Tingretten ga Mohamed Jabaly medhold

Tingretten ga Mohamed Jabaly medhold

Foto: Mohamed Jabaly (til venstre) under opptakene til «Ambulanse»

Den palestinske filmskaperen Mohamed Jabalys kamp mot Utlendingsnemnda (UNE) førte fram til slutt. I går fikk han meldingen om at han får bli. Det skjedde etter en lengre prosess siste halvåret som kulminerte med at Jabaly og hans advokat saksøkte UNE fordi nemnda ikke anerkjente hans status som filmskaper som god nok til å kunne jobbe i Norge.

Tingretten i Oslo kom fram til en annen konklusjon enn UNE. Den er av den oppfatning at Jabaly har nok kompetanse til å fylle alle de krav man kan stille til en regissør, og mener derfor at UNE tar feil når de hevder at hans kompetanse ikke tilfredsstiller utlendingslovens krav til arbeidstillatelse. Det er uklart om UNE vil anke dommen.

Rushprint har flere ganger berørt skjebnen til  Jabaly som på nyåret 2016 havnet i en limbo da han ikke kunne vende tilbake til Gaza på grunn av sikkerhetssituasjonen der. Foranledningen var etterarbeidet på hans dokumentar Ambulanse som han gjorde hos norske Jabfilm som er hovedprodusent på filmen. I filmen skildrer han det infernoet som Gaza forvandlet seg til under den israelske bombingen i 2014, og den har vekket internasjonal oppmerksomhet på en rekke festivaler og tv-kanaler (du kan lese mer om selve filmen her).

Den gangen fikk Jabaly kunstnervisum i Norge til å sluttføre etterarbeidet på filmen. Men så fikk han avslag på søknad om arbeids- og oppholdstillatelse både av UDI og ankeinstansen UNE. Jabaly og hans advokat gikk derfor til søksmål mot UNE.

– Jeg er veldig lettet. Jeg har ventet hele uka og vært veldig stresset. Endelig fikk jeg svar. Jeg kan ikke tro at dette er over, sier Jabaly til Dagbladet. – Jeg setter stor pris på at alle har stått sammen med meg om dette. Jeg setter pris på all støtte og er takknemlig for alle filmregissørene som har vist sin støtte i denne saken.

Tingretten ga Mohamed Jabaly medhold

Tingretten ga Mohamed Jabaly medhold

Foto: Mohamed Jabaly (til venstre) under opptakene til «Ambulanse»

Den palestinske filmskaperen Mohamed Jabalys kamp mot Utlendingsnemnda (UNE) førte fram til slutt. I går fikk han meldingen om at han får bli. Det skjedde etter en lengre prosess siste halvåret som kulminerte med at Jabaly og hans advokat saksøkte UNE fordi nemnda ikke anerkjente hans status som filmskaper som god nok til å kunne jobbe i Norge.

Tingretten i Oslo kom fram til en annen konklusjon enn UNE. Den er av den oppfatning at Jabaly har nok kompetanse til å fylle alle de krav man kan stille til en regissør, og mener derfor at UNE tar feil når de hevder at hans kompetanse ikke tilfredsstiller utlendingslovens krav til arbeidstillatelse. Det er uklart om UNE vil anke dommen.

Rushprint har flere ganger berørt skjebnen til  Jabaly som på nyåret 2016 havnet i en limbo da han ikke kunne vende tilbake til Gaza på grunn av sikkerhetssituasjonen der. Foranledningen var etterarbeidet på hans dokumentar Ambulanse som han gjorde hos norske Jabfilm som er hovedprodusent på filmen. I filmen skildrer han det infernoet som Gaza forvandlet seg til under den israelske bombingen i 2014, og den har vekket internasjonal oppmerksomhet på en rekke festivaler og tv-kanaler (du kan lese mer om selve filmen her).

Den gangen fikk Jabaly kunstnervisum i Norge til å sluttføre etterarbeidet på filmen. Men så fikk han avslag på søknad om arbeids- og oppholdstillatelse både av UDI og ankeinstansen UNE. Jabaly og hans advokat gikk derfor til søksmål mot UNE.

– Jeg er veldig lettet. Jeg har ventet hele uka og vært veldig stresset. Endelig fikk jeg svar. Jeg kan ikke tro at dette er over, sier Jabaly til Dagbladet. – Jeg setter stor pris på at alle har stått sammen med meg om dette. Jeg setter pris på all støtte og er takknemlig for alle filmregissørene som har vist sin støtte i denne saken.

MENY