– Filmskolen og filmmusikkutdanningen bør samarbeide

– Filmskolen og filmmusikkutdanningen bør samarbeide

Den norske filmskolen og filmmusikk-utdanningen på Lillehammer befinner seg i samme bygning, men har ikke noe formelt samarbeid. Det taper studentene på, mener Halldor Krogh som her tar til orde for et større samarbeid.

Filmmusikkutdannelsen på Lillehammer (FilmKomp) uteksaminerer våren 2017 sitt femte kull. I tiden siden opprettelsen i 2012 har 26 filmkomponister avsluttet sin eksamen. Studiet er rettet mot aktive komponister som ønsker å lære å komponere musikk for film og som allerede har utdannelse og erfaring med musikk-komposisjon innen varierende musikalske genre. Det er et praktisk anlagt studium der filmmusikk-studentene i tillegg til å komponere musikk til studentfilmer også får undervisning i filmrelaterte fag. Behovet for en slik filmmusikk-utdanning i Norge har vært påtrengende og finnes allerede i klassiske filmnasjoner som blant annet USA, Storbritannia, Tyskland, Polen og Irland.

Hvilke komponister søker seg til Filmkomp?

Noen av Norges mest kjente musikere og komponister har allerede tatt denne utdannelsen. Mange av dem har en broget musikalsk fortid og representerer svært ulike musikalske genre. Kjetil Bjerkestrand hadde komponert musikk til flere filmer før studiet, bl.a.Veiviseren (Oscar-nominert), Flåklypa, med flere, i tillegg til en rekke TV-serier og arrangementer til artister som A-HA, Sissel Kykjebø og Ray Charles. Gisle Kverndokk er en annen tidligere student som har komponert flere operaer – blant annet åpningsforestillingen for Den Norske Opera og Ballett: Jorden Rundt på 80 dager – i tillegg til mange verk for musikkteater i Norge og i utlandet. Roger Ludvigsen som blant annet har skapt soundet rundt Mari Boine, Sverre Indris Joner som er en viktig aktør i musikk-Norge, Kate Havnevik jobber som låtskriver, sanger, artist og filmkomponist og har gitt ut flere soloplater under eget navn, Tore Johansen er en profilert jazzmusiker – og de har alle vært studenter ved FilmKomp. Dette er altså komponister med svært forskjellig musikalsk bakgrunn. Det er et overordnet mål at studentene skal ivareta og videreutvikle sin musikalske stemme og sin personlige kunstneriske identitet inn i filmmusikken. Vi skulle ønsket oss flere kvinnelige søkere, og kun fire kvinner har så langt tatt denne utdannelsen: Kristin Sevaldsen, Katja Furnes, Kate Havnevik og Therese Aune.

«Generation Mars» som ble nominert til en StudentOscar.

Samarbeid med Filmskolen?

Studentene ved FilmKomp har siden starten samarbeidet tett med studenter fra TV-skolen, og har komponert musikk til deres dokumentarfilmer. I tillegg har de komponert musikk til fiksjonsfilmer, men da til allerede produserte filmer under veiledning av Gaute Storaas, Magnus Beite og Ginge Anvik.

Den norske filmskolen, som ligger to etasjer ned fra der TV-skolen og FilmKomp holder til, har siden FilmKomp startet i 2012 hatt stående invitasjon om samarbeid. Tilbudet har ikke blitt avslått, men heller aldri blitt besvart.

Høsten 2015 ble FilmKomp kontaktet av et team fra avgangsklassen ved Filmskolen om musikk til deres eksamensfilm Generation Mars, regissert av Alexander Turpin. De seks komponistene på FilmKomp gikk sammen om å komponere musikk til filmen, som innspilt av KORK, dirigert av Christan Eggen, mikset av Øystein Halvorsen og produsert av undertegnede. Generation Mars ble et resultat av et strålende samarbeid mellom Filmskolens avgangsstudenter 2016 og FilmKomp og ble nominert til en StudentOscar.

Nå ville det være naturlig at også studentene ved filmskolen fikk samme tilbud ifht. å forholde seg til filmkomponister som studentene TV-skolen har hatt i mange år. Til tross for stående tilbud har det vært dørgende stilt fra administrasjonen i underetasjen. Invitasjonen til samarbeid har i tillegg til komposisjon og musikkproduksjon til studentfilmer også innbefattet å få musikken spilt inn kostnadsfritt av Kringkastingsorkestret, med Norges fremste dirigenter og beste de lydteknikere.

