Vil Thomas Robsahm få fart på Talent Norge?

Vil Thomas Robsahm få fart på Talent Norge?

Filmprodusent Thomas Robsahm skal gjennom prosjektet Filmskapere og utviklingsselskapet Amarcord dyrke utviklingen av talenter i norsk film og tv-produksjon, heter det i en pressemelding. Prosjektet finansieres av Talent Norge, SF Studios og Film Farms.

Så langt har filmens plass i satsingen til Talent Norge virket noe retningsløs. I filmmeldingen til regjeringen var talentutvikling heller ikke spesielt godt gjort rede for. Men med FilmLab og nå Filmskapere begynner noe å ta form som det blir spennende å følge videre. Det brukes begreper som ”fortellerstemme” og ”høyere kvalitet” i omtalen av disse ordningene, og vi håper etter hvert å kunne bringe leserne nærmere hva det mer konkret innebærer.

Ikke noe felt i kulturlivet er forbundet med så mange flotte ord som talentutvikling. Å få innsyn i Norsk filminstitutts spissede talentutviklingsordning Nye Veier er nesten umulig, og det er ikke foretatt noen evaluering NFI vil dele med bransjen. Det vil være interessant å se grenseoppgangene mellom Nye Veier-ordningen, Masterstudiet ved Den norske filmskolen og nå denne nye ordningen. Hvordan skal de utfylle hverandre?

Det vil ikke være noen søknadsprosess i Filmskapere. Formålet er å” skape et miljø der unge talenter får innsikt og inspirasjon fra mer etablerte filmskapere. I tillegg skal det bygges bro mellom fiksjon og dokumentar, da stadig flere filmskapere opererer på begge felt. Målet er at man gjennom et langt grundigere utviklingsarbeid enn det som ellers er vanlig bransjen oppnår høyere kvalitet på prosjektene før de fullfinansieres. Et faglig råd vil stå for utvelgelsen av talentene”.

– Vi vil aktivt oppsøke talenter som har markert seg og vi har som ambisjon å løfte kvaliteten på norsk film og tv-produksjon ytterligere ved å gi filmskapere mulighet til å strekke seg lenger. Gjennom bidraget fra Talent Norge kan vi å jobbe grundigere med idéer og idéutvikling, samt bli mer ambisiøse for å nå ut nasjonalt og internasjonalt, sier Robsham.

Robsahm har som kjent bakgrunn som produsent for en rekke norske regissører bl.a. Joachim Trier, Margreth Olin, Maria Sødahl, Solveig Melkeraaen, Unni Straume, Jannicke Systad Jacobsen og Emil Trier. Han har også vært førsteamanuensis på Filmskolen i Lillehammer og spillefilmkonsulent hos Norsk Filminstitutt.

Filmskaperes faglige råd består av Jenny Stjernströmer Björk (SF Studios) (Isabel Nylund er vara ut året), Dyveke Graver (Film Farms) og Thomas Robsahm (Amarcord).

 

 

Vil Thomas Robsahm få fart på Talent Norge?

Vil Thomas Robsahm få fart på Talent Norge?

Filmprodusent Thomas Robsahm skal gjennom prosjektet Filmskapere og utviklingsselskapet Amarcord dyrke utviklingen av talenter i norsk film og tv-produksjon, heter det i en pressemelding. Prosjektet finansieres av Talent Norge, SF Studios og Film Farms.

Så langt har filmens plass i satsingen til Talent Norge virket noe retningsløs. I filmmeldingen til regjeringen var talentutvikling heller ikke spesielt godt gjort rede for. Men med FilmLab og nå Filmskapere begynner noe å ta form som det blir spennende å følge videre. Det brukes begreper som ”fortellerstemme” og ”høyere kvalitet” i omtalen av disse ordningene, og vi håper etter hvert å kunne bringe leserne nærmere hva det mer konkret innebærer.

Ikke noe felt i kulturlivet er forbundet med så mange flotte ord som talentutvikling. Å få innsyn i Norsk filminstitutts spissede talentutviklingsordning Nye Veier er nesten umulig, og det er ikke foretatt noen evaluering NFI vil dele med bransjen. Det vil være interessant å se grenseoppgangene mellom Nye Veier-ordningen, Masterstudiet ved Den norske filmskolen og nå denne nye ordningen. Hvordan skal de utfylle hverandre?

Det vil ikke være noen søknadsprosess i Filmskapere. Formålet er å” skape et miljø der unge talenter får innsikt og inspirasjon fra mer etablerte filmskapere. I tillegg skal det bygges bro mellom fiksjon og dokumentar, da stadig flere filmskapere opererer på begge felt. Målet er at man gjennom et langt grundigere utviklingsarbeid enn det som ellers er vanlig bransjen oppnår høyere kvalitet på prosjektene før de fullfinansieres. Et faglig råd vil stå for utvelgelsen av talentene”.

– Vi vil aktivt oppsøke talenter som har markert seg og vi har som ambisjon å løfte kvaliteten på norsk film og tv-produksjon ytterligere ved å gi filmskapere mulighet til å strekke seg lenger. Gjennom bidraget fra Talent Norge kan vi å jobbe grundigere med idéer og idéutvikling, samt bli mer ambisiøse for å nå ut nasjonalt og internasjonalt, sier Robsham.

Robsahm har som kjent bakgrunn som produsent for en rekke norske regissører bl.a. Joachim Trier, Margreth Olin, Maria Sødahl, Solveig Melkeraaen, Unni Straume, Jannicke Systad Jacobsen og Emil Trier. Han har også vært førsteamanuensis på Filmskolen i Lillehammer og spillefilmkonsulent hos Norsk Filminstitutt.

Filmskaperes faglige råd består av Jenny Stjernströmer Björk (SF Studios) (Isabel Nylund er vara ut året), Dyveke Graver (Film Farms) og Thomas Robsahm (Amarcord).

 

 

MENY