Vil Widvey redde filmklubbene?

ffabutton2-630x340

Norsk filmklubbforbund har gått ut med en dramatisk pressemelding i dag der det varsles at den tradisjonsrike filmbastionen blir nedlagt om ikke noen (les: Kulturdepartementet) tar affære.

Årsaken er at Film & Kino vil kutte hele den offentlige støtten til Norsk filmklubbforbund. Kuttet kommer som en følge av sviktende DVD-salg og at regjeringen sannsynligvis vil foreslå å fjerne dagens avgift på fysiske videomedier (DVD/ Blu Ray).

 «Bortfall av støtten vil føre til nedleggelse av organisert filmklubbvirksomhet i Norge», frykter styreleder Helene Aalborg i Norsk filmklubbforbund

Kuttet i den offentlige støtten til filmklubbvirksomheten kommer i tillegg til Film & Kinos tidligere kutt i støtten til andre filmformidlere som uavhengige filmdistributører, festivaler og cinematek.

En rekke filmkulturelle tiltak finansieres i dag gjennom det avgiftsbaserte Norske kino- og filmfondet, et fond med stadig synkende inntekter. Hvis DVD-delen av avgiften faller bort i den forventede filmmeldingen, slik direktør Guttorm Petterson i Film & Kino frykter, vil fondet ikke ha tilstrekkelige midler til å ivareta sine lovpålagte forpliktelser slik de er formulert i forskriftene til Lov om Film og videogram. Deriblant støtten til filmklubbvirksomheten.

Filmklubbene har vært sentrale filmformidlere i Norge siden slutten av 1950-tallet. En rekke av dagens filmskapere og bransjefolk har hatt viktige møter med filmen gjennom filmklubbene.

«De aller fleste filmskapere og filmvitere av i dag er eller har vært del av filmklubb-bevegelsen i deler av sitt liv, og de aller fleste har hatt formative filmopplevelser på et cinematek eller en filmklubb og hentet kunnskap og inspirasjon fra filmfaglige seminarer», sier filmregissør Arild Andresen i et innlegg på facebook.

Fakta om Norsk filmklubbforbund:

Filmklubbforbundet organiserer 80 filmklubber som drives av frivillige i hele landet, fordelt på 12 000 medlemmer og med ca. 40 000 besøk per år. ¼ av klubbene er barne- og ungdomsfilmklubber, og bortfall av offentlig støtte vil ramme et fritidstilbud til denne viktige målgruppen. Filmklubber er drevet av frivillige og samarbeider nært med lokalt kino- og kulturliv. Noen steder i landet har filmklubber overtatt filmvisningen i den lokale kinoen. Filmklubbmiljøet tilbyr en møteplass for å se film sammen, og setter filmer inn i en sammenheng med innledninger, regissørbesøk og programmering rundt aktuelle tema. Filmklubbforbundet sentralt organiserer aktivitetene ved å leie ut film fra en rikholdig filmpark, støtte økonomisk og arrangere seminarer og kurs. Forbundet gir også ut Z filmtidsskrift og står bak en serie med temahefter fra filmhistorien.

Kilde: Norsk filmklubbforbund

Vil Widvey redde filmklubbene?

ffabutton2-630x340

Norsk filmklubbforbund har gått ut med en dramatisk pressemelding i dag der det varsles at den tradisjonsrike filmbastionen blir nedlagt om ikke noen (les: Kulturdepartementet) tar affære.

Årsaken er at Film & Kino vil kutte hele den offentlige støtten til Norsk filmklubbforbund. Kuttet kommer som en følge av sviktende DVD-salg og at regjeringen sannsynligvis vil foreslå å fjerne dagens avgift på fysiske videomedier (DVD/ Blu Ray).

 «Bortfall av støtten vil føre til nedleggelse av organisert filmklubbvirksomhet i Norge», frykter styreleder Helene Aalborg i Norsk filmklubbforbund

Kuttet i den offentlige støtten til filmklubbvirksomheten kommer i tillegg til Film & Kinos tidligere kutt i støtten til andre filmformidlere som uavhengige filmdistributører, festivaler og cinematek.

En rekke filmkulturelle tiltak finansieres i dag gjennom det avgiftsbaserte Norske kino- og filmfondet, et fond med stadig synkende inntekter. Hvis DVD-delen av avgiften faller bort i den forventede filmmeldingen, slik direktør Guttorm Petterson i Film & Kino frykter, vil fondet ikke ha tilstrekkelige midler til å ivareta sine lovpålagte forpliktelser slik de er formulert i forskriftene til Lov om Film og videogram. Deriblant støtten til filmklubbvirksomheten.

Filmklubbene har vært sentrale filmformidlere i Norge siden slutten av 1950-tallet. En rekke av dagens filmskapere og bransjefolk har hatt viktige møter med filmen gjennom filmklubbene.

«De aller fleste filmskapere og filmvitere av i dag er eller har vært del av filmklubb-bevegelsen i deler av sitt liv, og de aller fleste har hatt formative filmopplevelser på et cinematek eller en filmklubb og hentet kunnskap og inspirasjon fra filmfaglige seminarer», sier filmregissør Arild Andresen i et innlegg på facebook.

Fakta om Norsk filmklubbforbund:

Filmklubbforbundet organiserer 80 filmklubber som drives av frivillige i hele landet, fordelt på 12 000 medlemmer og med ca. 40 000 besøk per år. ¼ av klubbene er barne- og ungdomsfilmklubber, og bortfall av offentlig støtte vil ramme et fritidstilbud til denne viktige målgruppen. Filmklubber er drevet av frivillige og samarbeider nært med lokalt kino- og kulturliv. Noen steder i landet har filmklubber overtatt filmvisningen i den lokale kinoen. Filmklubbmiljøet tilbyr en møteplass for å se film sammen, og setter filmer inn i en sammenheng med innledninger, regissørbesøk og programmering rundt aktuelle tema. Filmklubbforbundet sentralt organiserer aktivitetene ved å leie ut film fra en rikholdig filmpark, støtte økonomisk og arrangere seminarer og kurs. Forbundet gir også ut Z filmtidsskrift og står bak en serie med temahefter fra filmhistorien.

Kilde: Norsk filmklubbforbund

MENY