Tips til stipendsøkere av Statens filmkunstnerstipend

Tips til stipendsøkere av Statens filmkunstnerstipend

Statens stipendkomite for filmkunstnere gir her noen enkle retningslinjer for fremtidige søkere, i håp om å lette prosessen for både søkere og komité ved neste tildelingsrunde.

Statens stipendkomite for filmkunstnere har nå avsluttet sitt arbeid for tildelinger  i 2014, og som vanlig kan vi konkludere med at det er altfor få stipend til en økende mengde kvalifiserte søkere. I år hadde vi 239 søknader til behandling, og hadde f.eks kun 9 arbeidsstipender til rådighet. Dette kan ikke komiteen gjøre noe med, men vi vil oppfordre alle filmarbeidere og bransjeorganisasjoner til å presse på for å få en større andel av kunstnerstipendmidlene.

Vi vil imidlertid gjøre oppmerksom på enkelte ting som kan bidra til en bedre behandling av søknadene. Selv om komiteens sammensetning varierer, tror vi dette er problematikk man støter på i hver søkeromgang og som derfor bør kommuniseres til bransjen.

Søknaden

I og med at det er mange gode søkere til svært få stipender, er det ikke bare selve den opplagte kvalifikasjonen som blir lagt på vektskålen, det må oftest noe mer til for å velge den ene foran den andre. Selve søknaden blir da vesentlig. Vi råder derfor alle til å legge arbeid i dette, og være så presise og tydelige som mulig. Husk at stipendkomitearbeid er i hovedsak basert på frivillighet og at det er svært mye både å lese og å se på kort tid, og det er til stor hjelp om søkerne enkelt og tydelig kan få uttrykt sine behov. Hvorfor søker du og hva vil du bruke stipendet til? Hva er ditt personlige, kunstneriske utbytte av et evt. stipend?

Filmvedlegg kan være avgjørende og det er derfor viktig å velge det man selv mener er mest relevant for det man søker om, da det som oftest ikke er tid til å se mange vedlegg til hver søknad. Dette gjelder både for søkere i startfasen av sin karriere og etablerte filmkunstnere. Ikke alle har fått med seg filmene da de gikk på kino.

Diversestipend

Når man søker diversestipend er det særdeles viktig å spesifisere hva man vil bruke et evt. støttebeløp til. Dette er ikke generelle arbeidsstipender og skal knyttes til et konkret beskrevet formål med detaljert budsjett.

Diversestipend for nyutdannede filmkunstnere

Dette er et nyopprettet stipend som få har søkt om i år, og vi mistenker at dette kan ha å gjøre med at det er lite kjent. Dette er ment å være en støtte til etablering for de som kommer ut fra statlig godkjent filmutdanning på høyeste nivå, og søknaden må sendes det året man blir uteksaminert. Vi regner med en økende mengde søkere til dette fremover, og her vil selvfølgelig  kvaliteten på selve søknadene og ikke minst vedleggene bli avgjørende.

Vi håper disse opplysningene kan være til nytte både for de som søker og de som skal behandle søknadene. Komitéen er til en hver tid sammensatt av medlemmer fra ulike fagfunksjoner, og innstillingene er basert på kunstnerisk skjønn etter grundige vurderinger av hver enkelt søknad. Det er et omfattende arbeid, men vi vil understreke at det også er en spennende erfaring, som gir de som påtar seg dette vervet en sjelden oversikt over store deler av den kreative produksjonen i vår bransje.

Stipendkomiteen for filmkunstnere 2014 

Sophie Hesselberg

Marie Anisdahl

Bård Grape

Irmelin Wister

Unni Straume

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Tips til stipendsøkere av Statens filmkunstnerstipend

Tips til stipendsøkere av Statens filmkunstnerstipend

Statens stipendkomite for filmkunstnere gir her noen enkle retningslinjer for fremtidige søkere, i håp om å lette prosessen for både søkere og komité ved neste tildelingsrunde.

Statens stipendkomite for filmkunstnere har nå avsluttet sitt arbeid for tildelinger  i 2014, og som vanlig kan vi konkludere med at det er altfor få stipend til en økende mengde kvalifiserte søkere. I år hadde vi 239 søknader til behandling, og hadde f.eks kun 9 arbeidsstipender til rådighet. Dette kan ikke komiteen gjøre noe med, men vi vil oppfordre alle filmarbeidere og bransjeorganisasjoner til å presse på for å få en større andel av kunstnerstipendmidlene.

Vi vil imidlertid gjøre oppmerksom på enkelte ting som kan bidra til en bedre behandling av søknadene. Selv om komiteens sammensetning varierer, tror vi dette er problematikk man støter på i hver søkeromgang og som derfor bør kommuniseres til bransjen.

Søknaden

I og med at det er mange gode søkere til svært få stipender, er det ikke bare selve den opplagte kvalifikasjonen som blir lagt på vektskålen, det må oftest noe mer til for å velge den ene foran den andre. Selve søknaden blir da vesentlig. Vi råder derfor alle til å legge arbeid i dette, og være så presise og tydelige som mulig. Husk at stipendkomitearbeid er i hovedsak basert på frivillighet og at det er svært mye både å lese og å se på kort tid, og det er til stor hjelp om søkerne enkelt og tydelig kan få uttrykt sine behov. Hvorfor søker du og hva vil du bruke stipendet til? Hva er ditt personlige, kunstneriske utbytte av et evt. stipend?

Filmvedlegg kan være avgjørende og det er derfor viktig å velge det man selv mener er mest relevant for det man søker om, da det som oftest ikke er tid til å se mange vedlegg til hver søknad. Dette gjelder både for søkere i startfasen av sin karriere og etablerte filmkunstnere. Ikke alle har fått med seg filmene da de gikk på kino.

Diversestipend

Når man søker diversestipend er det særdeles viktig å spesifisere hva man vil bruke et evt. støttebeløp til. Dette er ikke generelle arbeidsstipender og skal knyttes til et konkret beskrevet formål med detaljert budsjett.

Diversestipend for nyutdannede filmkunstnere

Dette er et nyopprettet stipend som få har søkt om i år, og vi mistenker at dette kan ha å gjøre med at det er lite kjent. Dette er ment å være en støtte til etablering for de som kommer ut fra statlig godkjent filmutdanning på høyeste nivå, og søknaden må sendes det året man blir uteksaminert. Vi regner med en økende mengde søkere til dette fremover, og her vil selvfølgelig  kvaliteten på selve søknadene og ikke minst vedleggene bli avgjørende.

Vi håper disse opplysningene kan være til nytte både for de som søker og de som skal behandle søknadene. Komitéen er til en hver tid sammensatt av medlemmer fra ulike fagfunksjoner, og innstillingene er basert på kunstnerisk skjønn etter grundige vurderinger av hver enkelt søknad. Det er et omfattende arbeid, men vi vil understreke at det også er en spennende erfaring, som gir de som påtar seg dette vervet en sjelden oversikt over store deler av den kreative produksjonen i vår bransje.

Stipendkomiteen for filmkunstnere 2014 

Sophie Hesselberg

Marie Anisdahl

Bård Grape

Irmelin Wister

Unni Straume

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

MENY