Widvey krever av NFI at tilskudd til tv-drama skal økes

Widvey krever av NFI at tilskudd til tv-drama skal økes

Kulturminister Thorhild Widvey går offensivt ut i DN i dag med et svar på blant annet innlegget fra Espen Huseby i Nordic World forrige uke der han etterspør en offensiv satsing på tv-produksjon. Det er særlig eksporten av norske tv-programmer som opptar ham («Hvor blir det av perspektivet på hvordan ulike varianter av norsk tv kan stimuleres til å nå ut i den store verden?»).

Du behøver ikke vente lenge, beroliger hun Huseby.

”Regjeringen er godt i gang med flere tiltak som styrker norsk tv- og filmproduksjon, både i Norge og internasjonalt. Filmmeldingen er bare én del av dette arbeidet”.

Hun nevner at forslaget i filmmeldingen om at NRK skal øke sin andel eksterne produksjoner til 40 prosent fra 2018.

”Målet er blant annet kompetanseutveksling mellom de uavhengige miljøene og NRK. Dette vil øke kvaliteten i norsk filmkunst og tv-produksjon”.

Hun fremhever samtidig at hun som kulturminister har stilt krav til Norsk Filminstitutt (NFI) i årets tildelingsbrev at tilskudd til tv-drama skal økes. Men øremerkede midler til tv-drama er det foreløpig ikke snakk om, så sannsynligvis må NFI foreta en prioritering innenfor den potten den administrerer fra før.

”Vi har også bedt NFI om å ha et særlig fokus på konsum av norsk film i utlandet og på lønnsomhet i norske produksjonsmiljøer. I dag er det en økonomisk ulempe å ha norske eiere, også for tv-produksjonsselskaper. Dette jobber regjeringen med å endre. Selv om noen av produksjonsselskapene har utenlandske eiere, er miljøene forankret i en norsk kontekst og speiler en norsk virkelighet. De er dermed et viktig bidrag til et mangfoldig og vitalt miljø innenfor norsk film og tv.”

Les hele saken (krever abonnement)

Widvey krever av NFI at tilskudd til tv-drama skal økes

Widvey krever av NFI at tilskudd til tv-drama skal økes

Kulturminister Thorhild Widvey går offensivt ut i DN i dag med et svar på blant annet innlegget fra Espen Huseby i Nordic World forrige uke der han etterspør en offensiv satsing på tv-produksjon. Det er særlig eksporten av norske tv-programmer som opptar ham («Hvor blir det av perspektivet på hvordan ulike varianter av norsk tv kan stimuleres til å nå ut i den store verden?»).

Du behøver ikke vente lenge, beroliger hun Huseby.

”Regjeringen er godt i gang med flere tiltak som styrker norsk tv- og filmproduksjon, både i Norge og internasjonalt. Filmmeldingen er bare én del av dette arbeidet”.

Hun nevner at forslaget i filmmeldingen om at NRK skal øke sin andel eksterne produksjoner til 40 prosent fra 2018.

”Målet er blant annet kompetanseutveksling mellom de uavhengige miljøene og NRK. Dette vil øke kvaliteten i norsk filmkunst og tv-produksjon”.

Hun fremhever samtidig at hun som kulturminister har stilt krav til Norsk Filminstitutt (NFI) i årets tildelingsbrev at tilskudd til tv-drama skal økes. Men øremerkede midler til tv-drama er det foreløpig ikke snakk om, så sannsynligvis må NFI foreta en prioritering innenfor den potten den administrerer fra før.

”Vi har også bedt NFI om å ha et særlig fokus på konsum av norsk film i utlandet og på lønnsomhet i norske produksjonsmiljøer. I dag er det en økonomisk ulempe å ha norske eiere, også for tv-produksjonsselskaper. Dette jobber regjeringen med å endre. Selv om noen av produksjonsselskapene har utenlandske eiere, er miljøene forankret i en norsk kontekst og speiler en norsk virkelighet. De er dermed et viktig bidrag til et mangfoldig og vitalt miljø innenfor norsk film og tv.”

Les hele saken (krever abonnement)

MENY