Tidenes største EU-tildeling til norske selskaper

Tidenes største EU-tildeling til norske selskaper

  • Foto: Louder than bombs, produsert av Motlys.

Seks norske produksjonsselskaper har mottatt tilskudd på til sammen € 964.607 (tilsvarer 8,5 millioner kroner) fra MEDIA-programmet i årets runde i tilskuddsordningen for slate funding, pakkefinansiert utviklingstilskudd. Dette er det høyeste antall tilskudd i denne ordningen for norske selskaper noensinne, og bidrar til finansieringen av mellom 20 og 30 nye norske fiksjon-, dokumentar, animasjonsfilmer og tv-serier.

Det er NFI som melder om dette.

De aktuelle selskapene som har fått støtte er Friland Produksjon AS, Motlys AS, Sant og Usant AS, MER Film AS, Monster Scripted AS, og Cinenord Kidstory AS.

Av totalt 118 søknader ble det tildelt 75 tilskudd til europeiske produksjonsselskaper i denne tilskuddsordningen i 2015. Av totalt 9 norske søknader mottok 6 tilskudd som utgjør en suksessrate på 67 %. For å kunne søke må selskapene vise til en solid track-record og europeiske resultater og kan søke om tilskudd til å utvikle en pakke med 3-5 prosjekter med europeisk dimensjon og internasjonalt potensial.

Tidligere i år har de to norske selskapene Hummelfilm AS og Mikrofilm AS mottatt € 120.000 i tilskudd til utvikling av enkeltprosjekter. Neste søknadsfrist for slate funding blir utlyst i oktober 2015 med tentativ søknadsfrist i februar 2016.

Årets norske tilskudd i ordningen for slate funding:

Friland produksjon AS  € 140.000

Motlys AS € 200.000

Sant & Usant AS € 104.607

MER film AS € 180.000

Monster Scripted AS € 200.000

Cinenord Kidstory € 140.000

De som kan søke såkalt slate funding er uavhengige europeiske produksjonsselskaper som har vært etablert i mist 36 måneder og som utvikler fiksjon, animasjon eller kreative dokumentarer. Søkere må vise til dokumentert erfaring, at de har produsert et verk i løpet av de siste fem årene som har blitt distribuert internasjonalt i minst tre land i løpet av de to siste årene. Søkere må også dokumentere at de eier hovedandelen av rettighetene til prosjektet.

Tidenes største EU-tildeling til norske selskaper

Tidenes største EU-tildeling til norske selskaper

  • Foto: Louder than bombs, produsert av Motlys.

Seks norske produksjonsselskaper har mottatt tilskudd på til sammen € 964.607 (tilsvarer 8,5 millioner kroner) fra MEDIA-programmet i årets runde i tilskuddsordningen for slate funding, pakkefinansiert utviklingstilskudd. Dette er det høyeste antall tilskudd i denne ordningen for norske selskaper noensinne, og bidrar til finansieringen av mellom 20 og 30 nye norske fiksjon-, dokumentar, animasjonsfilmer og tv-serier.

Det er NFI som melder om dette.

De aktuelle selskapene som har fått støtte er Friland Produksjon AS, Motlys AS, Sant og Usant AS, MER Film AS, Monster Scripted AS, og Cinenord Kidstory AS.

Av totalt 118 søknader ble det tildelt 75 tilskudd til europeiske produksjonsselskaper i denne tilskuddsordningen i 2015. Av totalt 9 norske søknader mottok 6 tilskudd som utgjør en suksessrate på 67 %. For å kunne søke må selskapene vise til en solid track-record og europeiske resultater og kan søke om tilskudd til å utvikle en pakke med 3-5 prosjekter med europeisk dimensjon og internasjonalt potensial.

Tidligere i år har de to norske selskapene Hummelfilm AS og Mikrofilm AS mottatt € 120.000 i tilskudd til utvikling av enkeltprosjekter. Neste søknadsfrist for slate funding blir utlyst i oktober 2015 med tentativ søknadsfrist i februar 2016.

Årets norske tilskudd i ordningen for slate funding:

Friland produksjon AS  € 140.000

Motlys AS € 200.000

Sant & Usant AS € 104.607

MER film AS € 180.000

Monster Scripted AS € 200.000

Cinenord Kidstory € 140.000

De som kan søke såkalt slate funding er uavhengige europeiske produksjonsselskaper som har vært etablert i mist 36 måneder og som utvikler fiksjon, animasjon eller kreative dokumentarer. Søkere må vise til dokumentert erfaring, at de har produsert et verk i løpet av de siste fem årene som har blitt distribuert internasjonalt i minst tre land i løpet av de to siste årene. Søkere må også dokumentere at de eier hovedandelen av rettighetene til prosjektet.

MENY