Tajik åpner for insentivordning

Vikings
BBC-serien The Vikings som også måtte vrake Norge som location

 

Vi setter av 300 000 kroner for å kartlegge resultatene av incentivordninger i andre land,” sier kulturminister Hadia Tajik til Dagbladet i dag. Etter de siste månedenes fokus på mangelen på slike insentiver, blant annet her i Rushprint, og enda flere eksempler på at norsk film taper terreng, har Kulturdepartementet valgt å gå for en utredning av spørsmålet. Arbeidet skal starte så snart den såkalte kulturnæringsplanen er lagt fram.

Man har aldri hatt en så systematisk gjennomgang som dette. Vi skal se på de forskjellige landene, og både kartlegge hva slags modeller de har brukt og hva slags effekt de har fått. Jeg er opptatt av at en slik ordning, hvis den iverksettes i Norge, blir så målrettet som mulig

Hun fremhever tre dimensjoner ved insentivordninger:

Store filmproduksjoner kan føre til prestisje og inspirasjon i bransjen. Så er det næringspolitiske dimensjoner, både ved verdiskapning under produksjon og ringvirkninger. Og så kommer fordeler og utvikling av norsk filmmiljø, ved at de kan delta på andre produksjoner. Det er dette siste som jeg er mest opptatt av, sier ministeren

Den norske filmbransjen må med andre ord smøre seg med enda mer tålmodighet. En utredning betyr selvsagt ikke at en insentivordning blir en realitet, men det tyder på at det er den veien det går – langsomt. Under åpningsseminaret på TIFF i  januar var Tajik forsiktig med å si noe konkret om spørsmålet. Da var det kulturpolitisk talsmann for Høyre,  Olemic Thommesen, som virket mer opptatt av det. Nå virker imidlertid ministeren tydeligere i spørsmålet.

 

Tajik åpner for insentivordning

Vikings
BBC-serien The Vikings som også måtte vrake Norge som location

 

Vi setter av 300 000 kroner for å kartlegge resultatene av incentivordninger i andre land,” sier kulturminister Hadia Tajik til Dagbladet i dag. Etter de siste månedenes fokus på mangelen på slike insentiver, blant annet her i Rushprint, og enda flere eksempler på at norsk film taper terreng, har Kulturdepartementet valgt å gå for en utredning av spørsmålet. Arbeidet skal starte så snart den såkalte kulturnæringsplanen er lagt fram.

Man har aldri hatt en så systematisk gjennomgang som dette. Vi skal se på de forskjellige landene, og både kartlegge hva slags modeller de har brukt og hva slags effekt de har fått. Jeg er opptatt av at en slik ordning, hvis den iverksettes i Norge, blir så målrettet som mulig

Hun fremhever tre dimensjoner ved insentivordninger:

Store filmproduksjoner kan føre til prestisje og inspirasjon i bransjen. Så er det næringspolitiske dimensjoner, både ved verdiskapning under produksjon og ringvirkninger. Og så kommer fordeler og utvikling av norsk filmmiljø, ved at de kan delta på andre produksjoner. Det er dette siste som jeg er mest opptatt av, sier ministeren

Den norske filmbransjen må med andre ord smøre seg med enda mer tålmodighet. En utredning betyr selvsagt ikke at en insentivordning blir en realitet, men det tyder på at det er den veien det går – langsomt. Under åpningsseminaret på TIFF i  januar var Tajik forsiktig med å si noe konkret om spørsmålet. Da var det kulturpolitisk talsmann for Høyre,  Olemic Thommesen, som virket mer opptatt av det. Nå virker imidlertid ministeren tydeligere i spørsmålet.

 

MENY