Oslo og Viken nærmere et filmfond

Oslo og Viken nærmere et filmfond

Vi må unngå ”København-fella”, sier Oslos kulturbyråd Rina Mariann Hansen om planene om å etablere et filmfond i Oslo. I dag ble utredningen for et nytt fond presentert – og du kan lese den i sin helhet her.

Foto: Rina Mariann Hansen venter fortsatt på den fulle Harry Hole-effekten (av Carsten Aniksdal)

Det er Menon Economics som på oppdrag for Oslo kommune byrådsavdelingen for kultur, idrett og frivillighet har utredet mulige modeller for nytt filmfond i Oslo, eller i tilknytning til et eksisterende investeringsfond for film. «Film Capital Oslo» (FCO) er det foreslåtte navnet på fondet.

”Målet med oppdraget har vært å skissere en modell og innretning av fondet som i best mulig grad vil bidra til å oppnå målsetningene for Oslo som en internasjonal filmby, heter det i utredningen som i dag ble presentert av Oslos kulturbyråd Rina Mariann Hansen under et bransjeseminar på Oslo Pix.

Hansen mener det er på høy tid at også Oslo får etablert et fond. I Norge har alle regioner utenom Oslo- og Viken-regionen et regionalt filmfond.

– Utrederne har sett nærmere på de andre norske fondene, i tillegg til tilsvarende fond i Skandinavia, Berlin, Zurich og Riga. Det de skisserer er en fondstruktur med fem ulike satsingsområder: Et investeringsfond, et tapsgarantifond, et avkastningsfond, et tilskuddsfond og et bransje- og kompetanseutviklingsfond. Det er investeringsfondet som det er viktigst å få på plass først, men jeg er glad for at man også tar høyde for en videre utvikling av fondet med flere målsetninger.

Det er for tidlig å si om alle fem satsingsområdene skal etableres, sier hun.

– Det viktigste er at vi ser at dette blir bærekraftig over tid. Vi må unngå å ende opp som Copenhagen Film Fund som etter hvert ble mer en tilskuddsordning enn noe som gav avkastning. Det er en lærdom å ta av det. Vi kan ikke etablere et fond som må ha en tilførsel av ny kapital hele tiden.

Menon anbefaler at FCOs virksomhetsområde avgrenses til Oslo- og Viken-regionen, og at det retter seg mot de allerede profesjonaliserte segmentene ”innenfor en bredt definert filmbransje”:

”Oslo kommune bør søke samarbeid med kommuner og fylker i Vikenregionen med sikte på deltakelse, enten som eiere eller partnere.  Modellen er satt opp med tanke på over tid å begrense behovet for årlige tilskudd fra Oslo kommune og andre eiere til rene driftstilskudd, og den legger også til rette for at fondet kan bygges opp gradvis dersom elementene legges til etter hvert”.

Hansen er også av den mening at Oslo ikke skal løfte dette alene.

– Filmbransjen slutter ikke ved kommunegrensa, det mest fornuftige er at Oslo og Viken-fylkene samarbeider om dette. Eierskapet kan utvides underveis, og det er klart at den private kapitalen blir avgjørende.

Likevel blir tilskudd fra staten jokeren i dette arbeidet, og det er ennå ikke avklart hvordan et nytt fond skal passe inn i den rådende fondsstrukturen i norsk filmbransje.

– Vi har nettopp begynt samtalen med Kulturdepartementet om den generelle finansieringen på kulturfeltet, og håper at dette spørsmålet også kan berøres der. Vi har gitt uttrykk overfor kulturminister Skei Grande om at vi ikke bare bør snakke om eksisterende poster, men også se framover. Vi håper at spørsmålet om fordelingsnøkkelen på støtten til de norske regionale filmsentrene og fondene kan komme på bordet så fort som mulig. Den etablerte fondsstrukturen trenger dessuten en større kake.

