– Vi er fornøyd med vårt faglige utbytte fra Filmskolen

– Vi er fornøyd med vårt faglige utbytte fra Filmskolen

Den Norske filmskolen har stadig rom for forbedring. Men dekan Thomas Stenderup har sammen med resten av kollegiet og ansatte gjort en sterk innsats for at det faglige utbytte til studentene er på det nivået norsk filmbransje trenger, mener en gruppe studenter fra kull 9.

Foto: Fra presentasjonen av årets eksamensfilmer, fra kull 9.

I forbindelse med debatten rundt Den Norske Filmskolen den senere tiden, ønsker vi som studenter fra det nylig ferdigutdannede kull 9 å komme med en kommentar. Vi er fornøyde med vårt faglige utbytte og ønsker å gi et innblikk i våre positive erfaringer ved måten nåværende dekan har bygd opp skolens pedagogiske modell, med en oppfordring om at dette tas med videre uavhengig av hvem som settes inn som ny dekan.

Midt oppe i alle de politiske vurderingene som tas rundt denne stillingen, inkludert innlegg om at enkelte interne saker er blitt behandlet på en upassende måte, er det viktig for oss å poengtere at vi synes skolen har fungert godt mens vi har gått der. Den Norske filmskolen har stadig rom for forbedring, større mangfold og nye ideer. Men Thomas Stenderup har som dekan ved Den Norske Filmskolen, sammen med resten av kollegiet og ansatte, gjort en sterk innsats for at det faglige utbytte til studentene fra bachelorutdanningen er på det nivået den norske filmbransjen trenger.

Penneprøvemodellen som nåværende dekan hadde med seg i kofferten fra Danmark, har som kjent lagt det pedagogiske grunnlaget for den filmskolen som finnes i dag. Dette opplegget har ført med seg den sterke faglige kompetansen kull 9 sitter igjen med etter endt utdanning. Han har ikke minst jobbet hardt for å skape et læringsmiljø med et nødvendig fortrolig rom for studentene. De har våget å utfordre seg selv og hverandre. Studentene oppfordres til å ta vare på fellesskapet med forståelse, og gi støtte, såvel som den kritikken de trenger, for å oppnå framgang. Det dekanen tilbyr, er en modell skapt for å lære å kontrollere sitt kreative uttrykk i samarbeid med et team.

De felles filmfortellingsøvelsene for kullet, penneprøvene, styres av strenge føringer for å sikre at alle studentene får mulighet til å utvikle seg i takt med hverandre. Det gis frihet til å utforske og eksperimentere innenfor disse rammene, såfremt oppgaven besvares og det dannes et nødvendige grunnlaget for å vurdere besvarelsene.

Thomas har også gjort upopulære valg. Det krever autoritet og tydelighet å styre en flokk på 42 ulike kreative individer gjennom de sårbare kreative prosessene en slik utdannelse består av. Til tider består filmskolen av så mange som 117 studenter. Knallharde prioriteringer blir gjort for å få plass til mye lærdom på tre år; et stappfullt opplegg med linjeundervisning, fellesundervisning og prosjekter på tvers av linjer, 9 penneprøver for hele kullet, pluss produksjon av eksamensfilmer. Disse penneprøvekondisjonene er også blitt endret etter innspill fra studentene, fordi deres tilbakemeldinger alltid er grunnlaget for ledelsens utforming av det pedagogiske opplegget.

Studentene leverer jevnlig inn evalueringer som blir dekanens viktigste verktøy når skolen bygges. Han leder selv de oppsummerende gjennomgangene av våre felles øvelser og engasjerer seg direkte i hva vi har lært og om oppleggene har vært riktige for oss. Gjentatte ganger har dekanen vist evne til å evaluere seg selv og de valg han har tatt, også de som ikke var like vellykket. Filmskolen har endret seg mye i løpet av de siste årene og de senere kull. Dette har skjedd med bakgrunn i våre erfaringer og skoleledelsens egen oppfordring til åpenhet. Skolen har fulgt opp bransjens utvikling og tendensene i filmverdenen. Dermed står utdanningen sterkt og kvalitetsikret, noe som lover bra for videre nødvendig vekst.

