Utlandsstøtte til bl.a Poppe og Moland

Detektiv+Downs S
Blir det Cannes-deltakelse for Detektiv Downs?

Nylig kunne NFI melde til Rushprint om at det var avsatt 10 millioner friske midler til lansering av norske filmer i utlandet. Samtidig oppfordret Stine Helgeland i NFI norske produsenter til å lage langsiktige og ambisiøse planer for utlandslanseringen av filmene sine. De første bevilgningene innen denne nye ordningen er et foreløpig svar på denne utfordringene, og det er ingen store overraskelser blant mottakerne. Fem produksjonsselskaper med åtte filmer har mottatt tilskudd:

Paradox Rettigheter AS er tildelt 500.000 til filmene A Thousand Times Goodnight og Kraftidioten; Friland Produksjon AS er tildelt 350.000 til filmene Pionér og Detektiv Downs; Fantefilm fiksjon AS er tildelt 500.000 til filmen Gåten Ragnarok; Motlys AS er tildelt 405.099 til filmene Jag etter vind og Blind; Tappeluft Pictures AS er tildelt 500.000 til filmen Død snø 2

I vurderingen av søknadene “ble det lagt vekt på filmenes internasjonale potensial, lanseringsplanene for den enkelte film og produksjonsselskapets samlede målsettinger og planer for internasjonal satsing” heter det  i pressemeldingen fra NFI.

I Rushprint-intervjuet ga Helgeland uttrykk for at “enkelttilskudd til festivallansering i liten grad bidrar til langsiktighet, i tillegg til at festivaler ikke alltid er den eneste riktige lanseringsplattformen for alle produksjoner”.

Det blir derfor spennende å se hva slags strategier produsentene velger for mange av disse filmene som godt kan kalles for typiske festivalfilmer. Etter hva Rushprint vet jobber Friland mot Cannes-festivalen med Bård Breiens Detektiv Downs, og mye tyder på at også Motlys gjør det samme med Eskil Vogts debutfilm  Blind (om de rekker det). Det er åpenbart at Paradox sikter mot en A-festival med Erik Poppes film og sannsynligvis mot Berlin med Hans Petter Molands Kraftidioten (Moland har jo blitt en liten gjenganger på Berlinalen). Og man skulle tro at nisjefestivaler innen horror/fanasty-sjangeren vil stå i kø for å vise Død Snø 2. Rushprint vil selvsagt komme tilbake til hvordan det går ute i den store verden med de norske prosjektene

Utlandsstøtte til bl.a Poppe og Moland

Detektiv+Downs S
Blir det Cannes-deltakelse for Detektiv Downs?

Nylig kunne NFI melde til Rushprint om at det var avsatt 10 millioner friske midler til lansering av norske filmer i utlandet. Samtidig oppfordret Stine Helgeland i NFI norske produsenter til å lage langsiktige og ambisiøse planer for utlandslanseringen av filmene sine. De første bevilgningene innen denne nye ordningen er et foreløpig svar på denne utfordringene, og det er ingen store overraskelser blant mottakerne. Fem produksjonsselskaper med åtte filmer har mottatt tilskudd:

Paradox Rettigheter AS er tildelt 500.000 til filmene A Thousand Times Goodnight og Kraftidioten; Friland Produksjon AS er tildelt 350.000 til filmene Pionér og Detektiv Downs; Fantefilm fiksjon AS er tildelt 500.000 til filmen Gåten Ragnarok; Motlys AS er tildelt 405.099 til filmene Jag etter vind og Blind; Tappeluft Pictures AS er tildelt 500.000 til filmen Død snø 2

I vurderingen av søknadene “ble det lagt vekt på filmenes internasjonale potensial, lanseringsplanene for den enkelte film og produksjonsselskapets samlede målsettinger og planer for internasjonal satsing” heter det  i pressemeldingen fra NFI.

I Rushprint-intervjuet ga Helgeland uttrykk for at “enkelttilskudd til festivallansering i liten grad bidrar til langsiktighet, i tillegg til at festivaler ikke alltid er den eneste riktige lanseringsplattformen for alle produksjoner”.

Det blir derfor spennende å se hva slags strategier produsentene velger for mange av disse filmene som godt kan kalles for typiske festivalfilmer. Etter hva Rushprint vet jobber Friland mot Cannes-festivalen med Bård Breiens Detektiv Downs, og mye tyder på at også Motlys gjør det samme med Eskil Vogts debutfilm  Blind (om de rekker det). Det er åpenbart at Paradox sikter mot en A-festival med Erik Poppes film og sannsynligvis mot Berlin med Hans Petter Molands Kraftidioten (Moland har jo blitt en liten gjenganger på Berlinalen). Og man skulle tro at nisjefestivaler innen horror/fanasty-sjangeren vil stå i kø for å vise Død Snø 2. Rushprint vil selvsagt komme tilbake til hvordan det går ute i den store verden med de norske prosjektene

MENY