Nå har jo FilmKomp klart seg bra uten medvirkning fra Filmskolen, men de som har tapt på det manglende samarbeidet har vært studentene både ved Filmskolen og ved FilmKomp.

For studentene sin del har jeg håp og tro på at nye samarbeidsmuligheter nå kan åpne seg, også ettersom Høgskolen på Lillehammer nå er blitt en del av Høgskolen i Innlandet.

Vil gavne de tradisjonelle filmfagene

Jobber man med filmmusikk jobber man med film og jobber følgelig i filmbransjen.

I et filmfaglig miljø tenker man film, mens man i et musikkfaglig miljø tenker musikk. Blanet annet derfor er viktig at en filmmusikkutdannelse ligger i et film/TV-miljø, ut fra at tanken om at filmmusikk-komposisjon altså er et filmfag.

Ved at filmmusikkstudiet er plassert på en film/TV-skole, gir det også en pay-off til de som studerer de tradisjonelle filmfagene: Regissører, produsenter, klippere og lydfolk på TV-skolen får i 5 av 6 semester av studiet mulighet til å forholde seg til komponister, får nyte godt av deres ekspertise innen musikk og får spesialkomponert musikk til sine filmer. Ettersom musikk som kjent er et viktig fortellerelement i film, får regi-studentene en unik mulighet til å lære om musikkens muligheter og begrensinger, og slik bevisstgjøre musikkens rolle i film.

Et annet viktig aspekt er muligheten til å øve på å kommunisere med komponister. Samspillet mellom regissør og komponist og den gjensidige påvirkningen fra deres spesifikke fagområder er svært viktig og uforståelig lite påaktet i tradisjonelle filmstudium. Kunnskap om musikk og dens muligheter innen film blant de som bruker filmmusikk – regissører, produsenter, etc. – befinner seg blant annet derfor i altfor stor grad, med visse unntak, på et urovekkenende lavt nivå.

Halldor Krogh er professor i filmmusikk og leder for lyd og filmmusikkutdanningen ved Den norske TV-skolen/Høgskolen i Innlandet, Lillehammer.

Les mer om hvordan Filmkomp er bygd opp

– Filmskolen og filmmusikkutdanningen bør samarbeide

– Filmskolen og filmmusikkutdanningen bør samarbeide

Den norske filmskolen og filmmusikk-utdanningen på Lillehammer befinner seg i samme bygning, men har ikke noe formelt samarbeid. Det taper studentene på, mener Halldor Krogh som her tar til orde for et større samarbeid.

Filmmusikkutdannelsen på Lillehammer (FilmKomp) uteksaminerer våren 2017 sitt femte kull. I tiden siden opprettelsen i 2012 har 26 filmkomponister avsluttet sin eksamen. Studiet er rettet mot aktive komponister som ønsker å lære å komponere musikk for film og som allerede har utdannelse og erfaring med musikk-komposisjon innen varierende musikalske genre. Det er et praktisk anlagt studium der filmmusikk-studentene i tillegg til å komponere musikk til studentfilmer også får undervisning i filmrelaterte fag. Behovet for en slik filmmusikk-utdanning i Norge har vært påtrengende og finnes allerede i klassiske filmnasjoner som blant annet USA, Storbritannia, Tyskland, Polen og Irland.

Hvilke komponister søker seg til Filmkomp?

Noen av Norges mest kjente musikere og komponister har allerede tatt denne utdannelsen. Mange av dem har en broget musikalsk fortid og representerer svært ulike musikalske genre. Kjetil Bjerkestrand hadde komponert musikk til flere filmer før studiet, bl.a.Veiviseren (Oscar-nominert), Flåklypa, med flere, i tillegg til en rekke TV-serier og arrangementer til artister som A-HA, Sissel Kykjebø og Ray Charles. Gisle Kverndokk er en annen tidligere student som har komponert flere operaer – blant annet åpningsforestillingen for Den Norske Opera og Ballett: Jorden Rundt på 80 dager – i tillegg til mange verk for musikkteater i Norge og i utlandet. Roger Ludvigsen som blant annet har skapt soundet rundt Mari Boine, Sverre Indris Joner som er en viktig aktør i musikk-Norge, Kate Havnevik jobber som låtskriver, sanger, artist og filmkomponist og har gitt ut flere soloplater under eget navn, Tore Johansen er en profilert jazzmusiker – og de har alle vært studenter ved FilmKomp. Dette er altså komponister med svært forskjellig musikalsk bakgrunn. Det er et overordnet mål at studentene skal ivareta og videreutvikle sin musikalske stemme og sin personlige kunstneriske identitet inn i filmmusikken. Vi skulle ønsket oss flere kvinnelige søkere, og kun fire kvinner har så langt tatt denne utdannelsen: Kristin Sevaldsen, Katja Furnes, Kate Havnevik og Therese Aune.

