Plattformnøytral filmstøtte mot Stortingets vilje?

Plattformnøytral filmstøtte mot Stortingets vilje?

Den nye forskriften om tilskudd er sendt ut på høring av Kulturdepartementet, mens Norsk filminstitutt parallelt har sendt ut forslag til mer detaljerte forskrifter om filmtilskuddsordningene.

Endringsforslagene skjer på bakgrunn av Filmmeldingen, som regjeringen la fram for Stortinget for et år siden.

I dag skriver Dagsavisen at både kinoene og Arbeiderpartiets kulturpolitiske talsperson Arild Grande reagerer på at de nye forslagene til støtteordninger ikke har tatt hensyn til stortingsflertallets ønske om å utsette å eventuelt gjøre støtteordningene plattformnøytrale.

– Nå viser kulturministeren og departementet at de ikke har lyttet til Stortingets vilje. Det er en alvorlig sak, sier Arild Grande til avisen.

Kinoene har tidligere markert seg under parolen «det store kinoranet» mot forslaget om plattformnøytrale støtteordninger, da de mener at dette vil undergrave kinoenes posisjon.

– Utfordringen for filmbransjen i dag er at for lite penger kommer inn til refinansiering av nye filmproduksjoner. Dette er også vi bekymret over, og vi mener at plattformnøytral distribusjon av ny film ikke er løsningen på dette problemet, sier Ivar Halstvedt, administrerende direktør i SF Kino til Dagsavisen.

SF Kino skal nå ha sendt inn et kritisk høringssvar til regjeringens forslag.

Til tross for at Stortingets kulturkommité ba regjeringen utsette å innføre plattformnøytral støtte, skal det i Kulturdepartementets høringsdokumenter stå at Stortinget stilte seg bak regjeringens forslag om mer fleksible tilskuddsordninger, uavhengig av plattformen filmen lanseres på.

I NFIs forslag til nye ordninger skal det også stå at tilskuddssystemet som helhet vil bli plattformnøytralt, i følge Dagsavisen.

– Stortingets vilje er ikke til å misforstå. Vi har vist en klar holdning om at spørsmålet om plattformnøytralitet skal utsettes fram til vi får på plass et medfinansieringsansvar. Nå må statsråden gripe inn og sørge for at Stortingets vilje blir gjennomført, sier Grande til avisen.

Han mener i tillegg at en innføring av plattformnøytralitet nå vil innebære at man minster et mulig lokkemiddel for å få de digitale aktørene til å bidra i finansieringen av norsk innhold.

Statssekretær i Kultur­departementet Bård Folke Fredriksen (H) mener på sin side at Stortinget kun har pålagt departementet å vente med plattformnøytralitet i støtte til formidling av film, ikke produksjon.

– I Kulturdepartementets høringsforslag går det tydelig fram at NFIs tilskuddsordninger til filmformidling må følge opp Stortingets føringer på dette området. Det er her viktig å merke seg at Kulturdepartementets forslag til forskrift er en overordnet forskrift for tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk. NFI har fått ansvaret for å utarbeide to underordnede forskrifter om tilskuddsordninger for audiovisuell produksjon og filmformidling. Det høringsdokumentet fra NFI som det vises til, er høringsforslaget knyttet til tilskudd til produksjon, mens merknaden det vises til gjelder høringsforslaget knyttet til filmformidling. NFIs utkast til formidlingsforskrift følger opp merknaden i filmforliket, uttaler Fredriksen i e-post til Dagsavisen.

Plattformnøytral filmstøtte mot Stortingets vilje?

Plattformnøytral filmstøtte mot Stortingets vilje?

Den nye forskriften om tilskudd er sendt ut på høring av Kulturdepartementet, mens Norsk filminstitutt parallelt har sendt ut forslag til mer detaljerte forskrifter om filmtilskuddsordningene.

Endringsforslagene skjer på bakgrunn av Filmmeldingen, som regjeringen la fram for Stortinget for et år siden.

I dag skriver Dagsavisen at både kinoene og Arbeiderpartiets kulturpolitiske talsperson Arild Grande reagerer på at de nye forslagene til støtteordninger ikke har tatt hensyn til stortingsflertallets ønske om å utsette å eventuelt gjøre støtteordningene plattformnøytrale.

– Nå viser kulturministeren og departementet at de ikke har lyttet til Stortingets vilje. Det er en alvorlig sak, sier Arild Grande til avisen.

Kinoene har tidligere markert seg under parolen «det store kinoranet» mot forslaget om plattformnøytrale støtteordninger, da de mener at dette vil undergrave kinoenes posisjon.

– Utfordringen for filmbransjen i dag er at for lite penger kommer inn til refinansiering av nye filmproduksjoner. Dette er også vi bekymret over, og vi mener at plattformnøytral distribusjon av ny film ikke er løsningen på dette problemet, sier Ivar Halstvedt, administrerende direktør i SF Kino til Dagsavisen.

SF Kino skal nå ha sendt inn et kritisk høringssvar til regjeringens forslag.

Til tross for at Stortingets kulturkommité ba regjeringen utsette å innføre plattformnøytral støtte, skal det i Kulturdepartementets høringsdokumenter stå at Stortinget stilte seg bak regjeringens forslag om mer fleksible tilskuddsordninger, uavhengig av plattformen filmen lanseres på.

I NFIs forslag til nye ordninger skal det også stå at tilskuddssystemet som helhet vil bli plattformnøytralt, i følge Dagsavisen.

– Stortingets vilje er ikke til å misforstå. Vi har vist en klar holdning om at spørsmålet om plattformnøytralitet skal utsettes fram til vi får på plass et medfinansieringsansvar. Nå må statsråden gripe inn og sørge for at Stortingets vilje blir gjennomført, sier Grande til avisen.

Han mener i tillegg at en innføring av plattformnøytralitet nå vil innebære at man minster et mulig lokkemiddel for å få de digitale aktørene til å bidra i finansieringen av norsk innhold.

Statssekretær i Kultur­departementet Bård Folke Fredriksen (H) mener på sin side at Stortinget kun har pålagt departementet å vente med plattformnøytralitet i støtte til formidling av film, ikke produksjon.

– I Kulturdepartementets høringsforslag går det tydelig fram at NFIs tilskuddsordninger til filmformidling må følge opp Stortingets føringer på dette området. Det er her viktig å merke seg at Kulturdepartementets forslag til forskrift er en overordnet forskrift for tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk. NFI har fått ansvaret for å utarbeide to underordnede forskrifter om tilskuddsordninger for audiovisuell produksjon og filmformidling. Det høringsdokumentet fra NFI som det vises til, er høringsforslaget knyttet til tilskudd til produksjon, mens merknaden det vises til gjelder høringsforslaget knyttet til filmformidling. NFIs utkast til formidlingsforskrift følger opp merknaden i filmforliket, uttaler Fredriksen i e-post til Dagsavisen.

MENY