Tidligere innlegg av fornøyde nåværende studenter og ansatte bekrefter dette. De viser at det selvsagt finnes en nyansert oppfatning av nåværende dekanens sitt lederskap. Der det finnes grunnlag for kritikk, er det også er viktig å berømme hvordan han har påvirket skolens faglige kvalitet og studentenes læringsutbytte i en positiv retning. En ny dekan, om det blir Thomas eller en annen kvalifisert kandidat, har et godt grunnlag for å fortsette en god bachelorutdanning ved Den Norske Filmskolen for fremtidens studenter og videreutvikling av de nyere tilskuddene, masterutdanningen og dokumentarregi- og vfx-linjene.

Signert:

Kristoffer Vittersø, Dag Koteng, August Falch Sørheim (produsentstudenter), Marta Huglen Revheim, Amy Black Ndiaye, Kaja Eline Lindsay (manusstudenter), Ole Sebastian Kåss, Jon Carlstedt, Marius Rolfsvåg, Alexander Turpin (registudenter), Catharina Wandrup, August Sanengen, Anton Østerlund, Torbjørn S. Holen, Kristian J. Engelsen (fotostudenter), Susanne Vågsæter, Lise Hillkirk Olimb, Lars Ingvar Næss Tiller, Marius Winje Brustad, Kristian Vestby (produksjonsdesignstudenter), Kristian Tveit, Toril Strøm, Herman Mjølgne Lysne Paulsen, Thomas Hasselstrøm, Karl Sparre, Idun Hermansen Kvasbø (klippestudenter), Gjermund Skog, Yvonne Stenberg, Therese Næss Diesen, Bror Kristiansen, Kristoffer Endresen, Johan Pram (lydstudenter)

Les også hva tidligere kull mener om den nåværende ledelsen:

– Et problematisk lederskap på Den norske filmskolen

Her er innleggene i debatten om Den norske filmskolen samlet.

– Vi er fornøyd med vårt faglige utbytte fra Filmskolen

– Vi er fornøyd med vårt faglige utbytte fra Filmskolen

Den Norske filmskolen har stadig rom for forbedring. Men dekan Thomas Stenderup har sammen med resten av kollegiet og ansatte gjort en sterk innsats for at det faglige utbytte til studentene er på det nivået norsk filmbransje trenger, mener en gruppe studenter fra kull 9.

Foto: Fra presentasjonen av årets eksamensfilmer, fra kull 9.

I forbindelse med debatten rundt Den Norske Filmskolen den senere tiden, ønsker vi som studenter fra det nylig ferdigutdannede kull 9 å komme med en kommentar. Vi er fornøyde med vårt faglige utbytte og ønsker å gi et innblikk i våre positive erfaringer ved måten nåværende dekan har bygd opp skolens pedagogiske modell, med en oppfordring om at dette tas med videre uavhengig av hvem som settes inn som ny dekan.

Midt oppe i alle de politiske vurderingene som tas rundt denne stillingen, inkludert innlegg om at enkelte interne saker er blitt behandlet på en upassende måte, er det viktig for oss å poengtere at vi synes skolen har fungert godt mens vi har gått der. Den Norske filmskolen har stadig rom for forbedring, større mangfold og nye ideer. Men Thomas Stenderup har som dekan ved Den Norske Filmskolen, sammen med resten av kollegiet og ansatte, gjort en sterk innsats for at det faglige utbytte til studentene fra bachelorutdanningen er på det nivået den norske filmbransjen trenger.

Penneprøvemodellen som nåværende dekan hadde med seg i kofferten fra Danmark, har som kjent lagt det pedagogiske grunnlaget for den filmskolen som finnes i dag. Dette opplegget har ført med seg den sterke faglige kompetansen kull 9 sitter igjen med etter endt utdanning. Han har ikke minst jobbet hardt for å skape et læringsmiljø med et nødvendig fortrolig rom for studentene. De har våget å utfordre seg selv og hverandre. Studentene oppfordres til å ta vare på fellesskapet med forståelse, og gi støtte, såvel som den kritikken de trenger, for å oppnå framgang. Det dekanen tilbyr, er en modell skapt for å lære å kontrollere sitt kreative uttrykk i samarbeid med et team.