«Generation Mars» som ble nominert til en StudentOscar.

Samarbeid med Filmskolen?

Studentene ved FilmKomp har siden starten samarbeidet tett med studenter fra TV-skolen, og har komponert musikk til deres dokumentarfilmer. I tillegg har de komponert musikk til fiksjonsfilmer, men da til allerede produserte filmer under veiledning av Gaute Storaas, Magnus Beite og Ginge Anvik.

Den norske filmskolen, som ligger to etasjer ned fra der TV-skolen og FilmKomp holder til, har siden FilmKomp startet i 2012 hatt stående invitasjon om samarbeid. Tilbudet har ikke blitt avslått, men heller aldri blitt besvart.

Høsten 2015 ble FilmKomp kontaktet av et team fra avgangsklassen ved Filmskolen om musikk til deres eksamensfilm Generation Mars, regissert av Alexander Turpin. De seks komponistene på FilmKomp gikk sammen om å komponere musikk til filmen, som innspilt av KORK, dirigert av Christan Eggen, mikset av Øystein Halvorsen og produsert av undertegnede. Generation Mars ble et resultat av et strålende samarbeid mellom Filmskolens avgangsstudenter 2016 og FilmKomp og ble nominert til en StudentOscar.

Nå ville det være naturlig at også studentene ved filmskolen fikk samme tilbud ifht. å forholde seg til filmkomponister som studentene TV-skolen har hatt i mange år. Til tross for stående tilbud har det vært dørgende stilt fra administrasjonen i underetasjen. Invitasjonen til samarbeid har i tillegg til komposisjon og musikkproduksjon til studentfilmer også innbefattet å få musikken spilt inn kostnadsfritt av Kringkastingsorkestret, med Norges fremste dirigenter og beste de lydteknikere.

Nå har jo FilmKomp klart seg bra uten medvirkning fra Filmskolen, men de som har tapt på det manglende samarbeidet har vært studentene både ved Filmskolen og ved FilmKomp.

For studentene sin del har jeg håp og tro på at nye samarbeidsmuligheter nå kan åpne seg, også ettersom Høgskolen på Lillehammer nå er blitt en del av Høgskolen i Innlandet.

Vil gavne de tradisjonelle filmfagene

Jobber man med filmmusikk jobber man med film og jobber følgelig i filmbransjen.

I et filmfaglig miljø tenker man film, mens man i et musikkfaglig miljø tenker musikk. Blanet annet derfor er viktig at en filmmusikkutdannelse ligger i et film/TV-miljø, ut fra at tanken om at filmmusikk-komposisjon altså er et filmfag.

Ved at filmmusikkstudiet er plassert på en film/TV-skole, gir det også en pay-off til de som studerer de tradisjonelle filmfagene: Regissører, produsenter, klippere og lydfolk på TV-skolen får i 5 av 6 semester av studiet mulighet til å forholde seg til komponister, får nyte godt av deres ekspertise innen musikk og får spesialkomponert musikk til sine filmer. Ettersom musikk som kjent er et viktig fortellerelement i film, får regi-studentene en unik mulighet til å lære om musikkens muligheter og begrensinger, og slik bevisstgjøre musikkens rolle i film.

Et annet viktig aspekt er muligheten til å øve på å kommunisere med komponister. Samspillet mellom regissør og komponist og den gjensidige påvirkningen fra deres spesifikke fagområder er svært viktig og uforståelig lite påaktet i tradisjonelle filmstudium. Kunnskap om musikk og dens muligheter innen film blant de som bruker filmmusikk – regissører, produsenter, etc. – befinner seg blant annet derfor i altfor stor grad, med visse unntak, på et urovekkenende lavt nivå.

Halldor Krogh er professor i filmmusikk og leder for lyd og filmmusikkutdanningen ved Den norske TV-skolen/Høgskolen i Innlandet, Lillehammer.

Les mer om hvordan Filmkomp er bygd opp

MENY