Siste 10 år: Europeisk filmboom, norsk tilbakegang

Siste 10 år: Europeisk filmboom, norsk tilbakegang

Foto: Franskmennene er best på å coprodusere, som her i kinoaktuelle Happy End.

Den europeiske filmbransjens volum har økt med 47 prosent siden 2007, melder Det europeiske audiovisuelle observatoriet.

Norge er blant de landene som har opplevd tilbakegang.

Mer enn 18 000 langfilmer ble produsert i Europa mellom 2007 og 2016, melder observatoriet. Den samlede europeiske produksjonen økte med 47 prosent, fra 1444 spillefilmer i 2007 til 2124 filmer i 2016. Samproduksjoner med europeisk majoritets-coprodusent sto for 20,4 prosent av den samlede produksjonen.

Den europeiske dokumentarfilmen økte til det dobbelte i denne perioden, med 697 filmer, mens fiksjonsfilmene økte med 33 prosent.

Disse funnene ble offentliggjort denne uken av observatoriet som ligger under Europarådet i Strasbourg. Tittelen på rapporten er Film production in Europe – Production volume, co-production and worldwide circulation.

Andre hovedfunn var at 10 land sto for 73 prosent av det totale volumet for de 36 landene, mens fem land sto for nesten 54 prosent: Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Spania og Italia. Og bare fem land har opplevd nedgang i antall produksjoner i denne perioden: Norge, Belgia, Storbritannia, Estland og Ungarn (i henholdsvis 2007-2008 og 2015-2016).

Franskmennene gjorde i denne perioden flest samproduksjoner som majoritets-coprodusent, med totalt 566. De europeiske landene coproduserte med 150 andre land, hvorav 60 prosent var med andre europeiske land. Det landet europeiske filmskapere coproduserte mest med var ikke overraskende USA. De europeiske landene som coproduserer mest sammen er Frankrike og Belgia, Frankrike og Tyskland, Frankrike og Italia.

Les hele rapporten

Siste 10 år: Europeisk filmboom, norsk tilbakegang

Siste 10 år: Europeisk filmboom, norsk tilbakegang

Foto: Franskmennene er best på å coprodusere, som her i kinoaktuelle Happy End.

Den europeiske filmbransjens volum har økt med 47 prosent siden 2007, melder Det europeiske audiovisuelle observatoriet.

Norge er blant de landene som har opplevd tilbakegang.

Mer enn 18 000 langfilmer ble produsert i Europa mellom 2007 og 2016, melder observatoriet. Den samlede europeiske produksjonen økte med 47 prosent, fra 1444 spillefilmer i 2007 til 2124 filmer i 2016. Samproduksjoner med europeisk majoritets-coprodusent sto for 20,4 prosent av den samlede produksjonen.

Den europeiske dokumentarfilmen økte til det dobbelte i denne perioden, med 697 filmer, mens fiksjonsfilmene økte med 33 prosent.

Disse funnene ble offentliggjort denne uken av observatoriet som ligger under Europarådet i Strasbourg. Tittelen på rapporten er Film production in Europe – Production volume, co-production and worldwide circulation.

Andre hovedfunn var at 10 land sto for 73 prosent av det totale volumet for de 36 landene, mens fem land sto for nesten 54 prosent: Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Spania og Italia. Og bare fem land har opplevd nedgang i antall produksjoner i denne perioden: Norge, Belgia, Storbritannia, Estland og Ungarn (i henholdsvis 2007-2008 og 2015-2016).

Franskmennene gjorde i denne perioden flest samproduksjoner som majoritets-coprodusent, med totalt 566. De europeiske landene coproduserte med 150 andre land, hvorav 60 prosent var med andre europeiske land. Det landet europeiske filmskapere coproduserte mest med var ikke overraskende USA. De europeiske landene som coproduserer mest sammen er Frankrike og Belgia, Frankrike og Tyskland, Frankrike og Italia.

Les hele rapporten

MENY