– Avgjørelsen er hårreisende

– Avgjørelsen er hårreisende

Mohamed Jabaly, regissøren av Ambulanse, blir nå kastet ut av Norge fordi regissør-yrket ikke kan sidestilles med andre yrker som krever utdanning. – En hårreisende avgjørelse, mener Marianne Kleven i Norske filmregissører.

Rushprint har flere ganger berørt skjebnen til Mohamed Jabaly (helt til venstre på foto) som på nyåret havnet i en limbo da han ikke kunne vende tilbake til Gaza på grunn av sikkerhetssituasjonen der. Foranledningen var etterarbeidet på hans dokumentar Ambulanse som han gjorde hos norske Jabfilm som er hovedprodusent på filmen. I filmen skildrer han det infernoet som Gaza forvandlet seg til under den israelske bombingen i 2014, og den har vekket internasjonal oppmerksomhet på en rekke festivaler og tv-kanaler (du kan lese mer om selve filmen her).

Den gangen fikk Jabaly kunstnervisum i Norge til å sluttføre etterarbeidet på filmen. Men så fikk han avslag på søknad om arbeids- og oppholdstillatelse både av UDI og ankeinstansen UNE.

Tidligere i år kunne Jabaly fortelle Rushprints lesere om sin «Catch 22»: Han får ikke opphold i Norge, men kommer seg heller ikke inn i Gaza, og risikerer dermed å bli internert i Egypt.

Jabaly og produsent John Arvid Berger – som planlegger et nytt filmprosjekt sammen – hadde håpet på et positivt svar fra UNE på stemningsvarselet. Berger kan fortelle at de nå sitter i møter med advokater for å se hvordan de kan gå videre med saken. Jabaly kan oppholde seg i Norge fram til 6.mars, og tiden er derfor dyrbar.

Marianne Kleven i Norske filmregissører mener UNEs avgjørelse er hårreisende. Et avgjørende spørsmål, slik hun vurderer det, er at en regissør bør ha samme status som et hvilket som helst annet yrke. Men uttalelsen fra UNE i dag vitner om en annen holdning. Der står det blant annet:

«UNE har sett hen til uttalelsene fra forbundsleder Marianne Kleven ved Norske Filmregissører (NFR) datert 02.01.17 og 17.01.17, hvor det blant annet fremgår at det finnes få rene utdanninger innen filmregi samt at hun redegjør for hva som kreves å få medlemskap i NFR. UNE understreker på nytt at denne beslutningen ikke innebærer at UNE har tatt stilling til om klageren anses som en dyktig filmregissør av eller i sin bransje. UNE betviler ikke at klageren er en anerkjent regissør, i tillegg til å være en ressurs i det norske filmmiljøet generelt, og det nordnorske filmmiljøet spesielt. Dette endrer imidlertid ikke hva utlendingsmyndighetene legger i begrepet faglært» (vår utheving).

UNE nekter å innse at kunstneriske yrker ikke faller i samme kategori som for eksempel legeyrket med hensyn til kravet til utdanning, konstaterer Kleven, og mener det gjenspeiler grunnleggende mangel på kunnskaper eller anerkjennelse av hva det vil si å være filmskaper.

– Man kan faktisk bli regissør ved å lage film, selv om man ikke har en ren regiutdannelse. Det er hårreisende at UNE ikke lytter til råd fra filmbransjen og kan vise skjønn i forhold til forskjellige yrker. I tillegg har vi argumentert for at hverken NFI, Fritt Ord eller NRK krever en ren regiutdannelse for å finansiere eller kjøpe inn en film. Mange kunsthøyskoler vurderer jo også praksis og arbeidseksempler tungt utover karakterer”. 

Les vårt intervju med Jabaly om Ambulanse

– Avgjørelsen er hårreisende

– Avgjørelsen er hårreisende

Mohamed Jabaly, regissøren av Ambulanse, blir nå kastet ut av Norge fordi regissør-yrket ikke kan sidestilles med andre yrker som krever utdanning. – En hårreisende avgjørelse, mener Marianne Kleven i Norske filmregissører.

Rushprint har flere ganger berørt skjebnen til Mohamed Jabaly (helt til venstre på foto) som på nyåret havnet i en limbo da han ikke kunne vende tilbake til Gaza på grunn av sikkerhetssituasjonen der. Foranledningen var etterarbeidet på hans dokumentar Ambulanse som han gjorde hos norske Jabfilm som er hovedprodusent på filmen. I filmen skildrer han det infernoet som Gaza forvandlet seg til under den israelske bombingen i 2014, og den har vekket internasjonal oppmerksomhet på en rekke festivaler og tv-kanaler (du kan lese mer om selve filmen her).

Den gangen fikk Jabaly kunstnervisum i Norge til å sluttføre etterarbeidet på filmen. Men så fikk han avslag på søknad om arbeids- og oppholdstillatelse både av UDI og ankeinstansen UNE.

Tidligere i år kunne Jabaly fortelle Rushprints lesere om sin «Catch 22»: Han får ikke opphold i Norge, men kommer seg heller ikke inn i Gaza, og risikerer dermed å bli internert i Egypt.

Jabaly og produsent John Arvid Berger – som planlegger et nytt filmprosjekt sammen – hadde håpet på et positivt svar fra UNE på stemningsvarselet. Berger kan fortelle at de nå sitter i møter med advokater for å se hvordan de kan gå videre med saken. Jabaly kan oppholde seg i Norge fram til 6.mars, og tiden er derfor dyrbar.

Marianne Kleven i Norske filmregissører mener UNEs avgjørelse er hårreisende. Et avgjørende spørsmål, slik hun vurderer det, er at en regissør bør ha samme status som et hvilket som helst annet yrke. Men uttalelsen fra UNE i dag vitner om en annen holdning. Der står det blant annet:

«UNE har sett hen til uttalelsene fra forbundsleder Marianne Kleven ved Norske Filmregissører (NFR) datert 02.01.17 og 17.01.17, hvor det blant annet fremgår at det finnes få rene utdanninger innen filmregi samt at hun redegjør for hva som kreves å få medlemskap i NFR. UNE understreker på nytt at denne beslutningen ikke innebærer at UNE har tatt stilling til om klageren anses som en dyktig filmregissør av eller i sin bransje. UNE betviler ikke at klageren er en anerkjent regissør, i tillegg til å være en ressurs i det norske filmmiljøet generelt, og det nordnorske filmmiljøet spesielt. Dette endrer imidlertid ikke hva utlendingsmyndighetene legger i begrepet faglært» (vår utheving).

UNE nekter å innse at kunstneriske yrker ikke faller i samme kategori som for eksempel legeyrket med hensyn til kravet til utdanning, konstaterer Kleven, og mener det gjenspeiler grunnleggende mangel på kunnskaper eller anerkjennelse av hva det vil si å være filmskaper.

– Man kan faktisk bli regissør ved å lage film, selv om man ikke har en ren regiutdannelse. Det er hårreisende at UNE ikke lytter til råd fra filmbransjen og kan vise skjønn i forhold til forskjellige yrker. I tillegg har vi argumentert for at hverken NFI, Fritt Ord eller NRK krever en ren regiutdannelse for å finansiere eller kjøpe inn en film. Mange kunsthøyskoler vurderer jo også praksis og arbeidseksempler tungt utover karakterer”. 

Les vårt intervju med Jabaly om Ambulanse

MENY