Se 180 kortfilmer på Oslofilmer.no

Se 180 kortfilmer på Oslofilmer.no

Foto fra filmen «Fartsfeber» av Finn Carlsby fra 1958

Denne uken ble filmportalen Oslofilmer.no lansert av Oslo Byarkiv. Her kan du få tilgang til en samling på ca. 180 kortfilmer produsert av Oslo kinematografer i perioden 1947 til 1982. Hensikten med oslofilmene var ifølge Oslo Byarkiv å sikre dokumentasjon av Oslos miljøer og historiske utvikling. Det ledet til ”en samling historiske filmer med helt enestående verdi, både i en byhistorisk, kommunalhistorisk og filmhistorisk sammenheng».

Det ga også norske filmskapere en unik mulighet til å få vist seg frem og eksperimentert. Her fikk en rekke gryende talenter boltre seg i større grad enn innen tradisjonell oppdragsfilm, fra Erik Løchen, Bjørn Breigutu til Oddvar Bull Tuhus.

Noen av filmene vil Rushprints lesere kjenne igjen fra DVD-utgivelsen By og gate, buss og trikk for noen år tilbake. Den gangen skrev Gunnar Iversen:

”Oslo-filmene er i dag en tidsmaskin, som bringer oss tilbake til den tid da den moderne storbyen ble til. Filmene er rapporter fra byggeplassene der det moderne samfunnet fant sin form. Å se disse filmene i dag er en unik opplevelse. Det gir oss tidsbilder som både fanger inn hvordan Oslo var på 1950- og 1960-tallet, og samtidig innblikk i tidens tanker om byens form og funksjon. Noen er glansbilder, laget som reklame for byen, mens andre er  nysgjerrige undersøkelser av byens kompliserte maskineri. Velkommen til Oslo, av i går!”

Produksjonen av filmene ble støttet av myndighetene, gjennom redusert luksusskatt, hvis kinoene viste opplysningsfilmer før hovedfilmen. Mange kommuner så også behovet for å styrke identitetsarbeidet i den første etterkrigstiden, og filmen ble ansett som det mest egnede og moderne virkemiddelet til opplysning. Oslofilmene og det øvrige arkivmaterialet etter Oslo kinematografer er avlevert til Oslo byarkiv, som nå forvalter arkivmaterialet. I tillegg til filmene finnes en stor mengde dokumentasjon om filmenes tilblivelse og produksjon. Materialet er tilgjengelig for brukere via Byarkivets lesesal.

Borgere av i morgen – regissert av en ung Erik Løchen

Se 180 kortfilmer på Oslofilmer.no

Se 180 kortfilmer på Oslofilmer.no

Foto fra filmen «Fartsfeber» av Finn Carlsby fra 1958

Denne uken ble filmportalen Oslofilmer.no lansert av Oslo Byarkiv. Her kan du få tilgang til en samling på ca. 180 kortfilmer produsert av Oslo kinematografer i perioden 1947 til 1982. Hensikten med oslofilmene var ifølge Oslo Byarkiv å sikre dokumentasjon av Oslos miljøer og historiske utvikling. Det ledet til ”en samling historiske filmer med helt enestående verdi, både i en byhistorisk, kommunalhistorisk og filmhistorisk sammenheng».

Det ga også norske filmskapere en unik mulighet til å få vist seg frem og eksperimentert. Her fikk en rekke gryende talenter boltre seg i større grad enn innen tradisjonell oppdragsfilm, fra Erik Løchen, Bjørn Breigutu til Oddvar Bull Tuhus.

Noen av filmene vil Rushprints lesere kjenne igjen fra DVD-utgivelsen By og gate, buss og trikk for noen år tilbake. Den gangen skrev Gunnar Iversen:

”Oslo-filmene er i dag en tidsmaskin, som bringer oss tilbake til den tid da den moderne storbyen ble til. Filmene er rapporter fra byggeplassene der det moderne samfunnet fant sin form. Å se disse filmene i dag er en unik opplevelse. Det gir oss tidsbilder som både fanger inn hvordan Oslo var på 1950- og 1960-tallet, og samtidig innblikk i tidens tanker om byens form og funksjon. Noen er glansbilder, laget som reklame for byen, mens andre er  nysgjerrige undersøkelser av byens kompliserte maskineri. Velkommen til Oslo, av i går!”

Produksjonen av filmene ble støttet av myndighetene, gjennom redusert luksusskatt, hvis kinoene viste opplysningsfilmer før hovedfilmen. Mange kommuner så også behovet for å styrke identitetsarbeidet i den første etterkrigstiden, og filmen ble ansett som det mest egnede og moderne virkemiddelet til opplysning. Oslofilmene og det øvrige arkivmaterialet etter Oslo kinematografer er avlevert til Oslo byarkiv, som nå forvalter arkivmaterialet. I tillegg til filmene finnes en stor mengde dokumentasjon om filmenes tilblivelse og produksjon. Materialet er tilgjengelig for brukere via Byarkivets lesesal.

Borgere av i morgen – regissert av en ung Erik Løchen

MENY