Artistic Research Café – nytt forum for kunstnerisk utforsking

Artistic Research Café – nytt forum for kunstnerisk utforsking

«Artistic Research Café» er et nytt fagforum som er ment å gi innblikk i kunstnerisk utviklingsarbeid. På mandag er det i hovedsak serieskaperrollen som skal diskuteres med en rekke toneangivende bransjeprofiler.

Foto fra Filmskolens nye lokaler i Myrens verksted (av Carsten Aniksdal)

«Artistic Research Café» er et nytt forum som er ment å gi innblikk i kunstnerisk utviklingsarbeid i film, tv og nye medier ved Den norske filmskole. I samarbeid med NFI LAB inviterer forumet til sin neste kafé mandag, 28. januar kl. 14.00 på Filmskolens/Masterstudiets lokaler på Myrens verksted, Sandakerveien 24C.

Da vil stipendiat og produsent Frederick Howard lede kafeen, med utgangspunkt i sitt prosjekt «Creating the Creatives», som ser på serieskaperrollen i tv-drama og ledelse av kreative prosesser i smeltepunktet mellom produsent, forfatter og regissør. ”Vi går i dybden på serieskaperrollen i tv-drama og ledelse av kreative prosesser”, heter det i omtalen.Det blir presentasjon, diskusjon og etterfølgende debatt med sentrale bransjeaktører.

Nylig presenterte vi klipper Einar Egelands forsking på eget kunstnerisk arbeid i blant annet Kongens Nei – noe han opprinnelig introduserte under den aller første utgaven av «Artistic Research Café» i november.

Her er hele programmet:

14:00   Hva er egentlig en serieskaper? Samtale mellom Frederick Howard og serieskaper Lars Gudmestad

14:30   Hva er Artistic Research? David Skaufjord intervjuer Filmskolens dekan Karin Julsrud og prodekan Fredrik Graver

14:45  Presentasjon av Filmskolens Phd-prosjekt “Creating the Creatives”. Ved stipendiat Frederick P N Howard

15:05  Kaffepause

15:15  Paneldebatt mellom  serieskapere moderert av Frederick P N Howard. I panelet sitter Mette Bølstad, Thomas S Torjussen og Lars Gudmestad og Anne Bjørnstad.

16:00  Serieskaperen sett fra et lederperspektiv. Ivar Køhn og Anders Tangen i dialog med Frederick P N Howard

Artistic Research Café – nytt forum for kunstnerisk utforsking

Artistic Research Café – nytt forum for kunstnerisk utforsking

«Artistic Research Café» er et nytt fagforum som er ment å gi innblikk i kunstnerisk utviklingsarbeid. På mandag er det i hovedsak serieskaperrollen som skal diskuteres med en rekke toneangivende bransjeprofiler.

Foto fra Filmskolens nye lokaler i Myrens verksted (av Carsten Aniksdal)

«Artistic Research Café» er et nytt forum som er ment å gi innblikk i kunstnerisk utviklingsarbeid i film, tv og nye medier ved Den norske filmskole. I samarbeid med NFI LAB inviterer forumet til sin neste kafé mandag, 28. januar kl. 14.00 på Filmskolens/Masterstudiets lokaler på Myrens verksted, Sandakerveien 24C.

Da vil stipendiat og produsent Frederick Howard lede kafeen, med utgangspunkt i sitt prosjekt «Creating the Creatives», som ser på serieskaperrollen i tv-drama og ledelse av kreative prosesser i smeltepunktet mellom produsent, forfatter og regissør. ”Vi går i dybden på serieskaperrollen i tv-drama og ledelse av kreative prosesser”, heter det i omtalen.Det blir presentasjon, diskusjon og etterfølgende debatt med sentrale bransjeaktører.

Nylig presenterte vi klipper Einar Egelands forsking på eget kunstnerisk arbeid i blant annet Kongens Nei – noe han opprinnelig introduserte under den aller første utgaven av «Artistic Research Café» i november.

Her er hele programmet:

14:00   Hva er egentlig en serieskaper? Samtale mellom Frederick Howard og serieskaper Lars Gudmestad

14:30   Hva er Artistic Research? David Skaufjord intervjuer Filmskolens dekan Karin Julsrud og prodekan Fredrik Graver

14:45  Presentasjon av Filmskolens Phd-prosjekt “Creating the Creatives”. Ved stipendiat Frederick P N Howard

15:05  Kaffepause

15:15  Paneldebatt mellom  serieskapere moderert av Frederick P N Howard. I panelet sitter Mette Bølstad, Thomas S Torjussen og Lars Gudmestad og Anne Bjørnstad.

16:00  Serieskaperen sett fra et lederperspektiv. Ivar Køhn og Anders Tangen i dialog med Frederick P N Howard

MENY