Ny leder av Nordisk Film og TV Fond

Ny leder av Nordisk Film og TV Fond

Finske Liselott Forsman blir ny leder av Nordisk Film og TV Fond – den viktigste finansieringskilden for norske film- og serieproduksjoner etter NFI. Så hvem er hun?

Finskfødte Liselott Forsman er i dag executive producer for Internasjonalt drama hos den finske kringkasteren YLE. Hun har tidligere produsert dokumentarfilmer og kulturprogrammer for ungdom, både i Finland og Sverige. Hun ledet også en periode den svenskspråklige produksjonsavdelingen i YLE, og har hatt en rekke verv i bransjen, blant annet som styremedlem i Nordisk Film og TV Fond fram til 2013.

Nordisk Film og TV Fond finansierer nordiske samproduksjoner og er blitt helt avgjørende for den nordiske film- og tv-suksessen de siste årene, hjemme som ute. Mens nordisk samarbeid innen kulturfeltet kan være slumrende, har filmen stått i en særstilling med et stadig mer omfattende miljø for samproduksjon. Og med den voldsomme veksten innen dramaproduksjon har dette samarbeidet blitt enda mer omgripende.

I likhet med sin forgjenger, Petri Kemppinen (som vi intervjuet for et par år siden), har  Forsman vokst opp som tospråklig – ved å beherske både finsk og svensk. Det gir ifølge henne selv et ”dobbelt” perspektiv: ”Som en svensktalende finne ser jeg på verden med et dobbelt blikk. Jeg har øye for både små og store aktører, med et spesielt blikk for nordisk samarbeid og internasjonale strategier», sier hun i en pressemelding.

Styreleder i NFTF, Stine Helgeland, mener at Forsman har en enestående track record:

«Etter en grundig seleksjonsprosess med 36 kvalifiserte kandidater, er styret glad for å kunne ansette  Liselott Forsman…. Hun har en enestående erfaring innen produksjon og manusutvikling, og et unikt perspektiv som omfatter det lokale, det nordiske og det internasjonale. Hun har en dyp forståelse for de utfordringene den nordiske bransjen står overfor”.

Sentraler utfordringer blir å åpne seg enda mer for nye distribisjonsplattformer og kunne oppnå en fortsatt solid backing fra Nordisk Råd.


Nordisk Film & TV Fond er basert i Oslo, og ble etablert i 1990. Fondet har et årlig budsjett på 110 millioner kroner og finansieres av de nordiske medlemslandene i Nordisk Råd. NFTFs finansieringspartnere er de fem nordiske filminstituttene og 13 tv-kanalene i den nordiske regionen.

Nordisk Film & TV Fond administrerer også Nordisk Råds filmpris, er med å arrangere Nordic Talents og deler også ut en pris for beste nordiske seriedrama.


 

Ny leder av Nordisk Film og TV Fond

Ny leder av Nordisk Film og TV Fond

Finske Liselott Forsman blir ny leder av Nordisk Film og TV Fond – den viktigste finansieringskilden for norske film- og serieproduksjoner etter NFI. Så hvem er hun?

Finskfødte Liselott Forsman er i dag executive producer for Internasjonalt drama hos den finske kringkasteren YLE. Hun har tidligere produsert dokumentarfilmer og kulturprogrammer for ungdom, både i Finland og Sverige. Hun ledet også en periode den svenskspråklige produksjonsavdelingen i YLE, og har hatt en rekke verv i bransjen, blant annet som styremedlem i Nordisk Film og TV Fond fram til 2013.

Nordisk Film og TV Fond finansierer nordiske samproduksjoner og er blitt helt avgjørende for den nordiske film- og tv-suksessen de siste årene, hjemme som ute. Mens nordisk samarbeid innen kulturfeltet kan være slumrende, har filmen stått i en særstilling med et stadig mer omfattende miljø for samproduksjon. Og med den voldsomme veksten innen dramaproduksjon har dette samarbeidet blitt enda mer omgripende.

I likhet med sin forgjenger, Petri Kemppinen (som vi intervjuet for et par år siden), har  Forsman vokst opp som tospråklig – ved å beherske både finsk og svensk. Det gir ifølge henne selv et ”dobbelt” perspektiv: ”Som en svensktalende finne ser jeg på verden med et dobbelt blikk. Jeg har øye for både små og store aktører, med et spesielt blikk for nordisk samarbeid og internasjonale strategier», sier hun i en pressemelding.

Styreleder i NFTF, Stine Helgeland, mener at Forsman har en enestående track record:

«Etter en grundig seleksjonsprosess med 36 kvalifiserte kandidater, er styret glad for å kunne ansette  Liselott Forsman…. Hun har en enestående erfaring innen produksjon og manusutvikling, og et unikt perspektiv som omfatter det lokale, det nordiske og det internasjonale. Hun har en dyp forståelse for de utfordringene den nordiske bransjen står overfor”.

Sentraler utfordringer blir å åpne seg enda mer for nye distribisjonsplattformer og kunne oppnå en fortsatt solid backing fra Nordisk Råd.


Nordisk Film & TV Fond er basert i Oslo, og ble etablert i 1990. Fondet har et årlig budsjett på 110 millioner kroner og finansieres av de nordiske medlemslandene i Nordisk Råd. NFTFs finansieringspartnere er de fem nordiske filminstituttene og 13 tv-kanalene i den nordiske regionen.

Nordisk Film & TV Fond administrerer også Nordisk Råds filmpris, er med å arrangere Nordic Talents og deler også ut en pris for beste nordiske seriedrama.


 

MENY