Utfordrer tv-kanalene

Stadig flere norske dokumentarfilmer er politisk ladet, og legger ikke skjul på filmskaperens agenda. Nå utfordres tv-kanalene til å revurdere sine kvalitetskriterier for dokumentar.

Stadig flere norske dokumentarfilmer er politisk ladet, og legger ikke skjul på filmskaperens agenda. Nå utfordres tv-kanalene til å revurdere sine kvalitetskriterier for dokumentar.

Kinoaktuelle Smaken av hund og USA mot Al-Arian, samt den snart premiereklare On a tightrope, er bare noen få eksempler på utpreget politiske norske dokumentarfilmer. Ketil Magnusson, leder for Oslo dokumentarkino, mener at dette er en internasjonal trend som vi bare har sett begynnelsen av i Norge så langt.

– Det vi ser i Norge nå, er en tendens som har vart lenge internasjonalt, særlig i USA. Jeg tror veldig mange nå ser behovet for at man skal kunne komme ut med sine meninger, uten at filmen dermed har mindre betydning. Stadig flere beveger seg ut av objektivitetskravets tvangstrøye, og det har blitt større aksept for det. I filmer som USA mot Al-Arian er filmskaperens agenda en drivkraft i filmen. Smaken av hund er veldig direkte og skiller seg kraftig ut i formen, sier han.

Som kjent har det vært mye debatt rundt norske tv-kanalers avvisning av filmene Smaken av hund og Et lite stykke Norge. Begge ganger ble manglende kvalitet anført som grunn for beslutningene. Magnusson mener at tv-kanalene bør revurdere sine kvalitetskriterier.

– For meg lever tv-kanalene i en annen verden, jeg skjønner ikke hvordan de tenker. De opererer med objektivitet som et kriterium, og resultatet er at de får filmer som opprettholder myter. De ”journalistiske” kvalitetskravene de oppgir holder ikke vann. En objektiv kommentatorstemme er en tilsløring av den som mener noe. Jeg mener at tv-selskapene må bruke andre kriterier for å måle kvalitet. Etterrettelighet, argumentasjon og tydelighet må være kvalitetskriterier, ikke påtatt objektivitet.

Tv-kanalene utfordres på nettopp denne problemstillingen i et seminar den 26. april under Den norske dokumentarfilmfestivalen i Volda.

– Hensikten med seminaret er å få i gang en diskusjon rundt format og sendeflater i riksdekkende fjernsyn for dokumentarfilmer med politisk ladet innhold, sier Sara Marie Vollset, leder for festivalen.

– Vi ønsker å utfordre tv-kanalene i forhold til hvilke typer dokumentarfilmer de velger å sende og ikke sende. Ofte er begrunnelsen for å avvise filmer at de er ”for politiske” eller ”for subjektive”, men også ”for lite forklarende”. Det siste følger gjerne observerende og mer poetiske politiske dokumentarfilmer. Det er nettopp dette vi ønsker å sette søkelyset på.

Illustrasjon: Eva Sjöwall

Utfordrer tv-kanalene

Stadig flere norske dokumentarfilmer er politisk ladet, og legger ikke skjul på filmskaperens agenda. Nå utfordres tv-kanalene til å revurdere sine kvalitetskriterier for dokumentar.

Stadig flere norske dokumentarfilmer er politisk ladet, og legger ikke skjul på filmskaperens agenda. Nå utfordres tv-kanalene til å revurdere sine kvalitetskriterier for dokumentar.

Kinoaktuelle Smaken av hund og USA mot Al-Arian, samt den snart premiereklare On a tightrope, er bare noen få eksempler på utpreget politiske norske dokumentarfilmer. Ketil Magnusson, leder for Oslo dokumentarkino, mener at dette er en internasjonal trend som vi bare har sett begynnelsen av i Norge så langt.

– Det vi ser i Norge nå, er en tendens som har vart lenge internasjonalt, særlig i USA. Jeg tror veldig mange nå ser behovet for at man skal kunne komme ut med sine meninger, uten at filmen dermed har mindre betydning. Stadig flere beveger seg ut av objektivitetskravets tvangstrøye, og det har blitt større aksept for det. I filmer som USA mot Al-Arian er filmskaperens agenda en drivkraft i filmen. Smaken av hund er veldig direkte og skiller seg kraftig ut i formen, sier han.

Som kjent har det vært mye debatt rundt norske tv-kanalers avvisning av filmene Smaken av hund og Et lite stykke Norge. Begge ganger ble manglende kvalitet anført som grunn for beslutningene. Magnusson mener at tv-kanalene bør revurdere sine kvalitetskriterier.

– For meg lever tv-kanalene i en annen verden, jeg skjønner ikke hvordan de tenker. De opererer med objektivitet som et kriterium, og resultatet er at de får filmer som opprettholder myter. De ”journalistiske” kvalitetskravene de oppgir holder ikke vann. En objektiv kommentatorstemme er en tilsløring av den som mener noe. Jeg mener at tv-selskapene må bruke andre kriterier for å måle kvalitet. Etterrettelighet, argumentasjon og tydelighet må være kvalitetskriterier, ikke påtatt objektivitet.

Tv-kanalene utfordres på nettopp denne problemstillingen i et seminar den 26. april under Den norske dokumentarfilmfestivalen i Volda.

– Hensikten med seminaret er å få i gang en diskusjon rundt format og sendeflater i riksdekkende fjernsyn for dokumentarfilmer med politisk ladet innhold, sier Sara Marie Vollset, leder for festivalen.

– Vi ønsker å utfordre tv-kanalene i forhold til hvilke typer dokumentarfilmer de velger å sende og ikke sende. Ofte er begrunnelsen for å avvise filmer at de er ”for politiske” eller ”for subjektive”, men også ”for lite forklarende”. Det siste følger gjerne observerende og mer poetiske politiske dokumentarfilmer. Det er nettopp dette vi ønsker å sette søkelyset på.

Illustrasjon: Eva Sjöwall

MENY