Vestnorsk støtter filmskapers kamp for innsyn

Vestnorsk støtter filmskapers kamp for innsyn

Foto: Regissør Lena-Christin Kalle

Det er kanskje ikke tilfeldig at filmene som fikk mest da Vestnorsk filmsenter nylig delte ut støtte til atten prosjekter, berører vårt forhold til vann? Kortfilmene Vannskrekk og Himmelen under havet fikk i hvert fall 400 000 kroner hver.

Samtidig ble Lena-Christin Kalle og Elisabeth Kleppes dokumentar om tyskerjentenes skjebne etter krigen tildelt 390 000 kroner. De rettsløse er et filmprosjekt som har møtt motstand underveis – blant annet har ikke filmskaperne fått innsyn i sentrale dokumenter i Riksarkivet.

”Ved en tilfeldighet oppdager gravejournalist Lena-Christin Kalle at alle dokumenter om tyskerjentene er klausulert i Riksarkivet. De rettsløse er en dokumentarisk thriller som følger Lenas årelange kamp for å få innsyn i de hemmelige arkivene. Godt hjulpet av tidsvitner og andre hjelpere, avdekker hun Norges mørkeste hemmelighet”, heter det i omtalen.

Bakgrunnen for dokumentaren er de tusenvis av norske jenter som under krigen hadde omgang med tyskere og senere ble internert på Hovedøya. Dokumentasjon på nøyaktig hva som foregikk ved leiren er sparsom, og en del av det som finnes er ikke tilgjengelig for innsyn.

«Dette er unik informasjon av Norges behandling av tyskerjentene ved Norges største interneringsleir. At den er i private hender og ikke kommer ut er veldig lite heldig. Dette er veldig viktig dokumentasjon som bør være med på å forme vår forståelse av historien slik den virkelig var», sa Lena-Christin Kalle allerede i 2013 til Aftenposten da hun begynte å jobbe med prosjektet.

Vannskrekk av Vigdis Nilsen er ”en film om utenforskap, mobbing og grenseoverskridelser. Vi møter Siv på 10, en vakker sommerdag ved fjorden, og følger henne gjennom dramatiske og truende opplevelser. Siv prøver å finne sin plass mellom en famlende pappa og den nådeløse venninne-klikken”. Produsenter er Line Benedicte Iversen og Njål Lambrechts i Blinkfilm.

Himmelen under havet av Maria Galliani Dyrvik skildrer seks år gamle Mia som bor i en glasskuppel 537 meter under havoverflaten. ”Bergen ligger dekket av tang, og rundt henne er det søppelvirvler og haier som hun må passe seg for. Mia er nysgjerrig og vil opp for å se hva som er der oppe, men de voksne, de “myndige”, har gitt streng beskjed om at barna skal holde seg i kuppelen. “Himmelen under havet” begynte med et spørsmål: hvordan ville livet vært dersom Bergen var fullstendig dekket av vann?” Produsent er Anita Vedå.

Vestnorsk støtter filmskapers kamp for innsyn

Vestnorsk støtter filmskapers kamp for innsyn

Foto: Regissør Lena-Christin Kalle

Det er kanskje ikke tilfeldig at filmene som fikk mest da Vestnorsk filmsenter nylig delte ut støtte til atten prosjekter, berører vårt forhold til vann? Kortfilmene Vannskrekk og Himmelen under havet fikk i hvert fall 400 000 kroner hver.

Samtidig ble Lena-Christin Kalle og Elisabeth Kleppes dokumentar om tyskerjentenes skjebne etter krigen tildelt 390 000 kroner. De rettsløse er et filmprosjekt som har møtt motstand underveis – blant annet har ikke filmskaperne fått innsyn i sentrale dokumenter i Riksarkivet.

”Ved en tilfeldighet oppdager gravejournalist Lena-Christin Kalle at alle dokumenter om tyskerjentene er klausulert i Riksarkivet. De rettsløse er en dokumentarisk thriller som følger Lenas årelange kamp for å få innsyn i de hemmelige arkivene. Godt hjulpet av tidsvitner og andre hjelpere, avdekker hun Norges mørkeste hemmelighet”, heter det i omtalen.

Bakgrunnen for dokumentaren er de tusenvis av norske jenter som under krigen hadde omgang med tyskere og senere ble internert på Hovedøya. Dokumentasjon på nøyaktig hva som foregikk ved leiren er sparsom, og en del av det som finnes er ikke tilgjengelig for innsyn.

«Dette er unik informasjon av Norges behandling av tyskerjentene ved Norges største interneringsleir. At den er i private hender og ikke kommer ut er veldig lite heldig. Dette er veldig viktig dokumentasjon som bør være med på å forme vår forståelse av historien slik den virkelig var», sa Lena-Christin Kalle allerede i 2013 til Aftenposten da hun begynte å jobbe med prosjektet.

Vannskrekk av Vigdis Nilsen er ”en film om utenforskap, mobbing og grenseoverskridelser. Vi møter Siv på 10, en vakker sommerdag ved fjorden, og følger henne gjennom dramatiske og truende opplevelser. Siv prøver å finne sin plass mellom en famlende pappa og den nådeløse venninne-klikken”. Produsenter er Line Benedicte Iversen og Njål Lambrechts i Blinkfilm.

Himmelen under havet av Maria Galliani Dyrvik skildrer seks år gamle Mia som bor i en glasskuppel 537 meter under havoverflaten. ”Bergen ligger dekket av tang, og rundt henne er det søppelvirvler og haier som hun må passe seg for. Mia er nysgjerrig og vil opp for å se hva som er der oppe, men de voksne, de “myndige”, har gitt streng beskjed om at barna skal holde seg i kuppelen. “Himmelen under havet” begynte med et spørsmål: hvordan ville livet vært dersom Bergen var fullstendig dekket av vann?” Produsent er Anita Vedå.

MENY