Veier ut av Norge

Norsk filmutvikling vil for syvende gang arrangere utviklingsverksted for dokumentarfilm – i år under tittelen “Veien til Forum”. Målet er å hjelpe dokumentarprosjekter til flere internasjonale fora for samfinansiering.

Norsk filmutvikling vil for syvende gang arrangere utviklingsverksted for dokumentarfilm – i år under tittelen “Veien til Forum”. Målet er å hjelpe dokumentarprosjekter til flere internasjonale fora for samfinansiering.

4 – 8 dokumentarfilmsteam vil få mulighet til å videreutvikle sine prosjekt med tanke på Nordisk Forum for samfinansiering av dokumentarfilmer i Århus, Forum Amsterdam og andre relevante forum i 2006. I år kommer “Veien til Forum” være mer individuelt innrettet, og NFU søker i høyere grad prosjekter som allerede er under utvikling.

Del 1: (i uke 10)
Presentasjon og videreutvikling av prosjektene.
Hvordan kan akkurat ditt prosjekt finne sin form?
Individuelle møter med PeÅ Holmquist (ja, det skrives slik) på hvert enkelt prosjekt
Viktige spørsmål rundt prosjektene er hvilke markeder som finnes og hvordan man finner taktiske avveininger. Er prosjektet myntet på Norden eller hele Europa?
Hva slags pilot bør lages?

Del 2: Arbeid med pilot og gjennomgang av tekst/skriftlig materiale

Del 3: (uke 18/19)
Gjennomgang av piloter og finpuss av hele presentasjonsopplegget.
Tirsdag 9.mai pitches alle prosjektene for norske tilskuddsgivere.

Norsk filmutvikling vil legge vekt på både prosjektets innhold og form. Likeledes ønskes referanse til eventuell research som omhandler de medvirkende i filmprosjektet.

Norsk filmutvikling vil legge følgende kriterier for utvelgelsen:

At prosjektet er interessant for nordisk og europeisk samfinansiering.
At prosjektet har en klar rekkevidde utover en norsk innfallsvinkel.
At det ikke nylig (siste året) har blitt laget liknende prosjekter i Norden.

Leder: Den svenske professoren i dokumentarfilm PeÅ Holmquist.

Målgruppe: 4 – 8 dokumentarfilmteam (regissør/produsent)

Søknad med prosjektbeskrivelse og mini-cv må være mottatt innen 13. februar kl. 10.00.

Norsk filmutvikling
Postboks 904 Sentrum
0104 Oslo
eller e-post:
[email protected]

Merk søknaden ”Veien til Forum”

Dato: i perioden 6. mars til 9. mai
Sted: Norsk filmutvikling
Tid: 09.00 – 16.00
Egenandel: kr 1.100

Foto: Dokumentarteamet bak «Alt om min far»

2 kommentarer til Veier ut av Norge

  1. […] Da Ingmar Bergman og Michelangelo Antonioni i sommer døde på samme dag, utløste det en sorgreaksjon på vegne av filmkunsten uten sidestykke i moderne filmhistorie. Symbolikken i dette doble frafallet ble så overveldende for enkelte filmkritikere at de erklærte den såkalte arthousefilmen for død. […]

Veier ut av Norge

Norsk filmutvikling vil for syvende gang arrangere utviklingsverksted for dokumentarfilm – i år under tittelen “Veien til Forum”. Målet er å hjelpe dokumentarprosjekter til flere internasjonale fora for samfinansiering.

Norsk filmutvikling vil for syvende gang arrangere utviklingsverksted for dokumentarfilm – i år under tittelen “Veien til Forum”. Målet er å hjelpe dokumentarprosjekter til flere internasjonale fora for samfinansiering.

4 – 8 dokumentarfilmsteam vil få mulighet til å videreutvikle sine prosjekt med tanke på Nordisk Forum for samfinansiering av dokumentarfilmer i Århus, Forum Amsterdam og andre relevante forum i 2006. I år kommer “Veien til Forum” være mer individuelt innrettet, og NFU søker i høyere grad prosjekter som allerede er under utvikling.

Del 1: (i uke 10)
Presentasjon og videreutvikling av prosjektene.
Hvordan kan akkurat ditt prosjekt finne sin form?
Individuelle møter med PeÅ Holmquist (ja, det skrives slik) på hvert enkelt prosjekt
Viktige spørsmål rundt prosjektene er hvilke markeder som finnes og hvordan man finner taktiske avveininger. Er prosjektet myntet på Norden eller hele Europa?
Hva slags pilot bør lages?

Del 2: Arbeid med pilot og gjennomgang av tekst/skriftlig materiale

Del 3: (uke 18/19)
Gjennomgang av piloter og finpuss av hele presentasjonsopplegget.
Tirsdag 9.mai pitches alle prosjektene for norske tilskuddsgivere.

Norsk filmutvikling vil legge vekt på både prosjektets innhold og form. Likeledes ønskes referanse til eventuell research som omhandler de medvirkende i filmprosjektet.

Norsk filmutvikling vil legge følgende kriterier for utvelgelsen:

At prosjektet er interessant for nordisk og europeisk samfinansiering.
At prosjektet har en klar rekkevidde utover en norsk innfallsvinkel.
At det ikke nylig (siste året) har blitt laget liknende prosjekter i Norden.

Leder: Den svenske professoren i dokumentarfilm PeÅ Holmquist.

Målgruppe: 4 – 8 dokumentarfilmteam (regissør/produsent)

Søknad med prosjektbeskrivelse og mini-cv må være mottatt innen 13. februar kl. 10.00.

Norsk filmutvikling
Postboks 904 Sentrum
0104 Oslo
eller e-post:
[email protected]

Merk søknaden ”Veien til Forum”

Dato: i perioden 6. mars til 9. mai
Sted: Norsk filmutvikling
Tid: 09.00 – 16.00
Egenandel: kr 1.100

Foto: Dokumentarteamet bak «Alt om min far»

2 Responses to Veier ut av Norge

  1. […] Da Ingmar Bergman og Michelangelo Antonioni i sommer døde på samme dag, utløste det en sorgreaksjon på vegne av filmkunsten uten sidestykke i moderne filmhistorie. Symbolikken i dette doble frafallet ble så overveldende for enkelte filmkritikere at de erklærte den såkalte arthousefilmen for død. […]

MENY