Ja, vi må snakke om det – og skape inspirasjon til handling

Ja, vi må snakke om det – og skape inspirasjon til handling

Nina Barbosa Blad og Hans Petter Blad kommer med gode innspill for en likestilt filmbransje her på Rushprint, skriver NFIs Stine Helgeland og Sveinung Golimo. Nå ser de fram til heldagsseminaret «Let`s talk about sex».

Norsk filminstitutt (NFI) ønsker en bred debatt om hvordan vi kan oppnå en likestilt filmbransje, og vi synes Nina Barbosa Blad og Hans Petter Blad kommer med gode innspill i sitt innlegg på Rushprint.no 26. september om at bransjen ikke klarer å ordne opp selv.

Vi er enige i at det er nødvendig med et felles løft hvor alle deler av filmbransjen, politikere og forvaltning trekker i samme retning, og NFI har et særlig ansvar for å drive dette arbeidet fremover.

NFI kom på forsommeren med en rapport om kjønnsbalansen i norsk film. Rapporten er skrevet som et supplement til den årlige statistikken om kvinneandeler som vi presenterer i våre årsrapporter, ettersom både bransjefolk, vi selv og andre har etterlyst mer faktakunnskap på området.

Her presenterer vi forskjellig statistikk om kjønnsbalansen i film, som fordeling av kroner og øre på henholdsvis kvinner og menn, størrelse på produksjonsbudsjett, terningkast, besøkstall, hvem som samarbeider med hvem og mye mer. Rapporten kommer imidlertid ikke med anbefalinger eller forslag til tiltak for å møte likestillingsutfordringen.

Det gjør imidlertid NFIs handlingsplan for bedre kjønnsbalanse i norsk film.

NFI samlet våren 2016 filmbransjen til et heldagsseminar for å få innspill. Arbeidet munnet ut i en handlingsplan med en rekke tiltak innenfor NFIs ansvarsområder. Et av de mest radikale grepene har vært å innføre moderat kvotering i markedsordningen for spillefilm fra og med 1. januar 2017. Dette tiltaket har hatt en umiddelbar effekt. Fra 13,3 % i fjor er kvinneandelen i filmene som har fått tilskudd over markedsordningen 37,4 % i 2017 (46.8 % hvis vi inkluderer hovedrolle).

Dette har vært et kontroversielt grep som har skapt stor debatt, men som vi mener er nødvendig for å få til endring.

I november setter NFI temaet på dagsorden i et heldagsseminaret Let`s talk about sex. Der ønsker vi å engasjere bredt – både kvinner og menn – beslutningstagere og bransjefolk. Formålet med seminaret er skape åpenhet, ta de vanskelige diskusjonene, og ikke minst skape inspirasjon til handling og å få til faktisk endring.

Stine Helgeland, avdelingsdirektør Kommunikasjon, innsikt og internasjonale forhold, Norsk filminstitutt. Sveinung Golimo, avdelingsdirektør Utviklings- og produksjonsavdelingen, Norsk filminstitutt.

Ja, vi må snakke om det – og skape inspirasjon til handling

Ja, vi må snakke om det – og skape inspirasjon til handling

Nina Barbosa Blad og Hans Petter Blad kommer med gode innspill for en likestilt filmbransje her på Rushprint, skriver NFIs Stine Helgeland og Sveinung Golimo. Nå ser de fram til heldagsseminaret «Let`s talk about sex».

Norsk filminstitutt (NFI) ønsker en bred debatt om hvordan vi kan oppnå en likestilt filmbransje, og vi synes Nina Barbosa Blad og Hans Petter Blad kommer med gode innspill i sitt innlegg på Rushprint.no 26. september om at bransjen ikke klarer å ordne opp selv.

Vi er enige i at det er nødvendig med et felles løft hvor alle deler av filmbransjen, politikere og forvaltning trekker i samme retning, og NFI har et særlig ansvar for å drive dette arbeidet fremover.

NFI kom på forsommeren med en rapport om kjønnsbalansen i norsk film. Rapporten er skrevet som et supplement til den årlige statistikken om kvinneandeler som vi presenterer i våre årsrapporter, ettersom både bransjefolk, vi selv og andre har etterlyst mer faktakunnskap på området.

Her presenterer vi forskjellig statistikk om kjønnsbalansen i film, som fordeling av kroner og øre på henholdsvis kvinner og menn, størrelse på produksjonsbudsjett, terningkast, besøkstall, hvem som samarbeider med hvem og mye mer. Rapporten kommer imidlertid ikke med anbefalinger eller forslag til tiltak for å møte likestillingsutfordringen.

Det gjør imidlertid NFIs handlingsplan for bedre kjønnsbalanse i norsk film.

NFI samlet våren 2016 filmbransjen til et heldagsseminar for å få innspill. Arbeidet munnet ut i en handlingsplan med en rekke tiltak innenfor NFIs ansvarsområder. Et av de mest radikale grepene har vært å innføre moderat kvotering i markedsordningen for spillefilm fra og med 1. januar 2017. Dette tiltaket har hatt en umiddelbar effekt. Fra 13,3 % i fjor er kvinneandelen i filmene som har fått tilskudd over markedsordningen 37,4 % i 2017 (46.8 % hvis vi inkluderer hovedrolle).

Dette har vært et kontroversielt grep som har skapt stor debatt, men som vi mener er nødvendig for å få til endring.

I november setter NFI temaet på dagsorden i et heldagsseminaret Let`s talk about sex. Der ønsker vi å engasjere bredt – både kvinner og menn – beslutningstagere og bransjefolk. Formålet med seminaret er skape åpenhet, ta de vanskelige diskusjonene, og ikke minst skape inspirasjon til handling og å få til faktisk endring.

Stine Helgeland, avdelingsdirektør Kommunikasjon, innsikt og internasjonale forhold, Norsk filminstitutt. Sveinung Golimo, avdelingsdirektør Utviklings- og produksjonsavdelingen, Norsk filminstitutt.

MENY