Skal insentivordningen premiere adaptasjoner?

Skal insentivordningen premiere adaptasjoner?

I regjeringens høringsforslag til ny insentivordning tillegges ikke originalmanus like stor verdi som manus basert på verker innen andre disipliner. Det er merkelig, synes Dramatikerforbundets Monica Boracco, mens statssekretær Borgundvaag mener vi må se helheten i testen.

Foto: Er det kjente merkevarer som Snømannen insentivordningen skal rettes mot?

Kulturdepartementet sendte forrige uke forslag til ny forskrift om insentivordning for film- og serieproduksjoner ut på på høring. ”Insentivordningen skal bidra til å øke antallet internasjonale innspillinger i Norge, bidra til en bærekraftig norsk filmnæring og utnytte Norges konkurransefortrinn som innspillingsland” heter det i forslaget som omfatter en kultur- og produksjonstest som nå granskes nøye av bransjen.

Kvalifiseringstest – vedlegg til forskrift om insentivordning for film – og serieproduksjonerlegger opp til et poengsystem basert på en rekke kulturelle og produksjonsrettede faktorer. En søker må oppnå minimum 20 poeng totalt sett i de to delene, Kulturtesten og Produksjonstesten. Det er en inngangstest for å søke som betyr at man må score minst 4 av 16 poeng.

Det mest overraskende ved forslaget til test er kanskje at originalmanus ikke tillegges like stor verdi som manus som er basert på verker innen andre disipliner. Adaptasjoner har fått en egen poengsum gjennom punkt 4: Filmen/serieproduksjonens manuskript eller sentrale tema er basert på et litterært verk eller eller tilpasset fra en annen kunstnerisk disiplin (billedkunst, teater, musikk osv.) Det finnes ikke noe tilsvarende for originalmanus.

Monica Boracco i Dramatikerforbundet har reagert på denne forskjellbehandlingen.

– Jeg synes det er merkelig. Jeg aner ikke hvordan dette kom til, men min første tanke var at dette var en skreddersøm for å få et spesifikt prosjekt gjennom testen? Dramatikerforbundet kommer selvfølgelig til å be om at dette endres. Å forfordele adapsjoner er ikke god kulturpolitikk. Det er tvert i mot et sterkt signal om at incentivordningen vil prioritere kjente merkevarer som kan skape blest om produksjonene og på den måten gi pay-back til turistnæringen.

Statssekretær Bjørgulv Vinje Borgundvaag understreker på sin side at dette er en høring og at de ikke vet hvordan testen vil slå ut i praksis før den er testet ut. Og det holder de på med nå.

– Det er ingen nedvurdering av originalmanus, men en poengtering av at tilknytningen til lokal kultur og et bredt nedslagsfelt er viktig. Ordningen er ment for filmer med høye budsjetter, ikke lavbudsjettfilmer. Vi har testet ut mange ulike typer produksjoner, og forventer flere innspill under denne høringsrunden.

Han understreker at dette innslaget i ordningen er identisk med den islandske ordningen.

– Kriteriet som gir kulturpoeng hvis manuset baserer seg på litterært verk eller er tilpasset fra en annen kunstnerisk disiplin er ikke særnorsk, den islandske insentivordningen har samme kriterium i sin kulturtest.

Kulturtesten er kun en terskel for å kunne søke.

– For å være kvalifisert til å søke om tilskudd fra insentivordningen må man score minst 4 av 16 poeng. Dersom man ikke scorer på dette ene punktet kan man score på andre punkt.

Det betyr at en produksjon ikke behøver å score på dette punktet i det hele tatt dersom den ved å oppfylle andre av kriteriene oppnår minst fire punkter, sier han.

– Antall poeng er ikke utslagsgivende for tilskudd hvor mange poeng som er oppnådd ut over minimumskravet i kvalifiseringstesten. Ved behandlingen av søknader skal ordningens formål vektlegges ved vurdering og prioritering av søknadene som passerer kvalifiseringstesten.

– Vi har nå sendt et forslag til forskrift på høring, og er selvsagt lydhøre i forhold til innspill som kommer i høringen. Dette er en helt ny ordning i Norge.

Departementet ber om at eventuelle merknader til endringsforslag sendes departementet innen 14. desember 2015.

