– TV 2 og TV Norge viser for få europeiske produksjoner

– TV 2 og TV Norge viser for få europeiske produksjoner

En kontroll utført av Medietilsynet viser at både TV 2 og TVNorge bryter kravet om at  kringkastere skal sende minst 50 prosent europeiske verk. Av dette skal minst 10 prosent være produsert av produsenter som er uavhengige av fjernsynsselskapet.

Bestemmelsene skal bidra til å ivareta mangfoldet innen kringkasting, og Norge følger EU-direktivet om audiovisuelle medietjenester (AMT-direktivet).

TV 2s hovedkanal innfridde kravene, mens nisjekanalene TV 2 Zebra, TV 2 Bliss og TV 2 Filmkanalen, som i stor grad fylles av amerikansk underholdning, kom til kort. Kravet gjelder for hver enkelt kanal og altså ikke for hele kanalgruppen totalt sett.

Zebra rapporterte om en andel på 28,4 prosent europeisk innhold, Bliss rapporterte om en andel på 14,6 prosent, mens Filmkanalen rapporterte om 21,6 prosent.

TVNorge innfridde kravet om uavhengige produksjoner, men lå under kravet om 50 prosent europeiske verk, ifølge Medietilsynet. Kanalen rapporterte om en andel på 25 prosent europeisk innhold.

TVNorges nisjekanaler, som sender fra utlandet, må ikke rapportere til Medietilsynet, men til Ofcom. Det samme gjelder TV3-familien.

Kanalene slipper unna med en advarsel denne gangen, forteller rådgiver Bente Berg-Haugli i Medietilsynet til Kampanje.

– I år har vi valgt å gi sanksjon i form av advarsel til TV 2 og TV Norge for dette. Medietilsynet har generelt også mulighet til å gi overtredelsesgebyr for brudd på kravene til europeisk programandel. Dersom kringkasterne ikke innfrir kravene til neste år, vil vi da vurdere hvilken sanksjon som eventuelt ilegges.

Sjekk ut TV2s svar på sanksjonene: – Vi jakter hele tiden på godt europeisk innhold

– TV 2 og TV Norge viser for få europeiske produksjoner

– TV 2 og TV Norge viser for få europeiske produksjoner

En kontroll utført av Medietilsynet viser at både TV 2 og TVNorge bryter kravet om at  kringkastere skal sende minst 50 prosent europeiske verk. Av dette skal minst 10 prosent være produsert av produsenter som er uavhengige av fjernsynsselskapet.

Bestemmelsene skal bidra til å ivareta mangfoldet innen kringkasting, og Norge følger EU-direktivet om audiovisuelle medietjenester (AMT-direktivet).

TV 2s hovedkanal innfridde kravene, mens nisjekanalene TV 2 Zebra, TV 2 Bliss og TV 2 Filmkanalen, som i stor grad fylles av amerikansk underholdning, kom til kort. Kravet gjelder for hver enkelt kanal og altså ikke for hele kanalgruppen totalt sett.

Zebra rapporterte om en andel på 28,4 prosent europeisk innhold, Bliss rapporterte om en andel på 14,6 prosent, mens Filmkanalen rapporterte om 21,6 prosent.

TVNorge innfridde kravet om uavhengige produksjoner, men lå under kravet om 50 prosent europeiske verk, ifølge Medietilsynet. Kanalen rapporterte om en andel på 25 prosent europeisk innhold.

TVNorges nisjekanaler, som sender fra utlandet, må ikke rapportere til Medietilsynet, men til Ofcom. Det samme gjelder TV3-familien.

Kanalene slipper unna med en advarsel denne gangen, forteller rådgiver Bente Berg-Haugli i Medietilsynet til Kampanje.

– I år har vi valgt å gi sanksjon i form av advarsel til TV 2 og TV Norge for dette. Medietilsynet har generelt også mulighet til å gi overtredelsesgebyr for brudd på kravene til europeisk programandel. Dersom kringkasterne ikke innfrir kravene til neste år, vil vi da vurdere hvilken sanksjon som eventuelt ilegges.

Sjekk ut TV2s svar på sanksjonene: – Vi jakter hele tiden på godt europeisk innhold

MENY