– Pliktavleveringen fungerer godt

– Pliktavleveringen fungerer godt

Men ordningen har ikke fungert like tilfredsstillende for kort- og dokumentarfilm som på spillefilmfeltet, skriver Nasjonalbiblioteket i en kommentar til Rushprints artikkel om Morten Tyldums forsvunne kortfilm «Fort Forover». 

Nasjonalbiblioteket er ansvarlig for langtidsbevaringen av den norske kulturarven. Vi arbeider aktivt for å gjøre denne kulturarven tilgjengelig så langt som rettighetssituasjonen tillater det på flere felter. Hovedregelen er at et verk som er falt i det fri, gjøres fritt tilgjengelig på bibliotekets nettsider, mens verk som er rettighetsbelagt, kun er tilgjengelig for enkeltpersoners studie- og forskningsformål i våre lokaler.

Den overordnete strategien til Nasjonalbiblioteket er å digitalisere hele samlingen, uavhengig av medium, med tanke på langsiktig bevaring og effektiv formidling. Film er blant de delene av samlingen hvor denne strategien til nå dessverre har kommet kortest. Hovedårsaken er teknologiutviklingen. Det er fremdeles få filmformater hvor vi med hånden på hjertet kan si at en digitalisert versjon av høyeste kvalitet utgjør en fullgod erstatning for det analoge originalmaterialet. Vi kan si dette for 16mm film, men ikke for godt bevart 35mm film.

Visningskopier framstilt av Nasjonalbiblioteket brukes først og fremst for å dekke behovet til egne brukere, samt for ikke-kommersiell formidling i regi av cinemateker og festivaler. Under forutsetning av at disse spiller inn sine behov i rimelig tid, forsøker Nasjonalbiblioteket å produsere analoge eller digitale versjoner av filmer i vår samling så langt som våre ressurser og bevaringsstrategier tillater det.

Nasjonalbiblioteket formidler ikke film i form av kommersielle DVD-utgivelser. Vi samarbeider imidlertid med Norsk filminstitutt, men også tidvis med rent kommersielle aktører, om kommersielle utgivelser av viktige norske filmer. Ansvarsfordelingen er da den at samarbeidspartnerne klarerer rettighetene, står for produksjon og distribusjon av DVDen, mens Nasjonalbibliotekets bidrag består i restaurering og digitalisering av utgangsmaterialet. Nasjonalbiblioteket pleier ikke selv å ta initiativet til slike utgivelser, men blir forespurt av potensielle utgivere om vi kan bidra som samarbeidspartner i et konkret prosjekt.

Pliktavleveringen av norsk spillefilm fungerer i dag godt og dekker i praksis så å si alt som publiseres.  Selv om det også tilligger produsentene av kort- og dokumentarfilmer å pliktavlevere allment tilgjengeliggjort materiale, har avleveringen ikke fungert like tilfredsstillende som på spillefilmfeltet. Det jobbes systematisk med å forbedre denne avleveringen, samt å tette lakuner i Nasjonalbibliotekets samling gjennom innsamling av eldre kort- og dokumentarfilm.

I Nasjonalbibliotekets bevaringsarbeid på filmfeltet har norske spillefilmer så langt hatt førsteprioritet. Som et resultat av dette ble det i 2011 analogt restaurert hele 40 spillefilmer. I løpet av 2012 vil Nasjonalbiblioteket også starte opp med et omfattende digitalt bevarings- og formidlingsprosjekt av dokumentarfilm og kortfilm på 16mm. I likhet med spillefilmene utgjør dette materialet en viktig kilde til norsk kultur- og filmhistorie.

 

Richard Gjems
konstituert seksjonsleder
Film og musikk
Nasjonalbiblioteket 

Les også Rushprints artikkel om Fort Forover, De forsvunne filmene.

2 kommentarer til – Pliktavleveringen fungerer godt

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

– Pliktavleveringen fungerer godt

– Pliktavleveringen fungerer godt

Men ordningen har ikke fungert like tilfredsstillende for kort- og dokumentarfilm som på spillefilmfeltet, skriver Nasjonalbiblioteket i en kommentar til Rushprints artikkel om Morten Tyldums forsvunne kortfilm «Fort Forover». 

Nasjonalbiblioteket er ansvarlig for langtidsbevaringen av den norske kulturarven. Vi arbeider aktivt for å gjøre denne kulturarven tilgjengelig så langt som rettighetssituasjonen tillater det på flere felter. Hovedregelen er at et verk som er falt i det fri, gjøres fritt tilgjengelig på bibliotekets nettsider, mens verk som er rettighetsbelagt, kun er tilgjengelig for enkeltpersoners studie- og forskningsformål i våre lokaler.

Den overordnete strategien til Nasjonalbiblioteket er å digitalisere hele samlingen, uavhengig av medium, med tanke på langsiktig bevaring og effektiv formidling. Film er blant de delene av samlingen hvor denne strategien til nå dessverre har kommet kortest. Hovedårsaken er teknologiutviklingen. Det er fremdeles få filmformater hvor vi med hånden på hjertet kan si at en digitalisert versjon av høyeste kvalitet utgjør en fullgod erstatning for det analoge originalmaterialet. Vi kan si dette for 16mm film, men ikke for godt bevart 35mm film.

Visningskopier framstilt av Nasjonalbiblioteket brukes først og fremst for å dekke behovet til egne brukere, samt for ikke-kommersiell formidling i regi av cinemateker og festivaler. Under forutsetning av at disse spiller inn sine behov i rimelig tid, forsøker Nasjonalbiblioteket å produsere analoge eller digitale versjoner av filmer i vår samling så langt som våre ressurser og bevaringsstrategier tillater det.

Nasjonalbiblioteket formidler ikke film i form av kommersielle DVD-utgivelser. Vi samarbeider imidlertid med Norsk filminstitutt, men også tidvis med rent kommersielle aktører, om kommersielle utgivelser av viktige norske filmer. Ansvarsfordelingen er da den at samarbeidspartnerne klarerer rettighetene, står for produksjon og distribusjon av DVDen, mens Nasjonalbibliotekets bidrag består i restaurering og digitalisering av utgangsmaterialet. Nasjonalbiblioteket pleier ikke selv å ta initiativet til slike utgivelser, men blir forespurt av potensielle utgivere om vi kan bidra som samarbeidspartner i et konkret prosjekt.

Pliktavleveringen av norsk spillefilm fungerer i dag godt og dekker i praksis så å si alt som publiseres.  Selv om det også tilligger produsentene av kort- og dokumentarfilmer å pliktavlevere allment tilgjengeliggjort materiale, har avleveringen ikke fungert like tilfredsstillende som på spillefilmfeltet. Det jobbes systematisk med å forbedre denne avleveringen, samt å tette lakuner i Nasjonalbibliotekets samling gjennom innsamling av eldre kort- og dokumentarfilm.

I Nasjonalbibliotekets bevaringsarbeid på filmfeltet har norske spillefilmer så langt hatt førsteprioritet. Som et resultat av dette ble det i 2011 analogt restaurert hele 40 spillefilmer. I løpet av 2012 vil Nasjonalbiblioteket også starte opp med et omfattende digitalt bevarings- og formidlingsprosjekt av dokumentarfilm og kortfilm på 16mm. I likhet med spillefilmene utgjør dette materialet en viktig kilde til norsk kultur- og filmhistorie.

 

Richard Gjems
konstituert seksjonsleder
Film og musikk
Nasjonalbiblioteket 

Les også Rushprints artikkel om Fort Forover, De forsvunne filmene.

2 Responses to – Pliktavleveringen fungerer godt

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

MENY