Regissør og produsenter av ”Syrian Hero Boy” beklager

Syrian Hero Boy

Regissøren Lars Klevberg og produsentene Petter Løkke og John Einar Hagen har sendt ut en pressemelding der de i likhet med Norsk Filminstitutt og Kulturrådet  beklager måten YouTube-videoen ”Syrian Hero Boy” ble lansert og håndtert på.

I forbindelse med oppmerksomheten vi har fått rundt den fiksjonelle YouTube- videoen ”Syrian hero boy” ønsker vi å melde følgende:

På tross av vår humane intensjon og gode hensikt, vil vi beklage lanseringen av filmen som ekte og utfallet det har fått.

Vi som filmskapere tar ansvaret for distribusjonen av filmen og håndteringen av saken etter lanseringen.

Vi tok ikke til oss alle rådene som ble gitt fra Norsk filminstitutt, og det tok for lang tid før avsløringen om at dette var fiksjon kom ut. I søknaden til Fond for Lyd og Bilde ble det også skrevet dette skulle gjøres tidligere. Vi ble overveldet over den store oppmerksomheten filmen fikk på veldig kort tid, både i nettsamfunn og media.

Vi trengte tid på å håndtere dette, men i løpet av dette gikk det altfor mye tid. Dette beklager vi.

Vi har en enorm respekt for reportere og humanitære organisasjoner som arbeider i konfliktsoner og det har på ingen måte vært vår hensikt å redusere deres troverdighet som kilder og informasjonsformidlere. Dersom denne filmen på noen som helst måte vil gi negative konsekvenser ønsker vi å beklage dette på det sterkeste. Vi vet at verifiseringsarbeidet av materiale fra konfliktsoner allerede er ekstremt krevende og dersom vår film ytterligere har bidratt til å forverre dette arbeidet, er dette også noe vi sterkt beklager.

Mediene gjør en fenomenal innsats for å dokumentere og formidle situasjonen i konfliktsoner. Til tross for dette, har vi sittet med en følelse, basert utelukkende på egne opplevelser, at all håpløsheten skaper en viss resignasjon blant folk. Vi hadde et håp om at en positiv vri ville skape en ny gnist i folks engasjement. Derfor var det alltid planen å informere om at filmen var fiksjon. På den måten ønsket vi å skape refleksjon om at et slikt ”mirakel” kan være for godt til å være sant.

Som filmskapere har vi benyttet oss av tilgjengelige verktøy for iscenesetting og distribusjon av filmen, som ikke er nytt i kunst- eller mediesammenheng. Media og PR er derimot ikke vårt fag og vi har opptrådd uforsiktig i gjennomføringen.

Vi har møtt positivitet, støtte og tillitt til vårt prosjekt. Film og metode har blitt mye diskutert, men vi ser at vi har blitt blinde for den potensielle risikoen det kunne medføre og som andre aktører nå påpeker. Det tar vi selvkritikk på. Filmen skulle aldri vært lansert og håndtert på denne måten og vi beklager utfallet det har medført å lansere filmen ekte.

Med prosjektet har vi forsøkt å sette fokus på barn som ofre i krig, en sak vi kjemper og brenner for. Våre intensjoner har alltid vært de beste.

Hilsen regissør Lars Klevberg og produsenter  Petter Løkke og  John Einar Hagen.»

Regissør og produsenter av ”Syrian Hero Boy” beklager

Syrian Hero Boy

Regissøren Lars Klevberg og produsentene Petter Løkke og John Einar Hagen har sendt ut en pressemelding der de i likhet med Norsk Filminstitutt og Kulturrådet  beklager måten YouTube-videoen ”Syrian Hero Boy” ble lansert og håndtert på.

I forbindelse med oppmerksomheten vi har fått rundt den fiksjonelle YouTube- videoen ”Syrian hero boy” ønsker vi å melde følgende:

På tross av vår humane intensjon og gode hensikt, vil vi beklage lanseringen av filmen som ekte og utfallet det har fått.

Vi som filmskapere tar ansvaret for distribusjonen av filmen og håndteringen av saken etter lanseringen.

Vi tok ikke til oss alle rådene som ble gitt fra Norsk filminstitutt, og det tok for lang tid før avsløringen om at dette var fiksjon kom ut. I søknaden til Fond for Lyd og Bilde ble det også skrevet dette skulle gjøres tidligere. Vi ble overveldet over den store oppmerksomheten filmen fikk på veldig kort tid, både i nettsamfunn og media.

Vi trengte tid på å håndtere dette, men i løpet av dette gikk det altfor mye tid. Dette beklager vi.

Vi har en enorm respekt for reportere og humanitære organisasjoner som arbeider i konfliktsoner og det har på ingen måte vært vår hensikt å redusere deres troverdighet som kilder og informasjonsformidlere. Dersom denne filmen på noen som helst måte vil gi negative konsekvenser ønsker vi å beklage dette på det sterkeste. Vi vet at verifiseringsarbeidet av materiale fra konfliktsoner allerede er ekstremt krevende og dersom vår film ytterligere har bidratt til å forverre dette arbeidet, er dette også noe vi sterkt beklager.

Mediene gjør en fenomenal innsats for å dokumentere og formidle situasjonen i konfliktsoner. Til tross for dette, har vi sittet med en følelse, basert utelukkende på egne opplevelser, at all håpløsheten skaper en viss resignasjon blant folk. Vi hadde et håp om at en positiv vri ville skape en ny gnist i folks engasjement. Derfor var det alltid planen å informere om at filmen var fiksjon. På den måten ønsket vi å skape refleksjon om at et slikt ”mirakel” kan være for godt til å være sant.

Som filmskapere har vi benyttet oss av tilgjengelige verktøy for iscenesetting og distribusjon av filmen, som ikke er nytt i kunst- eller mediesammenheng. Media og PR er derimot ikke vårt fag og vi har opptrådd uforsiktig i gjennomføringen.

Vi har møtt positivitet, støtte og tillitt til vårt prosjekt. Film og metode har blitt mye diskutert, men vi ser at vi har blitt blinde for den potensielle risikoen det kunne medføre og som andre aktører nå påpeker. Det tar vi selvkritikk på. Filmen skulle aldri vært lansert og håndtert på denne måten og vi beklager utfallet det har medført å lansere filmen ekte.

Med prosjektet har vi forsøkt å sette fokus på barn som ofre i krig, en sak vi kjemper og brenner for. Våre intensjoner har alltid vært de beste.

Hilsen regissør Lars Klevberg og produsenter  Petter Løkke og  John Einar Hagen.»

MENY