– Sett Norge på tv-kartet, Widvey!

– Sett Norge på tv-kartet, Widvey!

Mens kinomarkedet har stagnert, står tv-innhold sterkere enn noensinne – så hvorfor vier regjeringens nye filmmelding så liten plass til tv? Og hvorfor lanseres ingen grep for markedsføring og stimulering, spør administrerende direktør Espen Huseby i Nordic World i et leserinnlegg i dn.no

Nordic World er et salgsselskap for noen av de største nordiske kringkasterne, inklusive TV 2 og NRK. Huseby trekker frem tv-serier som Lillyhammer og konsepter som 71 grader nord og Stjernekamp og beskriver en lovende utvikling for norsk tv-produksjon:

«Vi lever i en tid hvor norsk tv er i ferd med å bli en sterk eksportvare. Norsk tv-industri anført av NRK, TV 2 og de uavhengige norske produksjonsmiljøene har utviklet og utvikler stadig mer innhold og formater som resten av tv-verden ønsker.» 

Huseby mener også etterspørselen i utlandet etter norsk innhold øker. Desto mer beklagelig er det at regjeringens nye filmmelding ikke inneholder tiltak som kan markedsføre norsk tv i utlandet. Riktignok finner han korte henvisninger til finansiering av tv-produksjon og serienes posisjon i det norske markedet, men påpeker at markedsføring av Norge via serier er fraværende i meldingen. Til sammenlikning har Sverige og Danmark lykkes bedre med å eksportere sine hjemlige tv-suksesser.

Han stiller spørsmål ved prioriteringen av en insentivordning for utenlandske selskaper som vil filme i Norge: Det bør være like naturlig med «gode støtteordninger for norske innholdsleverandører og produksjonsselskaper innen tv som ønsker å skape norsk innhold fra Norge, og eksportere ut i den store verden», skriver Huseby.

Det er også viktig for norske produksjonsmiljøer å stå på egne ben, skriver Huseby, og viser til at flere norske produksjonsselskaper er kjøpt opp av internasjonale giganter som Warner Bros.

– Sett Norge på tv-kartet, Widvey!

– Sett Norge på tv-kartet, Widvey!

Mens kinomarkedet har stagnert, står tv-innhold sterkere enn noensinne – så hvorfor vier regjeringens nye filmmelding så liten plass til tv? Og hvorfor lanseres ingen grep for markedsføring og stimulering, spør administrerende direktør Espen Huseby i Nordic World i et leserinnlegg i dn.no

Nordic World er et salgsselskap for noen av de største nordiske kringkasterne, inklusive TV 2 og NRK. Huseby trekker frem tv-serier som Lillyhammer og konsepter som 71 grader nord og Stjernekamp og beskriver en lovende utvikling for norsk tv-produksjon:

«Vi lever i en tid hvor norsk tv er i ferd med å bli en sterk eksportvare. Norsk tv-industri anført av NRK, TV 2 og de uavhengige norske produksjonsmiljøene har utviklet og utvikler stadig mer innhold og formater som resten av tv-verden ønsker.» 

Huseby mener også etterspørselen i utlandet etter norsk innhold øker. Desto mer beklagelig er det at regjeringens nye filmmelding ikke inneholder tiltak som kan markedsføre norsk tv i utlandet. Riktignok finner han korte henvisninger til finansiering av tv-produksjon og serienes posisjon i det norske markedet, men påpeker at markedsføring av Norge via serier er fraværende i meldingen. Til sammenlikning har Sverige og Danmark lykkes bedre med å eksportere sine hjemlige tv-suksesser.

Han stiller spørsmål ved prioriteringen av en insentivordning for utenlandske selskaper som vil filme i Norge: Det bør være like naturlig med «gode støtteordninger for norske innholdsleverandører og produksjonsselskaper innen tv som ønsker å skape norsk innhold fra Norge, og eksportere ut i den store verden», skriver Huseby.

Det er også viktig for norske produksjonsmiljøer å stå på egne ben, skriver Huseby, og viser til at flere norske produksjonsselskaper er kjøpt opp av internasjonale giganter som Warner Bros.

MENY