Widvey svarer på kritikken

Widvey svarer på kritikken

Kulturminster Widvey har opplevd massiv kritikk fra filmbransjen de siste ukene for forslaget om å legge driften av Cinemateket ut av Norsk filminstitutt.

I et innlegg i Aftenposten svarer hun på kritikken og understreker at Cinemateket ikke er foreslått nedlagt, selv om noe av kritikken gir inntrykk av det.

«Ingen har foreslått å avvikle Cinemateket i Oslo. Det Regjeringen har foreslått, er at det ikke skal drives som del av en statlig etat, men som en egen enhet, på lik linje med andre kunstinstitusjoner«.

«Mens Cinemateket i Oslo til nå har vært del av en statlig etat har de andre cinematekene forskjellige andre organisasjonsformer. NFI skal nå forvalte virkemidlene i filmformidlingspolitikken og skal vurdere hvordan nasjonale cinematekoppgaver best kan ivaretas«.

Slik får NFI et rendyrket og spisset oppdrag, mener hun. Å sammenlikne Cinemateket med Nasjonalmuseet og Nationaltheatret, slik blant annet Yngve Sæther i Motlys har gjort i sin kritikk, blir feil, mener hun.

«Disse institusjonene er imidlertid ikke etater underlagt departementet, men organisert som selvstendige enheter. Nationaltheatret er et aksjeselskap, og Nasjonalmuseet er en stiftelse. De opererer på armlengdes avstand fra departementet, men med statlig tilskudd. Cinematekets organisering i en selvstendig enhet med eget styre vil bli mer som disse to institusjonene enn i dag«.

Målet er å få ”en helhetlig nasjonal politikk for filmformidling”. Men Widvey går ikke nærmere inn på hvordan Cinemateket skal kunne finansieres på nåværende nivå når institusjonen flyttes ut av NFI. Oslo kommune har signalisert at den ikke vil gå inne med midler.

Widvey svarer på kritikken

Widvey svarer på kritikken

Kulturminster Widvey har opplevd massiv kritikk fra filmbransjen de siste ukene for forslaget om å legge driften av Cinemateket ut av Norsk filminstitutt.

I et innlegg i Aftenposten svarer hun på kritikken og understreker at Cinemateket ikke er foreslått nedlagt, selv om noe av kritikken gir inntrykk av det.

«Ingen har foreslått å avvikle Cinemateket i Oslo. Det Regjeringen har foreslått, er at det ikke skal drives som del av en statlig etat, men som en egen enhet, på lik linje med andre kunstinstitusjoner«.

«Mens Cinemateket i Oslo til nå har vært del av en statlig etat har de andre cinematekene forskjellige andre organisasjonsformer. NFI skal nå forvalte virkemidlene i filmformidlingspolitikken og skal vurdere hvordan nasjonale cinematekoppgaver best kan ivaretas«.

Slik får NFI et rendyrket og spisset oppdrag, mener hun. Å sammenlikne Cinemateket med Nasjonalmuseet og Nationaltheatret, slik blant annet Yngve Sæther i Motlys har gjort i sin kritikk, blir feil, mener hun.

«Disse institusjonene er imidlertid ikke etater underlagt departementet, men organisert som selvstendige enheter. Nationaltheatret er et aksjeselskap, og Nasjonalmuseet er en stiftelse. De opererer på armlengdes avstand fra departementet, men med statlig tilskudd. Cinematekets organisering i en selvstendig enhet med eget styre vil bli mer som disse to institusjonene enn i dag«.

Målet er å få ”en helhetlig nasjonal politikk for filmformidling”. Men Widvey går ikke nærmere inn på hvordan Cinemateket skal kunne finansieres på nåværende nivå når institusjonen flyttes ut av NFI. Oslo kommune har signalisert at den ikke vil gå inne med midler.

MENY