Vardøens OSLO16 mottok 2,3 millioner

Vardøens OSLO16 mottok 2,3 millioner

I fjor på denne tiden lanserte Jan Vardøen filmsenteret OSLO16 her på rushprint.no, men skulle isteden skape størst overskrifter på forsommeren for sin friske debattutveksling med NFI. Når vi møter ham ved Sentralen i Oslo er det en lettet regissør og seriegründer vi treffer. Han har nettopp mottatt 2,3 millioner til OSLO16 fra Sparebankstiftelsen. Det blir helt avgjørende for de videre planene, som også omfatter en søknad hos Oslo kommune og en påbegynt oppussing av lokalene til gamle Stenersenmuseet (les mer om visjonen bak OSLO16 her og sjekk ut den nye websiden til senteret her).

– Nå begynner ballen endelig å rulle. Jeg tror dette kan ha en utløsende effekt. Jeg må innrømme at det har gått veldig tregt, jeg er vant til at ting skjer fortere. Nå holder vi på å rive og bygge opp nytt i Stenersenmuseet. Vi regner med ferdigstillelse i oktober. Det skal bli 30 produksjonsrom/kontorer, en visningssal med 85 seter, samt restaurant og bar. Vi begynner så smått allerede i sommer med kursing og noen samlinger. Vi installerer klippesuite, lydstudio og rom som skal fungere til forelesninger og sammenkomster – kort sagt: alt som skal til for å skape et miljø.

Det tidligere Stenersenmuseet er ikke noe billig lokale, men Vardøen understreker at så mye av midlene som mulig skal resultere i produksjoner. Målet er å fange opp det han kaller trykket der ute i underskogen av produksjonsmiljøet i hovedstaden – både hos de yngre og eldre.

– Vi vil skape en lavere terskel inn i filmbransjen for de som har talent og drive. Det handler om å komme utenom denne ventingen på støtte som er så lite fruktbar. Vi satser også på framleie av lokaler og er i kontakt med mange aktører som har vist interesse. Så alle der ute som søker etter et fellesskap på filmfeltet er interessante for oss.

Det var Super 16 i Danmark som opprinnelig var inspirasjonen. Men han trekker også fram Filmverkstaden i Stockholm.

– Der kan man få tilgang til alt man trenger for å lage film – bortsett fra penger. Det vi kan tilby tilsvarer likevel mange penger. Vi har allerede fått mange henvendelser, både fra filmskapere som vil lage action og sjangerfilm og de som ønsker å utvikle mer kunstnerisk orientert drama. Men også dokumentarfilm er noe vi ønsker å stimulere til mer produksjon av.

Hvordan skal man foreta utvelgelsen?

– Jeg skal ikke styre en sånn utvelgelse, jeg skal bare bidra til å skape en arena. Det hadde vært morsomt om vi på lengre sikt greide å etablere en ”Oslo-skole”. Vi kommer til å etablere en komité, kanskje på åtte-ni stykker, som vurderer prosjektene og gjennomføringsevnen – og engasjementet! Det skal som sagt være lavterskel for upolerte talenter med mye engasjement som kan komme i gang på mikrobudsjett. Man lærer ikke uten å feile.

Vardøen er opptatt av at OSLO16 skal samarbeide med alle filmmiljøene som er iferd med å vokse fram i Oslo.

– Det skjer så mye spennende: Oslo filmsenter og Viken har fusjonert, Vega Scene er underveis, Oslo Pix og kinoen på Kunstnernes Hus er igang og Oslo kommune holder på å utforme sin videre politikk på filmfeltet. Det skjer så mye positivt og vi kan gi hverandre mye drahjelp.

Les mer om de involverte i OSLO16

Vardøens OSLO16 mottok 2,3 millioner

Vardøens OSLO16 mottok 2,3 millioner

I fjor på denne tiden lanserte Jan Vardøen filmsenteret OSLO16 her på rushprint.no, men skulle isteden skape størst overskrifter på forsommeren for sin friske debattutveksling med NFI. Når vi møter ham ved Sentralen i Oslo er det en lettet regissør og seriegründer vi treffer. Han har nettopp mottatt 2,3 millioner til OSLO16 fra Sparebankstiftelsen. Det blir helt avgjørende for de videre planene, som også omfatter en søknad hos Oslo kommune og en påbegynt oppussing av lokalene til gamle Stenersenmuseet (les mer om visjonen bak OSLO16 her og sjekk ut den nye websiden til senteret her).

– Nå begynner ballen endelig å rulle. Jeg tror dette kan ha en utløsende effekt. Jeg må innrømme at det har gått veldig tregt, jeg er vant til at ting skjer fortere. Nå holder vi på å rive og bygge opp nytt i Stenersenmuseet. Vi regner med ferdigstillelse i oktober. Det skal bli 30 produksjonsrom/kontorer, en visningssal med 85 seter, samt restaurant og bar. Vi begynner så smått allerede i sommer med kursing og noen samlinger. Vi installerer klippesuite, lydstudio og rom som skal fungere til forelesninger og sammenkomster – kort sagt: alt som skal til for å skape et miljø.

Det tidligere Stenersenmuseet er ikke noe billig lokale, men Vardøen understreker at så mye av midlene som mulig skal resultere i produksjoner. Målet er å fange opp det han kaller trykket der ute i underskogen av produksjonsmiljøet i hovedstaden – både hos de yngre og eldre.

– Vi vil skape en lavere terskel inn i filmbransjen for de som har talent og drive. Det handler om å komme utenom denne ventingen på støtte som er så lite fruktbar. Vi satser også på framleie av lokaler og er i kontakt med mange aktører som har vist interesse. Så alle der ute som søker etter et fellesskap på filmfeltet er interessante for oss.

Det var Super 16 i Danmark som opprinnelig var inspirasjonen. Men han trekker også fram Filmverkstaden i Stockholm.

– Der kan man få tilgang til alt man trenger for å lage film – bortsett fra penger. Det vi kan tilby tilsvarer likevel mange penger. Vi har allerede fått mange henvendelser, både fra filmskapere som vil lage action og sjangerfilm og de som ønsker å utvikle mer kunstnerisk orientert drama. Men også dokumentarfilm er noe vi ønsker å stimulere til mer produksjon av.

Hvordan skal man foreta utvelgelsen?

– Jeg skal ikke styre en sånn utvelgelse, jeg skal bare bidra til å skape en arena. Det hadde vært morsomt om vi på lengre sikt greide å etablere en ”Oslo-skole”. Vi kommer til å etablere en komité, kanskje på åtte-ni stykker, som vurderer prosjektene og gjennomføringsevnen – og engasjementet! Det skal som sagt være lavterskel for upolerte talenter med mye engasjement som kan komme i gang på mikrobudsjett. Man lærer ikke uten å feile.

Vardøen er opptatt av at OSLO16 skal samarbeide med alle filmmiljøene som er iferd med å vokse fram i Oslo.

– Det skjer så mye spennende: Oslo filmsenter og Viken har fusjonert, Vega Scene er underveis, Oslo Pix og kinoen på Kunstnernes Hus er igang og Oslo kommune holder på å utforme sin videre politikk på filmfeltet. Det skjer så mye positivt og vi kan gi hverandre mye drahjelp.

Les mer om de involverte i OSLO16

MENY