 års erfaring fra ulike medier, blant annet som journalist, programleder, ansvarlig redaktør og direktør, sist som en del av ledergruppen i Egmont Publishing. ”Hun har bred og allsidig ledererfaring og har jobbet mye med omstillingsprosesser som følge av endringene i mediebransjen”, heter det i en pressemelding fra Kulturdepartementet.

Dermed gikk det som filmbransjen fryktet: den som skal stake ut kursen for den viktigste institusjonen i norsk film har ingen erfaring med det feltet hun skal jobbe med. Men både styret og ledelsen i Norsk filminstitutt har vært klare på at organisasjonen skal gjennom en omstilling som kan bli smertefull, og ansettelsen bør kanskje ses i lys av det.

– Jeg er glad for å få en rolle som gir meg muligheten til å være med på den viktige jobben det er å sørge for at publikum også fremover vil få tilgang på godt innhold som speiler norsk virkelighet, språk og kultur. Det konsumeres nå større mengder levende bilder enn noen gang før, på alle skjermer – og stadig flere distribuerer innholdet. Når både teknologi, forbrukeratferd og forretningsmodeller endrer seg, stiller det nye krav til bransjen. Jeg gleder meg til å bringe min erfaring med endring og omstilling fra mediebransjen inn i NFI, for å kunne jobbe sammen med ledergruppe, ansatte og bransjen om å forme et filminstitutt for fremtiden, sier Kjersti Mo i pressemeldingen.

Hun tiltrer stillingen fra 1.november.

MENY