Produsentene ut mot forslag til ny åndsverklov

Produsentene ut mot forslag til ny åndsverklov

Det pågår forhandlinger mellom de ulike partene i film- og tv-bransjen og faren for streik er fortsatt til stede (slik den ble varslet for snart en uke siden).

I dag skjerper Torbjørn Urfjell i Virke Produsentforeningen tonen overfor regjeringens forslag til ny åndsverklov, og mener det vil bli vanskelig å få finansiert storfilmer som Kongens nei (foto) om loven trer i kraft. Det er Klassekampen som melder om dette.

Forslaget til ny åndsverklov, som nå er ute på høring, vil trolig bli lagt fram for Stortinget seinere i høst. Med forslaget ønsker regjeringen å styrke flere opphavspersoner. Det vil innebære blant annet å gi rettighetshavere som skuespillere, regissører, fotografer og manusforfattere økt vern.

Urfjell og produsentene frykter at det vil føre til større økonomisk risiko for produsenter og investorer.

– Summen er at balansen forrykkes i andre rettighetshaveres favør. Vi frykter derfor at det vil bli mer krevende å overbevise investorer til å ta risikoen med å finansiere store og tidkrevende produksjoner, sier han til Klassekampen.

Norsk filmforbund, der mange av de aktuelle rettighetshaverne er organisert, har et annet syn på saken.

Filmforbundets leder Sverre Pedersen er glad for at kulturminister Linda Hofstad Helleland vil styrke opphavsrettighetene til alle som bidrar kunstnerisk til norsk filmproduksjon.

– At film- og tv-produsentene kjemper imot dette forslaget, er ganske bakstreversk. Heldigvis ser politikerne at dette området har vært preget av en ekstrem ubalanse mellom partene, og vil bidra til at kunstnerne skal kunne leve av sin skapende virksomhet, sier Pedersen.

Les hele saken

Produsentene ut mot forslag til ny åndsverklov

Produsentene ut mot forslag til ny åndsverklov

Det pågår forhandlinger mellom de ulike partene i film- og tv-bransjen og faren for streik er fortsatt til stede (slik den ble varslet for snart en uke siden).

I dag skjerper Torbjørn Urfjell i Virke Produsentforeningen tonen overfor regjeringens forslag til ny åndsverklov, og mener det vil bli vanskelig å få finansiert storfilmer som Kongens nei (foto) om loven trer i kraft. Det er Klassekampen som melder om dette.

Forslaget til ny åndsverklov, som nå er ute på høring, vil trolig bli lagt fram for Stortinget seinere i høst. Med forslaget ønsker regjeringen å styrke flere opphavspersoner. Det vil innebære blant annet å gi rettighetshavere som skuespillere, regissører, fotografer og manusforfattere økt vern.

Urfjell og produsentene frykter at det vil føre til større økonomisk risiko for produsenter og investorer.

– Summen er at balansen forrykkes i andre rettighetshaveres favør. Vi frykter derfor at det vil bli mer krevende å overbevise investorer til å ta risikoen med å finansiere store og tidkrevende produksjoner, sier han til Klassekampen.

Norsk filmforbund, der mange av de aktuelle rettighetshaverne er organisert, har et annet syn på saken.

Filmforbundets leder Sverre Pedersen er glad for at kulturminister Linda Hofstad Helleland vil styrke opphavsrettighetene til alle som bidrar kunstnerisk til norsk filmproduksjon.

– At film- og tv-produsentene kjemper imot dette forslaget, er ganske bakstreversk. Heldigvis ser politikerne at dette området har vært preget av en ekstrem ubalanse mellom partene, og vil bidra til at kunstnerne skal kunne leve av sin skapende virksomhet, sier Pedersen.

Les hele saken

MENY