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Skal insentivordningen premiere adaptasjoner?

Skal insentivordningen premiere adaptasjoner?

I regjeringens høringsforslag til ny insentivordning tillegges ikke originalmanus like stor verdi som manus basert på verker innen andre disipliner. Det er merkelig, synes Dramatikerforbundets Monica Boracco, mens statssekretær Borgundvaag mener vi må se helheten i testen.

Foto: Er det kjente merkevarer som Snømannen insentivordningen skal rettes mot?

Kulturdepartementet sendte forrige uke forslag til ny forskrift om insentivordning for film- og serieproduksjoner ut på på høring. ”Insentivordningen skal bidra til å øke antallet internasjonale innspillinger i Norge, bidra til en bærekraftig norsk filmnæring og utnytte Norges konkurransefortrinn som innspillingsland” heter det i forslaget som omfatter en kultur- og produksjonstest som nå granskes nøye av bransjen.

Kvalifiseringstest – vedlegg til forskrift om insentivordning for film – og serieproduksjonerlegger opp til et poengsystem basert på en rekke kulturelle og produksjonsrettede faktorer. En søker må oppnå minimum 20 poeng totalt sett i de to delene, Kulturtesten og Produksjonstesten. Det er en inngangstest for å søke som betyr at man må score minst 4 av 16 poeng.

Det mest overraskende ved forslaget til test er kanskje at originalmanus ikke tillegges like stor verdi som manus som er basert på verker innen andre disipliner. Adaptasjoner har fått en egen poengsum gjennom punkt 4: Filmen/serieproduksjonens manuskript eller sentrale tema er basert på et litterært verk eller eller tilpasset fra en annen kunstnerisk disiplin (billedkunst, teater, musikk osv.) Det finnes ikke noe tilsvarende for originalmanus.

Monica Boracco i Dramatikerforbundet har reagert på denne forskjellbehandlingen.

– Jeg synes det er merkelig. Jeg aner ikke hvordan dette kom til, men min første tanke var at dette var en skreddersøm for å få et spesifikt prosjekt gjennom testen? Dramatikerforbundet kommer selvfølgelig til å be om at dette endres. Å forfordele adapsjoner er ikke god kulturpolitikk. Det er tvert i mot et sterkt signal om at incentivordningen vil prioritere kjente merkevarer som kan skape blest om produksjonene og på den måten gi pay-back til turistnæringen.

Statssekretær Bjørgulv Vinje Borgundvaag understreker på sin side at dette er en høring og at de ikke vet hvordan testen vil slå ut i praksis før den er testet ut. Og det holder de på med nå.

– Det er ingen nedvurdering av originalmanus, men en poengtering av at tilknytningen til lokal kultur og et bredt nedslagsfelt er viktig. Ordningen er ment for filmer med høye budsjetter, ikke lavbudsjettfilmer. Vi har testet ut mange ulike typer produksjoner, og forventer flere innspill under denne høringsrunden.

Han understreker at dette innslaget i ordningen er identisk med den islandske ordningen.

– Kriteriet som gir kulturpoeng hvis manuset baserer seg på litterært verk eller er tilpasset fra en annen kunstnerisk disiplin er ikke særnorsk, den islandske insentivordningen har samme kriterium i sin kulturtest.

Kulturtesten er kun en terskel for å kunne søke.

– For å være kvalifisert til å søke om tilskudd fra insentivordningen må man score minst 4 av 16 poeng. Dersom man ikke scorer på dette ene punktet kan man score på andre punkt.

Det betyr at en produksjon ikke behøver å score på dette punktet i det hele tatt dersom den ved å oppfylle andre av kriteriene oppnår minst fire punkter, sier han.

– Antall poeng er ikke utslagsgivende for tilskudd hvor mange poeng som er oppnådd ut over minimumskravet i kvalifiseringstesten. Ved behandlingen av søknader skal ordningens formål vektlegges ved vurdering og prioritering av søknadene som passerer kvalifiseringstesten.

– Vi har nå sendt et forslag til forskrift på høring, og er selvsagt lydhøre i forhold til innspill som kommer i høringen. Dette er en helt ny ordning i Norge.

Departementet ber om at eventuelle merknader til endringsforslag sendes departementet innen 14. desember 2015.

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

MENY