Klart for hodejakt

Filmmeldingen gjorde det klart at vi får et nytt storinstitutt. Finnes det egnete kandidater til lederstillingen i Norge, eller bør lederen hentes utenfra?

Filmmeldingen gjorde det klart at vi får et nytt storinstitutt. Finnes det egnete kandidater til lederstillingen i Norge, eller bør lederen hentes utenfra?

Filmmeldingen slår fast at Norsk filmfond, Norsk filminstitutt og Norsk filmutvikling bør samles i én institusjon. Dette medfører at så ulike instanser som bevilgninger, lansering, formidling og videreutdanning nå skal samordnes. En ringerunde viser at bransjen stiller store krav til lederen av det nye storinstituttet, men at det er usikkerhet om hvor lederen finnes.

– Vedkommende bør være norsk! Fordi den norske filmbransjen og -industriens vilkår er såpass særegne, og den norske kulturen så preget av et lite miljø, at en utenfra ville brukt for lang tid på læring, sier Tom Remlov.

Remlov blir Den Norske Operas administrerende direktør fra 2009, og har blant annet bakgrunn som teatersjef i Bergen, direktør for Norsk Film og leder ved produsentlinja på Filmskolen. Han understreker at den nye lederen samtidig må ha en internasjonal orientering.

– Det må være et menneske med store evner som personalleder, velutviklet politisk teft, brukbar forstand på film, og – ikke minst – en unorsk selvfølge i omgang med internasjonale partnere og miljøer, mener han.

Jon Jerstad er leder for Norske Filmregissører. Han mener at kravene til en ny leder er så komplekse at riktig person kan bli vanskelig å finne, men har som Remlov ikke stor tro på å hente inn en leder utenfra.

– Å hente inn en leder fra utlandet er ikke nødvendigvis en god løsning. Norsk Film hadde for eksempel i flere år en dansk leder, noe som ikke fungerte veldig godt. Vi må ta inn over oss at vår situasjon er forskjellig fra den danske og svenske. Det nye norske filminstituttet må være en norsk variant, og om det kommer en utenfra, må det i alle fall være en som respekterer dette og er mulig å samarbeide med. Selve utlysningsprosessen er noe som organisasjonene ikke har fått lov til å være med på tidligere. Men denne gangen er det kanskje nødvendig at vi får en rådgivende funksjon. Ansettelsesprosessen bør gjøres i samarbeid med organisasjonene, ikke tres ned over hodet på oss, mener han.

Jerstad mener at evne til omstilling er en nøkkelkvalifikasjon.

– Det er snakk om krevende omstillinger. Noe av grunnen til sammenslåingen er at de tre institusjonene i dag ikke har god nok kommunikasjon, det er derfor vanskelig å si om noen av de nåværende lederne er egnet. Bare innen NFI er det mye spenninger fra før, og nå er det to institusjoner til som skal inn. Et nytt storinstitutt trenger en leder som både har erfaring med omstillingsprosesser og som har faglig innsikt, og vi er usikre på om en sånn egnet person finnes. Det handler dessuten ikke om markedsøkonomi og kroner og øre, derfor er det meningsløst å gjøre som sykehusene og trekke inn økonomer. En kombinasjon av dyp faglig innsikt og ledelseskompetanse er viktig, sier han.

Leif Holst-Jensen, generalsekretær i Produsentforeningen, mener som Jerstad at en ny leder må ha god kjennskap til bransjen, men han er ikke så opptatt av om lederen er norsk eller ei.

– Vi forventer at en ny leder både har en sterk personlighet og er lydhør og samarbeidsvillig overfor bransjen. Å ha innsikt i bransjen er svært viktig. Jeg tror at en sånn person kan finnes i Norge, men også i utlandet, og vi må holde alle muligheter åpne, sier han.

Foto: En folkefiende

Klart for hodejakt

Filmmeldingen gjorde det klart at vi får et nytt storinstitutt. Finnes det egnete kandidater til lederstillingen i Norge, eller bør lederen hentes utenfra?

Filmmeldingen gjorde det klart at vi får et nytt storinstitutt. Finnes det egnete kandidater til lederstillingen i Norge, eller bør lederen hentes utenfra?

Filmmeldingen slår fast at Norsk filmfond, Norsk filminstitutt og Norsk filmutvikling bør samles i én institusjon. Dette medfører at så ulike instanser som bevilgninger, lansering, formidling og videreutdanning nå skal samordnes. En ringerunde viser at bransjen stiller store krav til lederen av det nye storinstituttet, men at det er usikkerhet om hvor lederen finnes.

– Vedkommende bør være norsk! Fordi den norske filmbransjen og -industriens vilkår er såpass særegne, og den norske kulturen så preget av et lite miljø, at en utenfra ville brukt for lang tid på læring, sier Tom Remlov.

Remlov blir Den Norske Operas administrerende direktør fra 2009, og har blant annet bakgrunn som teatersjef i Bergen, direktør for Norsk Film og leder ved produsentlinja på Filmskolen. Han understreker at den nye lederen samtidig må ha en internasjonal orientering.

– Det må være et menneske med store evner som personalleder, velutviklet politisk teft, brukbar forstand på film, og – ikke minst – en unorsk selvfølge i omgang med internasjonale partnere og miljøer, mener han.

Jon Jerstad er leder for Norske Filmregissører. Han mener at kravene til en ny leder er så komplekse at riktig person kan bli vanskelig å finne, men har som Remlov ikke stor tro på å hente inn en leder utenfra.

– Å hente inn en leder fra utlandet er ikke nødvendigvis en god løsning. Norsk Film hadde for eksempel i flere år en dansk leder, noe som ikke fungerte veldig godt. Vi må ta inn over oss at vår situasjon er forskjellig fra den danske og svenske. Det nye norske filminstituttet må være en norsk variant, og om det kommer en utenfra, må det i alle fall være en som respekterer dette og er mulig å samarbeide med. Selve utlysningsprosessen er noe som organisasjonene ikke har fått lov til å være med på tidligere. Men denne gangen er det kanskje nødvendig at vi får en rådgivende funksjon. Ansettelsesprosessen bør gjøres i samarbeid med organisasjonene, ikke tres ned over hodet på oss, mener han.

Jerstad mener at evne til omstilling er en nøkkelkvalifikasjon.

– Det er snakk om krevende omstillinger. Noe av grunnen til sammenslåingen er at de tre institusjonene i dag ikke har god nok kommunikasjon, det er derfor vanskelig å si om noen av de nåværende lederne er egnet. Bare innen NFI er det mye spenninger fra før, og nå er det to institusjoner til som skal inn. Et nytt storinstitutt trenger en leder som både har erfaring med omstillingsprosesser og som har faglig innsikt, og vi er usikre på om en sånn egnet person finnes. Det handler dessuten ikke om markedsøkonomi og kroner og øre, derfor er det meningsløst å gjøre som sykehusene og trekke inn økonomer. En kombinasjon av dyp faglig innsikt og ledelseskompetanse er viktig, sier han.

Leif Holst-Jensen, generalsekretær i Produsentforeningen, mener som Jerstad at en ny leder må ha god kjennskap til bransjen, men han er ikke så opptatt av om lederen er norsk eller ei.

– Vi forventer at en ny leder både har en sterk personlighet og er lydhør og samarbeidsvillig overfor bransjen. Å ha innsikt i bransjen er svært viktig. Jeg tror at en sånn person kan finnes i Norge, men også i utlandet, og vi må holde alle muligheter åpne, sier han.

Foto: En folkefiende

MENY