Vil Skam tåle overgangen til USA?

Vil Skam tåle overgangen til USA?

Det spør ingen ringere enn New York Times i et oppslag om den norske dramaserien som NRK nå altså har solgt rettighetene til. Det er det nordamerikanske kontinentet den britiske underholdningsmogulen Simon Fuller (bl.a American Idol) ønsker å tilrettelegge en engelskspråklig serie for. Tittelen blir Shame.

Det som har vekket Fullers oppmerksomhet er ikke nødvendigvis tematikken, men måten NRK har lansert (eller ”ikke-lansert”) serien på overfor målgruppen og latt webversjonen være såpass styrende for den lineære versjonen.

Den engelskspråklige versjonen skal bruke det eksisterende formatet, men skape nye rollefigurer med nye skuespillere, melder Fuller. ”Skam fungerer på alle plattformer, og det er hva som gjør den annerledes. Vi ønsker å være innovative og flytte noen grenser i måten moderne innhold blir sett og opplevd”, sier han – som om originalserien ikke allerede har oppnådd dette.

NYT-artikkelen berører i liten grad hvordan den nasjonale identiteten til Skam har bidratt til seriens særpreg og kvaliteter. Man skulle tro at det spesifikke ungdomsmiljøet som skildres i serien, i verdens mest velstående og kanskje minste sosialdemokrati, på noen måter vil bli oppfattet som eksotisk utenfor Norden.

Andem reiste landet rundt på research-tur da hun forberedte serien (noe hun har fortalt utførlig om i vårt intervju med henne, der hun også snakkert om sin bruk av NABC-metoden). Spørsmålet blir hvordan amerikanske forhold harmonerer med de norske. I vårt intervju med henne berørte Andem spørsmålet slik:

”Som ungdomsserie konkurrerer vi mot de største produksjonene i USA, men det er én ting vi har som ikke amerikanerne har: Vi vet hvem de er, og vi forstår dem fordi vi kjenner kulturen de har vokst opp i. Det er helt avgjørende for Skam.”

Les også debatten i Rushprint om Skam

Vil Skam tåle overgangen til USA?

Vil Skam tåle overgangen til USA?

Det spør ingen ringere enn New York Times i et oppslag om den norske dramaserien som NRK nå altså har solgt rettighetene til. Det er det nordamerikanske kontinentet den britiske underholdningsmogulen Simon Fuller (bl.a American Idol) ønsker å tilrettelegge en engelskspråklig serie for. Tittelen blir Shame.

Det som har vekket Fullers oppmerksomhet er ikke nødvendigvis tematikken, men måten NRK har lansert (eller ”ikke-lansert”) serien på overfor målgruppen og latt webversjonen være såpass styrende for den lineære versjonen.

Den engelskspråklige versjonen skal bruke det eksisterende formatet, men skape nye rollefigurer med nye skuespillere, melder Fuller. ”Skam fungerer på alle plattformer, og det er hva som gjør den annerledes. Vi ønsker å være innovative og flytte noen grenser i måten moderne innhold blir sett og opplevd”, sier han – som om originalserien ikke allerede har oppnådd dette.

NYT-artikkelen berører i liten grad hvordan den nasjonale identiteten til Skam har bidratt til seriens særpreg og kvaliteter. Man skulle tro at det spesifikke ungdomsmiljøet som skildres i serien, i verdens mest velstående og kanskje minste sosialdemokrati, på noen måter vil bli oppfattet som eksotisk utenfor Norden.

Andem reiste landet rundt på research-tur da hun forberedte serien (noe hun har fortalt utførlig om i vårt intervju med henne, der hun også snakkert om sin bruk av NABC-metoden). Spørsmålet blir hvordan amerikanske forhold harmonerer med de norske. I vårt intervju med henne berørte Andem spørsmålet slik:

”Som ungdomsserie konkurrerer vi mot de største produksjonene i USA, men det er én ting vi har som ikke amerikanerne har: Vi vet hvem de er, og vi forstår dem fordi vi kjenner kulturen de har vokst opp i. Det er helt avgjørende for Skam.”

Les også debatten i Rushprint om Skam

MENY