De felles filmfortellingsøvelsene for kullet, penneprøvene, styres av strenge føringer for å sikre at alle studentene får mulighet til å utvikle seg i takt med hverandre. Det gis frihet til å utforske og eksperimentere innenfor disse rammene, såfremt oppgaven besvares og det dannes et nødvendige grunnlaget for å vurdere besvarelsene.

Thomas har også gjort upopulære valg. Det krever autoritet og tydelighet å styre en flokk på 42 ulike kreative individer gjennom de sårbare kreative prosessene en slik utdannelse består av. Til tider består filmskolen av så mange som 117 studenter. Knallharde prioriteringer blir gjort for å få plass til mye lærdom på tre år; et stappfullt opplegg med linjeundervisning, fellesundervisning og prosjekter på tvers av linjer, 9 penneprøver for hele kullet, pluss produksjon av eksamensfilmer. Disse penneprøvekondisjonene er også blitt endret etter innspill fra studentene, fordi deres tilbakemeldinger alltid er grunnlaget for ledelsens utforming av det pedagogiske opplegget.

Studentene leverer jevnlig inn evalueringer som blir dekanens viktigste verktøy når skolen bygges. Han leder selv de oppsummerende gjennomgangene av våre felles øvelser og engasjerer seg direkte i hva vi har lært og om oppleggene har vært riktige for oss. Gjentatte ganger har dekanen vist evne til å evaluere seg selv og de valg han har tatt, også de som ikke var like vellykket. Filmskolen har endret seg mye i løpet av de siste årene og de senere kull. Dette har skjedd med bakgrunn i våre erfaringer og skoleledelsens egen oppfordring til åpenhet. Skolen har fulgt opp bransjens utvikling og tendensene i filmverdenen. Dermed står utdanningen sterkt og kvalitetsikret, noe som lover bra for videre nødvendig vekst.

Tidligere innlegg av fornøyde nåværende studenter og ansatte bekrefter dette. De viser at det selvsagt finnes en nyansert oppfatning av nåværende dekanens sitt lederskap. Der det finnes grunnlag for kritikk, er det også er viktig å berømme hvordan han har påvirket skolens faglige kvalitet og studentenes læringsutbytte i en positiv retning. En ny dekan, om det blir Thomas eller en annen kvalifisert kandidat, har et godt grunnlag for å fortsette en god bachelorutdanning ved Den Norske Filmskolen for fremtidens studenter og videreutvikling av de nyere tilskuddene, masterutdanningen og dokumentarregi- og vfx-linjene.

Signert:

Kristoffer Vittersø, Dag Koteng, August Falch Sørheim (produsentstudenter), Marta Huglen Revheim, Amy Black Ndiaye, Kaja Eline Lindsay (manusstudenter), Ole Sebastian Kåss, Jon Carlstedt, Marius Rolfsvåg, Alexander Turpin (registudenter), Catharina Wandrup, August Sanengen, Anton Østerlund, Torbjørn S. Holen, Kristian J. Engelsen (fotostudenter), Susanne Vågsæter, Lise Hillkirk Olimb, Lars Ingvar Næss Tiller, Marius Winje Brustad, Kristian Vestby (produksjonsdesignstudenter), Kristian Tveit, Toril Strøm, Herman Mjølgne Lysne Paulsen, Thomas Hasselstrøm, Karl Sparre, Idun Hermansen Kvasbø (klippestudenter), Gjermund Skog, Yvonne Stenberg, Therese Næss Diesen, Bror Kristiansen, Kristoffer Endresen, Johan Pram (lydstudenter)

Les også hva tidligere kull mener om den nåværende ledelsen:

– Et problematisk lederskap på Den norske filmskolen

Her er innleggene i debatten om Den norske filmskolen samlet.

MENY