Poppe, Trier, Sewitsky og Johnsen mister pakkefinansiering

Poppe

I et intervju med Rushprint på fredag tok Thomas Robsahm til orde for å beholde pakkefinansieringen som en rekke norske regissører har nytt godt av. Det innebærer at du som filmskaper kan lage tre spillefilmer der du er sikret støtte. Både Erik Poppe, Joachim Trier, Anne Sewitsky og Sara Johnsen har vært inne i denne ordningen med flere filmer. Robsahm fryktet at NFI ikke ville videreføre ordningen, og nå får han ifølge NRK rett. NFI har nemlig foreløpig lagd denne ordningen på is.

Det reagerer de regissørene som har vært en del av ordningen sterkt på.

Å legge ned pakkefinansieringen vil være som å si «la oss legge ned toppidrettssenteret og så får vi bare håpe at det øvrige vi har rundt omkring holder», sier filmregissør Erik Poppe til NRK om nyheten.

Selv var han en av de første regissørene som fikk innpass i ordningen, og resultatet av den økonomiske støtten er blitt den prisvinnende filmen Tusen ganger god natt, samt storfilmen Kongens nei som kommer til neste år.

Etter den blå-blå regjeringens kutt på over 30 millioner i filmstøtten høsten 2013, besluttet NFI å avvente hva som skulle skje med ordningen. «Filmene som har mottatt tilsagn om tilskudd etter pakkefinansiering for 2014 blir realisert innenfor rammen, mens den øvrige fordelingen vil bli avklart senere» het det den gangen i en pressemelding fra NFI.

 

Poppe, Trier, Sewitsky og Johnsen mister pakkefinansiering

Poppe

I et intervju med Rushprint på fredag tok Thomas Robsahm til orde for å beholde pakkefinansieringen som en rekke norske regissører har nytt godt av. Det innebærer at du som filmskaper kan lage tre spillefilmer der du er sikret støtte. Både Erik Poppe, Joachim Trier, Anne Sewitsky og Sara Johnsen har vært inne i denne ordningen med flere filmer. Robsahm fryktet at NFI ikke ville videreføre ordningen, og nå får han ifølge NRK rett. NFI har nemlig foreløpig lagd denne ordningen på is.

Det reagerer de regissørene som har vært en del av ordningen sterkt på.

Å legge ned pakkefinansieringen vil være som å si «la oss legge ned toppidrettssenteret og så får vi bare håpe at det øvrige vi har rundt omkring holder», sier filmregissør Erik Poppe til NRK om nyheten.

Selv var han en av de første regissørene som fikk innpass i ordningen, og resultatet av den økonomiske støtten er blitt den prisvinnende filmen Tusen ganger god natt, samt storfilmen Kongens nei som kommer til neste år.

Etter den blå-blå regjeringens kutt på over 30 millioner i filmstøtten høsten 2013, besluttet NFI å avvente hva som skulle skje med ordningen. «Filmene som har mottatt tilsagn om tilskudd etter pakkefinansiering for 2014 blir realisert innenfor rammen, mens den øvrige fordelingen vil bli avklart senere» het det den gangen i en pressemelding fra NFI.

 

MENY