Omberg hardt ut mot norsk filmpolitikk

Omberg hardt ut mot norsk filmpolitikk

Norsk filminstitutt har holdt tilbake 2,5 millioner selskapet Tappeluft regnet med å få utbetalt i såkalt etterhåndsstøtte for Kill Buljo 2. Årsaken er at NFI mener Tappeluft ikke kan basere sin finansieringsplan på et regnestykke der datterselskapet og distributøren Actionfilm garanterer for fremtidige inntekter på 7,3 millioner kroner. Selskapets produsent Kjetil Omberg klaget avslaget inn til Kulturdepartementet, som nå har konkluderte med å gi NFI medhold, melder Aftenposten.

I regjeringens filmmelding tas det til orde for at private investorer skal bidra med mer penger i bransjen. Avslaget er bare egnet til å skremme slike investorer vekk, sier en frustrert Omberg til Aftenposten. Han ber nå departementet behandle saken på nytt, og varsler klage til Sivilombudsmannen om partene ikke kommer til en løsning.

– Norsk filminstitutt driver grov forskjellsbehandling og Kulturdepartementet har i sin langvarige klagebehandling begått flere saksbehandlingsfeil der de misforstår sakens fakta grundig. Dette er norsk filmpolitikk helt på vidda, sier Omberg.

Avdelingsdirektør Sveinung Golimo i NFI mener avslaget er godt fundert.

– Vi kan ikke se at avtalen mellom Actionfilm og Tappeluft Pictures er inngått i tråd med vanlig praksis i bransjen og på vanlige forretningsmessige vilkår. Produsentens inntektsestimat var dessuten for lavt til å kvalifisere for en minimumsgaranti på 7,3 millioner kroner, sier avdelingsdirektør Sveinung Golimo i Norsk filminstitutt.

Direktør Torbjørn Urfjell i Produsentforeningen Virke støtter Tappeluft Pictures.

– Vi forstår ikke at klagebehandlingen kunne ta så lang tid, og vil ble både Norsk filminstitutt og Kulturdepartementet om å kvalitetssikre sine prosesser. Det er vanskelig for oss å skille minimumsgarantien til Kill Buljo 2 fra andre, lignende avtaler som er inngått i norsk film de siste årene, sier han.

Les hele saken

Omberg hardt ut mot norsk filmpolitikk

Omberg hardt ut mot norsk filmpolitikk

Norsk filminstitutt har holdt tilbake 2,5 millioner selskapet Tappeluft regnet med å få utbetalt i såkalt etterhåndsstøtte for Kill Buljo 2. Årsaken er at NFI mener Tappeluft ikke kan basere sin finansieringsplan på et regnestykke der datterselskapet og distributøren Actionfilm garanterer for fremtidige inntekter på 7,3 millioner kroner. Selskapets produsent Kjetil Omberg klaget avslaget inn til Kulturdepartementet, som nå har konkluderte med å gi NFI medhold, melder Aftenposten.

I regjeringens filmmelding tas det til orde for at private investorer skal bidra med mer penger i bransjen. Avslaget er bare egnet til å skremme slike investorer vekk, sier en frustrert Omberg til Aftenposten. Han ber nå departementet behandle saken på nytt, og varsler klage til Sivilombudsmannen om partene ikke kommer til en løsning.

– Norsk filminstitutt driver grov forskjellsbehandling og Kulturdepartementet har i sin langvarige klagebehandling begått flere saksbehandlingsfeil der de misforstår sakens fakta grundig. Dette er norsk filmpolitikk helt på vidda, sier Omberg.

Avdelingsdirektør Sveinung Golimo i NFI mener avslaget er godt fundert.

– Vi kan ikke se at avtalen mellom Actionfilm og Tappeluft Pictures er inngått i tråd med vanlig praksis i bransjen og på vanlige forretningsmessige vilkår. Produsentens inntektsestimat var dessuten for lavt til å kvalifisere for en minimumsgaranti på 7,3 millioner kroner, sier avdelingsdirektør Sveinung Golimo i Norsk filminstitutt.

Direktør Torbjørn Urfjell i Produsentforeningen Virke støtter Tappeluft Pictures.

– Vi forstår ikke at klagebehandlingen kunne ta så lang tid, og vil ble både Norsk filminstitutt og Kulturdepartementet om å kvalitetssikre sine prosesser. Det er vanskelig for oss å skille minimumsgarantien til Kill Buljo 2 fra andre, lignende avtaler som er inngått i norsk film de siste årene, sier han.

Les hele saken

MENY