Last opp utredningen fra Menon: Film Capital Oslo

Oslo og Viken nærmere et filmfond

Oslo og Viken nærmere et filmfond

Vi må unngå ”København-fella”, sier Oslos kulturbyråd Rina Mariann Hansen om planene om å etablere et filmfond i Oslo. I dag ble utredningen for et nytt fond presentert – og du kan lese den i sin helhet her.

Foto: Rina Mariann Hansen venter fortsatt på den fulle Harry Hole-effekten (av Carsten Aniksdal)

Det er Menon Economics som på oppdrag for Oslo kommune byrådsavdelingen for kultur, idrett og frivillighet har utredet mulige modeller for nytt filmfond i Oslo, eller i tilknytning til et eksisterende investeringsfond for film. «Film Capital Oslo» (FCO) er det foreslåtte navnet på fondet.

”Målet med oppdraget har vært å skissere en modell og innretning av fondet som i best mulig grad vil bidra til å oppnå målsetningene for Oslo som en internasjonal filmby, heter det i utredningen som i dag ble presentert av Oslos kulturbyråd Rina Mariann Hansen under et bransjeseminar på Oslo Pix.

Hansen mener det er på høy tid at også Oslo får etablert et fond. I Norge har alle regioner utenom Oslo- og Viken-regionen et regionalt filmfond.

– Utrederne har sett nærmere på de andre norske fondene, i tillegg til tilsvarende fond i Skandinavia, Berlin, Zurich og Riga. Det de skisserer er en fondstruktur med fem ulike satsingsområder: Et investeringsfond, et tapsgarantifond, et avkastningsfond, et tilskuddsfond og et bransje- og kompetanseutviklingsfond. Det er investeringsfondet som det er viktigst å få på plass først, men jeg er glad for at man også tar høyde for en videre utvikling av fondet med flere målsetninger.

Det er for tidlig å si om alle fem satsingsområdene skal etableres, sier hun.

– Det viktigste er at vi ser at dette blir bærekraftig over tid. Vi må unngå å ende opp som Copenhagen Film Fund som etter hvert ble mer en tilskuddsordning enn noe som gav avkastning. Det er en lærdom å ta av det. Vi kan ikke etablere et fond som må ha en tilførsel av ny kapital hele tiden.

Menon anbefaler at FCOs virksomhetsområde avgrenses til Oslo- og Viken-regionen, og at det retter seg mot de allerede profesjonaliserte segmentene ”innenfor en bredt definert filmbransje”:

”Oslo kommune bør søke samarbeid med kommuner og fylker i Vikenregionen med sikte på deltakelse, enten som eiere eller partnere.  Modellen er satt opp med tanke på over tid å begrense behovet for årlige tilskudd fra Oslo kommune og andre eiere til rene driftstilskudd, og den legger også til rette for at fondet kan bygges opp gradvis dersom elementene legges til etter hvert”.

Hansen er også av den mening at Oslo ikke skal løfte dette alene.

– Filmbransjen slutter ikke ved kommunegrensa, det mest fornuftige er at Oslo og Viken-fylkene samarbeider om dette. Eierskapet kan utvides underveis, og det er klart at den private kapitalen blir avgjørende.

Likevel blir tilskudd fra staten jokeren i dette arbeidet, og det er ennå ikke avklart hvordan et nytt fond skal passe inn i den rådende fondsstrukturen i norsk filmbransje.

– Vi har nettopp begynt samtalen med Kulturdepartementet om den generelle finansieringen på kulturfeltet, og håper at dette spørsmålet også kan berøres der. Vi har gitt uttrykk overfor kulturminister Skei Grande om at vi ikke bare bør snakke om eksisterende poster, men også se framover. Vi håper at spørsmålet om fordelingsnøkkelen på støtten til de norske regionale filmsentrene og fondene kan komme på bordet så fort som mulig. Den etablerte fondsstrukturen trenger dessuten en større kake.

Last opp utredningen fra Menon: Film Capital Oslo

MENY