Trenger vi et nordisk fond for storfilmer?

Trenger vi et nordisk fond for storfilmer?

Foto: Høstens norske «blockbuster»: Askeladden – i dovregubbens hall

Vi trenger større filmer for å lokke på publikum, sa Robert Olla under seminaret «Den nordiske broen» i Haugesund. Vi må få de unge tilbake til kinoene. Konstituert direktør i Det danske filminstituttet, Claus Ladegaard, slo fast at de mellomstore filmene er på vei ut av markedet og at det haster med få til insentiver. Et nordisk ”blockbuster-fond” kan være en løsning.

Fondet er tiltenkt et budsjett på 30 millioner kroner og skal kunne støtte en eller to nordiske storfilmer hvert år, fortalte den norske kulturministeren da hun lanserte fondet som de nordiske filminstituttene skal administrere sammen med Nordisk film og tv-fond. Det skal være rettet mot filmer med store budsjetter og stort publikumspotensial, og filmene skal sikte mot et nordisk og internasjonalt marked. Helleland sa hun forventet at tanken om et storfond vil bli diskutert under neste møte mellom de nordiske ministrene under Nordisk Råd.

Noen av hovedpunktene i forslaget:

 • Fondet etableres som et prøveprosjekt over tre år
 • Ønsket ramme vil være på 3 mill Euro årlig
 • Fondet skal gi tilskudd til 1-2 nordiske storfilmer per år. Dette skal være for filmer med budsjettrammer på 50-100 mill kroner
 • Filmene som får tilskudd skal ha rot i nordisk kultur og i utgangspunktet være på nordiske språk, og være siktet inn mot et nordisk og internasjonalt marked
 • Minst to av de nordiske landene må inngå kreativt i samproduksjonen, og filmen må ha kinodistribusjon i minst tre av de nordiske landene
 • Fondsordningen foreslås forvaltet av Nordisk Film & TV Fond.

– Vi tror det ligger et stort uforløst potensial i å se Norden som ett marked, både for produksjon og eksport, sier statssekretær Bård Folke Fredriksen til Rushprint. – Forutsetningen for å få dette prosjektet realisert er politisk støtte fra alle de nordiske landene. Prosjektet bør også forankres i den nordiske filmbransjen. Norges formannskap i Nordisk ministerråd kan være et godt utgangspunkt for å ta eierskap i prosjektet.

Vi tok en ringerunde til et knippe norske produsenter, som ga inntrykk av å være overveiende positive. Men da under én forutsetning – at pengene ikke tas fra den eksisterende produksjonspotten. Hvis det skal erstatte nasjonal støtte er det en alt for lav pott, mener Synnøve Hørsdal i Maipo, snart aktuell med storfilmene Askeladden – i dovregubbens hall og Isdronningen.

”Det er klart at 30 millioner ikke er så mye i året for alle de nordiske landene. Man skulle jo ønske seg langt mere om det skulle utgjøre en forskjell. Det er heller ikke klart for meg hvordan det skal gjennomføres. Umiddelbart så tenker jeg at det ville kunne gjøre en større forskjell om det blir lagt på toppen av den nasjonale støtten som en utvidet toppfinansiering fra Nordisk film og tv-fond. Men det vet jeg ikke om det er tenkt som».

Verken statssekretæren eller kulturministeren kan svare på nåværende tidspunkt om hvordan de ser for seg at fondet skal finansieres.

Trenger vi et nordisk fond for storfilmer?

Trenger vi et nordisk fond for storfilmer?

Foto: Høstens norske «blockbuster»: Askeladden – i dovregubbens hall

Vi trenger større filmer for å lokke på publikum, sa Robert Olla under seminaret «Den nordiske broen» i Haugesund. Vi må få de unge tilbake til kinoene. Konstituert direktør i Det danske filminstituttet, Claus Ladegaard, slo fast at de mellomstore filmene er på vei ut av markedet og at det haster med få til insentiver. Et nordisk ”blockbuster-fond” kan være en løsning.

Fondet er tiltenkt et budsjett på 30 millioner kroner og skal kunne støtte en eller to nordiske storfilmer hvert år, fortalte den norske kulturministeren da hun lanserte fondet som de nordiske filminstituttene skal administrere sammen med Nordisk film og tv-fond. Det skal være rettet mot filmer med store budsjetter og stort publikumspotensial, og filmene skal sikte mot et nordisk og internasjonalt marked. Helleland sa hun forventet at tanken om et storfond vil bli diskutert under neste møte mellom de nordiske ministrene under Nordisk Råd.

Noen av hovedpunktene i forslaget:

 • Fondet etableres som et prøveprosjekt over tre år
 • Ønsket ramme vil være på 3 mill Euro årlig
 • Fondet skal gi tilskudd til 1-2 nordiske storfilmer per år. Dette skal være for filmer med budsjettrammer på 50-100 mill kroner
 • Filmene som får tilskudd skal ha rot i nordisk kultur og i utgangspunktet være på nordiske språk, og være siktet inn mot et nordisk og internasjonalt marked
 • Minst to av de nordiske landene må inngå kreativt i samproduksjonen, og filmen må ha kinodistribusjon i minst tre av de nordiske landene
 • Fondsordningen foreslås forvaltet av Nordisk Film & TV Fond.

– Vi tror det ligger et stort uforløst potensial i å se Norden som ett marked, både for produksjon og eksport, sier statssekretær Bård Folke Fredriksen til Rushprint. – Forutsetningen for å få dette prosjektet realisert er politisk støtte fra alle de nordiske landene. Prosjektet bør også forankres i den nordiske filmbransjen. Norges formannskap i Nordisk ministerråd kan være et godt utgangspunkt for å ta eierskap i prosjektet.

Vi tok en ringerunde til et knippe norske produsenter, som ga inntrykk av å være overveiende positive. Men da under én forutsetning – at pengene ikke tas fra den eksisterende produksjonspotten. Hvis det skal erstatte nasjonal støtte er det en alt for lav pott, mener Synnøve Hørsdal i Maipo, snart aktuell med storfilmene Askeladden – i dovregubbens hall og Isdronningen.

”Det er klart at 30 millioner ikke er så mye i året for alle de nordiske landene. Man skulle jo ønske seg langt mere om det skulle utgjøre en forskjell. Det er heller ikke klart for meg hvordan det skal gjennomføres. Umiddelbart så tenker jeg at det ville kunne gjøre en større forskjell om det blir lagt på toppen av den nasjonale støtten som en utvidet toppfinansiering fra Nordisk film og tv-fond. Men det vet jeg ikke om det er tenkt som».

Verken statssekretæren eller kulturministeren kan svare på nåværende tidspunkt om hvordan de ser for seg at fondet skal finansieres.

MENY